Elmarasztalta az Állami Számvevőszék a KDNP-t és a Munkáspártot

Bírálta legutóbbi jelentésében az Állami Számvevőszék a KDNP és a Munkáspárt 1998-1999. évi gazdálkodását. A dokumentumok szerint a KDNP közzétett beszámolóinak tartalma egyik évben sem felelt meg a számviteli törvény előírásainak, azok nem tartalmazzák teljes körűen a párt bevételeit és kiadásait. A Munkáspárt számviteli munkája pedig nem javult az ÁSZ két évvel ezelőtti vizsgálati anyagában foglaltakhoz képest.

Közzétette az Állami Számvevőszék a Kereszténydemokrata Néppárt és a Munkáspárt 1998-1999. évi gazdálkodásáról szóló jelentését. Az ellenőrzés célja mindkét esetben az volt, hogy az intézmény föltárja: a pártok éves beszámolói megfelelnek-e a törvényi előírásoknak, a szervezetek gazdálkodásuk idején betartották- e a számviteli előírásokat és a szabályszerűen igénybe vehető forrásokat használták-e föl.
A KDNP közzétett beszámolóinak tartalma egyik évben sem felelt meg a számviteli törvény előírásainak, mert nem a tényleges bevételeket és kiadásokat tartalmazzák - állapította meg az ÁSZ. Emellett - derül ki az anyagból - a politikai és működési kiadásokat a számviteli nyilvántartásokban nem különítették el, ezért azok értékének helytállósága nem állapítható meg. Mindezzel a párt a beszámolók készítésekor megsértette a teljesség, a valódiság, a következetesség és a tartalom elsődlegessége a formával szemben számviteli alapelveit - szögezi le a jelentés. A párt alapvetően a törvényben engedélyezett forrásokból gazdálkodott, de szabálytalan ingatlankezeléssel tiltott bevételre is szert tett. Területi szervezetei ingyen, vagy jelképes mértékű díjért béreltek ingatlanokat költségvetési szervektől, az így képződött, tiltott, nem vagyoni hozzájárulás nagyságát az ÁSZ külön eljárás keretében állapítja majd meg.
Giczy Györgyöt, a KDNP elnökét a Magyar Hírlap lapzártáig nem érte el.
Hasonlóképp elmarasztalta az ÁSZ a Munkáspárt korábbi gazdálkodását is. A jelentés szerint az előző, 1998. december 1-jén kiadott anyagban foglaltakhoz képest a párt számviteli munkájában javulást nem tapasztaltak. Az 1998-1999. évek beszámolói nem teljes körűek, ezúttal is hibásak részleteikben és főösszegükben. A párt bizonylati rendje nem világos, könyvvezetése nem felel meg a számviteli törvény előírásainak, számviteli politikája, belső szabályzatai eltérnek a szervezet adottságaitól, körülményeitől. Elégtelen az önálló gazdálkodási jogkörrel bíró területi szervezetek könyvvezetési, gazdálkodási tevékenységéhez nyújtott központi irányítás színvonala, az éves pénzügyi beszámolóhoz nyújtott adatszolgáltatás ellenőrzése. A
Munkáspárt gazdálkodásában az előző ellenőrzés eredményeihez képest javulás látható, mert a vizsgált két évben csak a párttörvény által engedélyezett tevékenységből ért el bevételt, tiltott vagyoni hozzájárulást, adományt - egy eset kivételével - nem fogadott el. Egyes szervezeti egységei azonban ingyen vagy névleges, alacsony díj ellenében bérelnek önkormányzati ingatlant. A tiltott, nem pénzben nyújtott vagyoni hozzájárulás nagyságát az ÁSZ külön eljárással tárja majd föl.
Döntően kedvező az ÁSZ jelentése, hiszen arról szó sincs benne, hogy a Munkáspártban lopnának, csalnának, miként korrupciós visszaéléseknek sem akadtak a nyomára a vizsgálódók - nyilatkozta a Magyar Hírlapnak Thürmer Gyula. A pártelnök elmondta: könyvelőik évek óta vitáznak az ÁSZ-szal, mert a párt közel ezer, önállóan gazdálkodó alapszervezetétől nehéz naprakészen kapni olyan ügyviteli dokumentumokat, amelyeket a számvevőszék kér. Ennek ellenére tudomásul veszik a jelentés megállapításait, s létrehoznak egy nagy, központi könyvelőséget - folytatta a pártelnök. Ezen az új szervezeten folyik majd át a pártban keletkező összes számla - tette hozzá Thürmer Gyula.

Havas Iván

(Magyar Hirlap)