Várhatóan két hét múlva megjelenhet a kivitelezési pályázat a budapesti Erzsébet téri kulturális központ és park kialakítására. A mintegy 2,5 milliárd forint összköltségű beruházás a tervek szerint 2002. április 15-re fejeződik be.

A Fővárosi Önkormányzat és a magyar állam tavaly április 3-án kötött megállapodást az Erzsébet téri ingatlan rendezéséről. Az építészeti tervpályázatot a Firka Építész Stúdió nyerte, és eldőlt az is, hogy a beruházásért a Budai Várgondnokság Kht., a lebonyolításért pedig a FŐBER Rt. a felelős. A kivitelező kiválasztására kiírandó pályázat májusban zárul le, és még abban a hónapban megkezdődhet az építkezés.

A Volán-buszok indítása és érkeztetése várhatóan már áprilisban megszűnik a buszpályaudvar előtti útszakaszon, október 15-éig pedig megtörténik a teljes átköltöztetés az Üllői út és a Könyves Kálmán
körút kereszteződéséhez.

A buszpályaudvar műemléki jellegű épületének sorsáról az ÁPV Rt. dönt. Az átköltöztetésre a tárca összességében 800 millió forintot, ezen belül az idén 490 millió forintot fordít. Az Erzsébet téri kulturális központ elkészülte után a létesítményt a magyar állam a Fővárosi Önkormányzatnak adja át hasznosításra. Ezt követően - 90 napon belül - a komplexumot eladásra hirdetik meg, a létesítmény ellenértékét az adásvételi szerződés megkötését követő 60 napon belül, egy összegben kell kifizetni. A hasznosításból befolyó, a beruházás költségein felül megmaradó bevételen az állam és a főváros egyenlő arányban osztozik.

A kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás kiírásában alternatív ajánlattételre hívják fel a pályázókat. Az egyik lehetőségként a vállalkozó előfinanszírozná a beruházást. A másik eshetőség, hogy bankhitelből fedeznék a költségeket, és ezt a hitelt a későbbi értékesítés bevételéből fizetnék vissza.

(MTI)