Utolsó figyelmeztetést kapott a nagybányai Aurul Vállalat a tavalyi ciánszennyezés okozta 29 milliárd forint értékű kár megtérítésére. Az ügyvédi felszólítást a hét elején továbbították a cég vezérigazgatójának. Ha a vállalat ezt a felszólítást is figyelmen kívül hagyja, akkor a magyar állam jogi képviselője beadja a keresetlevelet a Fővárosi Bíróságra. A Páneurópa Jogász Unió által képviselt kiskárosultak ügyében eddig három tárgyalást tűzött ki a bíróság. Az államközi tárgyalások lassan haladnak.

Nem hajlik az általa okozott kár önkéntes teljesítésére az ausztráliai Esmeralda cég tulajdonában lévő romániai Aurul Vállalat, amely ökológiai katasztrófát okozó ciánszennyezést zúdított tavaly a Tiszára és annak vízgyűjtő területére. A magyar állam jogi képviselője ez idáig többször felszólította a céget az általa okozott 29 milliárd forint nagyságú kár megtérítésére, a kérés azonban nem talált meghallgatásra. Montskó Éva, a Tisza-Szamos Kormánybiztosi Iroda szóvivője elmondta: a most elküldött ügyvédi felszólítás az utolsó figyelmeztetésnek számít. Ismételten felhívták az Aurul vezetőinek figyelmét a biztonságos termelés feltételeinek megteremtésére. Amennyiben a mostani felszólítás sem talál meghallgatásra, a magyar államot képviselő ügyvédi iroda két héten belül beadja a keresetlevelet a Fővárosi Bíróságra.

Eddig 10 keresetlevelet nyújtott be az ország különböző helyein megtalálható bíróságokra a Páneurópa Jogász Unió, amely az úgynevezett kiskárosultak, tehát magánszemélyek kártérítési ügyét igyekszik megfelelő mederbe terelni. Mayer Erika, az unió elnöke kérdésünkre elmondta, hogy három ügyben már kitűzték a tárgyalást, ezeket júniusban, illetve júliusban tartják meg. A bíróságoktól egyelőre közbenső ítéletet kértek, amely megállapítja az Aurul felelősségét, majd ezután kerülne sor a felperesek egyénekre lebontott kártérítési igényének megállapítására.

A magánjogi eljárásoktól függetlenül, ha rendkívül lassan is, de tovább folynak az államközi tárgyalások Magyarország és Románia között arról, hogyan lehet megteremteni a Tisza vízgyűjtő területének biztonsági rendszerét - tájékoztatta a Népszavát Montskó Éva.

(Népszava)