Magyarországon kiemelkedően magas, a vizsgált OECD-országokénak többszöröse az enyhe fokban értelmi fogyatékos gyerekek aránya - derül ki egy idén közzétett nemzetközi jelentésből. A közel negyvenezer gyermek ráadásul a nemzetközi trendekkel szemben nem tanulhat együtt egészséges társaival. Az újabban kötelező felülvizsgálatok alapján évente 150-200-an kerülhetnek vissza a normál általános iskolába.

Míg az enyhén értelmi fogyatékosok egy részét sok országban normál osztályokban tanítják, addig Magyarországon erre gyakorlatilag nincs példa - állapítja meg a Jelentés a magyar közoktatásról 2000 című kötetben közzétett tanulmány. Pedig a modern gyógypedagógia alapján a fejlett országok egyértelműen az integrált oktatást részesítik előnyben. Ennek elterjedésében azonban hazánkban ellenérdekeltek a fogyatékos gyerekek oktatásával foglalkozó speciális intézmények, hiszen ezeket is a gyereklétszám után finanszírozzák.

Magyarországon alsó és középfokon az enyhe tanulási nehézségekkel küzdő gyerekeknek hetven százaléka önálló, speciális általános iskolába jár, a többiek pedig normál iskolák speciális osztályaiba. Olaszországban ezzel szemben az enyhén értelmi sérült gyerekek 99,91 százaléka együtt tanulhat az egészséges gyerekekkel, míg Törökországban a gyerekek fele, Írországban pedig 13 százaléka jár normál általános iskolába.

Az összehasonlításban Új-Zéland az ellenpélda, ahol ha egy gyermeket fogyatékosnak minősítenek, kivétel nélkül önálló, speciális iskolába irányítják őket. Igaz, itt a gyerekek mindössze 0,03 százalékát sorolják ebbe a kategóriába, míg Magyarországon 1996-ban - a kutatás időpontjában - ez az arány 3,56 százalék volt. Azóta az arány pedig nemhogy csökkent volna, még nőtt is: az 1999-es adatok már 3,85 százalékról szólnak. Eközben a vizsgált OECD-országokban legfeljebb egy százalék volt a fogyatékosnak minősített gyerekek aránya.

A rendkívül magas számarányhoz egyebek mellett az is hozzájárul, hogy a cigány gyermekeket igen nagy arányban irányítják speciális iskolákba a szakértői bizottságok - állapítja meg az elemzés. Egy korábban közzétett kutatás - amelyet a Delphoi Consulting tavaly végzett - pedig arra a megállapításra jutott az általa vizsgált intézményekben, hogy a gyógypedagógiai képzésben részt vevőknek közel 80-90 százaléka roma.

Az Oktatási Minisztérium adatai szerint az idei tanévben közel hétszáz iskolában 36634 fogyatékos gyermek tanul. Környei László, az OM helyettes államtitkára arról tájékoztatta a Magyar Hírlapot, hogy egy 1998-as miniszteri rendelet alapján a tanulók 12 éves koráig kétévente, később háromévente kötelező felülvizsgálni a gyerekek értelmi képességeit. A rendelkezés alapján évente 150-200 gyerek kerül vissza normál általános iskolába, s reményeik szerint ez a létszám lényegesen nőni fog.

(Magyar Hirlap)

Ajánló: