Megválasztották Faragó Csabát az ÁPV Rt. elnökévé

Az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága 14 igen szavazattal, 10 nem ellenében támogatta Faragó Csabának az ÁPV Rt. elnökévé történő kinevezését hétfőn.

Faragó Csaba a parlamenti testület előtt elmondta: a magyarországi privatizáció gyakorlatilag lezárult. Hozzátette: a magánosítás olyan mértéket ért el, mint ami a fejlett nyugati országokban tapasztalható, ezért indokolt a privatizációs szervezet megszüntetése, amely a tervek szerint ez év október 31-éig bekövetkezik. Ezért az idei feladatok tervezését és megoldását még az ÁPV Rt. szervezetei között kezdik meg, a befejezés azonban már az új utódszervezetekre fog hárulni.

Faragó Csaba elmondta: az ÁPV Rt.-hez még ma is mintegy 180 működő cég tartozik, melyekben az állami vagyon értéke hozzávetőleg 800 milliárd forintot tesz ki. Ebből a 800 milliárd forintból az értékesíthető vagyon könyv szerinti értéke mintegy 430 milliárd forintra rúg, így a vagyonkezelési feladatok ellátása mellett még privatizációs feladat is hárul az utódszervezetek egyikére.

A 800 milliárd forintos vagyon működtetési költsége az elmúlt évben körülbelül 4,5 milliárd forintot emésztett fel. A még nem eldöntött új szervezeti felállásról elmondta: az egyik elgondolás szerint a vállalkozói vagyont egy új társaság piaci alapon kezelné, ami egy olyan részvénytársaság lenne, amely a gazdaságpolitikai elvekkel összehangoltan működne.

A fennálló követelések és kötelezettségek kezelése az adott gazdálkodás leválasztása révén egy új szervezethez, a piaci elven működtetett vagyontól elkülönült intézményhez kerülne. A követeléskezelésre létrehozandó szervezet tekintetében két megoldás lehetséges. Mivel e feladat ellátása igényli a központi költségvetéssel való szoros kapcsolatot, az egyik nézet szerint az új szervezetnek költségvetési szervnek kellene lennie. Faragó Csaba hozzáfűzte: ugyanakkor az is megfontolandó, hogy a követelésekkel, illetve megmaradó állami kötelezettségekkel, vagyonnal egy önálló gazdasági társaság foglalkozzon, amely jelenleg még az ÁPV Rt. közvetett tulajdonában lévő cég.

Képviselői kérdésekre válaszolva elmondta: a Dunaferr a jelenlegi formájában nem privatizálható, ugyanis holdudvarában 60-90 kisebb-nagyobb cég működik, tulajdonosi szerkezete átláthatatlan. Hozzátette: a létszámot szeretnék megtartani, s az idei évre módosított üzleti tervben ki akarják gazdálkodni a már eldöntött béremelést. Beszámolója szerint a Dunaferr nagyarányú hiteleinek kezelésére már felvették a kapcsolatot néhány hitelintézettel, eddig már az MKB-val, az OTP Bankkal is tárgyaltak és a közeljövőben felkeresik a CIB-et.

Újabb képviselői kérdésre elmondta: az ÁPV Rt. kezelésében lévő állami gazdaságok fenntartására, támogatására az elmúlt években mintegy 4,5-5 milliárd forintot fizetett ki különböző jogcímeken az ÁPV Rt. Részben emiatt is született az a döntés, hogy 12 állami gazdaság átkerül a Magyar Fejlesztési Bank portfóliójába. A Malévvel kapcsolatos felvetésre a jelölt kifejtette: drasztikus létszámleépítést kellene végrehajtani a jelenleg 2600-2800 főt foglalkoztató nemzeti légitársaságnál, csak szigorú átszervezés után érdemes működtetni a Malévet.

Az ÁVP Rt. tulajdonában lévő laktanyákra vonatkozóan elmondta: mintegy 10 milliárd forintért vették át őket a Honvédelmi Minisztériumtól. Megjegyezte, a laktanyák helyzete valójában nagyon problematikus, tisztázatlan a jogi háttér. Faragó Csaba elmondta: a laktanyák értékesítése, meghirdetése előtt mindenképpen tisztázni kell a jogi hátterüket, az ÁPV Rt. érdeke azonban az, hogy lehetőleg piaci értéken adja el a rájuk pályázó vásárlóknak, köztük az önkormányzatoknak is.

MTI