Szakértők szerint nincs hatásköre Grespik Lászlónak, a fővárosi közigazgatási hivatal vezetőjének arra, hogy engedélyezze Petőfi Sándor édesanyjának exhumálását. A törvény értelmében ugyanis a nemzet nagyjainak sírjáról a kegyeleti bizottság rendelkezhet.

- Meglepetéssel hallottam, hogy a közigazgatási hivatal vezetője úgy véli, az ő hatásköre az exhumálás engedélyezése - jelentette ki Tiba Zsolt, Budapest főjegyzője. - De ha formailag jogszerű lenne is eljárása, tartalmát illetően is csodálkozom. - A főjegyző hozzátette: a döntés nem teremt garanciát arra, hogy nem sérül meg a kiásott csont. Ha a rendszer nem zárt, nem tudhatjuk biztosan azt sem, mi a vizsgálat eredménye. Éppen a manipuláció kizárása érdekében ragaszkodott a fővárosi önkormányzat korábban is feltételeihez. Ez ügyben személyes egyeztetésre vártak a Megamorv Petőfi Bizottság képviselőivel, amikor március 15-e előestéjén Grespik László sajtóközleményben bejelentette, engedélyezi az exhumálást.

A főjegyző egyébként mindezidáig nem kapott értesítést a közigazgatási hivatal határozatáról. Annak ellenére sem, hogy ezt írásban kérte, mivel a hivatalvezető saját illetékességét a főjegyzői hatáskör hiányával indokolta. Tiba Zsolt várja a határozatot, hiszen annak tartalmaznia kell a döntés jogi alapját is.

Joghézag miatt nehéz eldönteni, ki jogosult a Petőfi-család sírjának megbontására. Nem él ugyanis olyan leszármazott, aki az exhumálást engedélyezhetné - jelentette ki Tiba Zsolt. Ilyen esetben jobb híján a tulajdonoshoz kell fordulni. A temető pedig a magyar állam tulajdona, a tulajdonosi jogokat a Kincstári Vagyoni Igazgatóság gyakorolja. Az üzemeltető és a használó a fővárosi önkormányzat, illetve cége, a Budapesti Temetkezési Intézet (BTI) Rt. Így tehát az exhumáláshoz a főváros és a KVI egyetértése szükséges.

A joghézag megoldása egyébként már megkezdődött. A temetkezésről szóló törvény értelmében a nemzet nagyjainak sírhelyével kapcsolatos kérdésekben a nemzeti kegyeleti bizottság illetékes. Ez már megalakult, hatáskörét várhatóan a közeljövőben terjesztik ki a Fiumei úti temetőre.

Az előírások értelmében exhumáláshoz szükség van az ÁNTSZ közegészségügyi engedélyére - mondta Simóka Kálmánné, a BTI igazgatója. Amennyiben a fővárosi önkormányzat engedélyezi az exhumálást, azt csak a kezelő Budapesti Temetkezési Rt. személyzete végezheti. A VIII. kerületi ÁNTSZ-től megtudtuk, az engedélyt a nevezett sírra nem adták meg. Ezt mind a mai napig nem kérte tőlük senki.

Kovács László, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Régészeti Intézetének igazgatóhelyettese egy előadásában elmondta, tizenegy éve a Megamorv Petőfi Bizottság kiásta a barguzini hetes sírból a csontokat. Az akkori szovjet külügyminisztérium a MTA állásfoglalásához - a halott magyar állampolgár volt - kötötte a csontok kiadását. A csontokról azonban még Moszkvában megállapították, hogy női holttest maradványai. A Petőfi Bizottság a leletet Oroszországból Amerikába csempészte további elemzésre.

(Népszava)

Korábban:

(2001. március 20.)