Továbbra is megoldatlan a garéi veszélyes hulladék ügye

Miután a garéi hulladék elszállítását, megsemmisítését és a környezet helyreállítását milliárdokért vállaló két cég, a Geohidroterv Kft. és a Palota Kft., vagyis a GP konzorcium nem tudta időre teljesíteni a feladatot, ezért a minisztérium módosítaná a szerződést, vagy új tendert írna ki - közölte Turi-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter. A GP konzorciummal még Pepó Pál kötött szerződést. Turi-Kovács elmondta: a környezetvédelmi hatóság még vizsgálja, hogy a műszaki fejlesztések után a dorogi égetőműben elégethetőek-e a a különösen veszélyes klórbenzol-származékok.

Ismét elemzi a környezetvédelmi hatóság, hogy az időközbeni műszaki fejlesztések alapján égethetők-e a klórbenzol-tartalmú garéi hulladékok Dorogon - tájékoztatta Turi-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter kedden a tárcánál az újságírókat.

A veszélyes hulladékok exportjára, importjára vonatkozó baseli egyezmény szerint Magyarország csak azt a mennyiségű és összetételű veszélyes hulladékot szállíthatja külföldre, amelynek ártalmatlanítására az országban nincs megfelelő létesítmény.

A miniszter elmondta: a garéi telep tisztítását végző Geohidroterv Kft.és a Palota Kft. (GP konzorcium) nem tudta teljesíteni a múlt év végére vállalt határidőt, ezért a minisztérium megfelelő teljesítési garanciákkal a szerződés módosítását vagy új tender kiírását szorgalmazza. Az első félévben vagy legkésőbb őszig mindenképpen meg kell oldani a Garén tárolt veszélyes hulladékok elszállítását, ártalmatlanítását - hangsúlyozta a miniszter.

Eddig 7327 tonna hulladékot szállított el a konzorcium a telepről külföldi megsemmisítésre, és 1444 tonnányi mennyiséget készítettek elő szállításra.

A szerződésben szereplő 14 000 tonnából tehát még csaknem 6000 tonna található ezen kívül a telepen, sőt időközben kiderült, hogy elszállításra vár még 2000 tonnányi veszélyes hulladék, amelyre nem vonatkozik a megállapodás - mondta a miniszter.

A mentesítésre a hulladék tulajdonosa, a Budapesti Vegyiművek Rt. (BVM) kötött szerződést a GP konzorciummal. A Környezetvédelmi Alap Célelőirányzat 1 milliárd 80 millió forint támogatást hagyott jóvá a BVM részére a garéi telep megtisztításához, továbbá a kormány a cég 1,8 milliárd forintos hitelfelvételéhez vállalt garanciát.

A BVM ebből a keretből már a szerződéskötés előtt az előzetes dorogi égetésre és az előkészítő munkákra felhasznált 450 millió forintot. További 1 milliárd 388 millió forintot fizettek ki a GP konzorciumnak. Ez az összeg 185 millió forint kivételével már elvégzett munkákkal ellentételezett.

A miniszter tájékoztatása szerint a fennmaradó 1 milliárd 35 millió forintból kell finanszírozni a telep további megtisztítását.

A korábban megkötött szerződés nem ad megfelelő garanciákat arra az esetre, ha a mentesítést végző GP konzorcium elmarad a vállalt határidők teljesítésével - tette hozzá Turi-Kovács Béla.

A kötbér csak egy végső határidő teljesítésének elmulasztása esetén vethető ki 140 millió forintos értékben. A tárca vezetője szerint a szerződésmódosítással ezekre a problémákra is megoldást kell találni.

A miniszter szólt arról, hogy amennyiben sikerül megoldani az első félévben vagy legkésőbb őszig a hulladékok elszállítását, még akkor is hátra van a telepen a talajcsere, s ennek finanszírozása még nem körvonalazódott. Figyelmeztetett rá: Garén kívül egy sor más helyen is megoldásra vár a veszélyeshulladék-szennyezések felszámolása.

Turi-Kovács Béla az uniós jogharmonizációval kapcsolatban elmondta: teljesítették azokat a jogszabály-előkészítési feladatokat, amelyeket a tárca január 31-ig célként tűzött ki, így hamarosan az államtitkári értekezlet, majd a kormány elé kerülhet a levegőtisztaság védelmi kormányrendelet tervezete.

A környezetvédelmi hatásvizsgálatról szóló uniós irányelv harmonizációját 2001 decembere helyett már januárban kívánják megvalósítani.

Hamarosan hatályba lép a tárca új szervezési és működési szabályzata. Ebben, mint a miniszter elmondta, fontos változás, hogy alaposan elhatárolják a szakmai és a politikai munkaterületeket.

A tárcánál 18 politikai munkatárs státusából csak kettőt töltenek be, a további létszám a szakmai munkát erősíti. A minisztérium az idén, 100 új dolgozó felvételére kap lehetőséget, ebből 50 munkatárs a környezetvédelmi, 30 a természetvédelmi felügyelőségekhez, 20 a minisztériumi apparátusba kerül - közölte Turi-Kovács Béla.

(MTI)

Ajánló: