Titkolja szerződéseit az Országimázs Központ

Nem tekinthet be az Országimázs Központ által kötött szerződésekbe, s ezért bírósághoz fordul Keller László és Veres János szocialista képviselő.

Az Országimázs Központnak nem áll módjában, hogy egyoldalúan nyilatkozzék az általa kötött megbízási és vállalkozási szerződések részleteiről - derül ki a szocialista képviselők kérdésére érkezett válaszlevélből. A két képviselő még az augusztus 20-ai ünnepségek kapcsán kért tájékoztatást az Országimázs Központtól, mivel az akkori sajtóhírek szerint a központ nem minden esetben kötött közbeszerzési eljárás alapján szerződést - tudatta Veres János.

A központ vezetője azonban letagadta magát, helyettese pedig nem adott információt - elevenítette fel a történteket a szocialista képviselő. Ezt követően írásbeli kérdést és interpellációt is benyújtottak, majd - kielégítő válasz híján ? jogi útra terelték az ügyet: október végén ügyvédi felszólítást küldtek a MEH-be annak érdekében, hogy betekinthessenek a központ működésébe, gazdálkodásába, szerződéseibe. Több olyan szerződés került ugyanis elő - állítja a képviselő -, amelyek bizonyítják: több millió forintos megalapozatlan kifizetések történtek, elsősorban véleményformáló értelmiségiek számára.

Az állami megbízásokat egy 1997-es kormányrendelet szerint eleve azzal a feltétellel kötik, hogy a megbízott vállalja az ezzel járó nyilvánosságot - hangsúlyozta Veres a válaszlevélben szereplő érv kapcsán. Ez nemcsak a közbeszerzési eljárásokra vonatkozik, hanem mindenkire, aki állami megbízást ad, hacsak önhatalmúlag ki nem vonja magát a jogszabály alól - szögezte le a képviselő.

Az Országimázs Központ válaszlevelét ismertető Magyar Nemzet írásából kiderül: a központ idén összesen 213 szerződést kötött. Ebből állami ünnepségekhez kötődött 31, a dokumentációs tár forgatásairól szólt 111, marketingkommunikációs feladatokra vonatkozott négy, támogatási szerződésekre három, további 64 pedig egyéb feladatokkal függött össze. A 4,274 milliárdos költségvetéséből december 15-éig a központ négymilliárdot alig meghaladó kötelezettségvállalással rendelkezett.

Az Országimázs Központ 2000-ben több közbeszerzési pályázatot is kiírt, a nyertesek között szerepelt egyebek mellett a Klapp ügynökség, a Magyar Gallup Intézet vagy a Magyar posta Rt. A levél kitér arra is, hogy az Országimázs Központnak szerződéses kötelezettségeiből adódó köztartozása nincs.

Az adatokkal kapcsolatban Veres János leszögezte: nem arra voltak kíváncsiak, hány szerződést kötött a központ, hanem azok tartalmába kívántak betekinteni. Szintén nemcsak a "szerződéses kötelezettségekből adódó" köztartozások iránt érdeklődtek, hanem általában tették fel a kérdést. A válaszlevél tehát messze nem kielégítő.

Keller László egyenesen abszurdnak nevezte azt az érvet, miszerint "a képviselő jogok megbízásos formában, más személy közreműködésével megvalósuló gyakorlása közjogi szempontból nem lehetséges". A politikus elmondása szerint bíróság előtt folytatódik majd az ügy.

(Magyar Hirlap)