Igeiglenesen lezárták a környezetvédelmi fejezetet a főtárgyalói fordulón

Az EU-csatlakozási tárgyalások egyik legnehezebbnek számító fejezetét, a környezetvédelmet, valamint a vámunió témakörét sikerült ideiglenesen lezárnia Magyarországnak a tárgyalások pénteken megtartott főtárgyalói fordulóján.

Az eredetileg május 18-ra tervezett, de a tizenötök kérésére két héttel elhalasztott forduló napirendjén szerepelt két további kulcsfontosságú fejezet, a munkaerő és a tőke szabad áramlásának témaköre is, amelyekről a tizenötöknek csak a legutóbbi napokban sikerült megállapodniuk közös tárgyalási álláspontjukról. Ezúttal Magyarország is ismertette álláspontját e két területtel kapcsolatban.

Juhász Endre főtárgyaló nagyra értékelte, hogy sikerült megállapodásra jutni a környezetvédelemről, amely szerinte a mostani forduló "sztárfejezete" volt. Ideiglenes félretétele egyrészt annak elismerését jelenti, hogy Magyarország felkészülése e tekintetben jól halad, másrészt kompromisszumkészséget is tükröz az unió részéről - mondta.

A környezetvédelemben Magyarország eredetileg kilenc nagyobb területen terjesztett elő átmenetkérelmet, ezek közül azonban az utóbbi hónapokban ötöt visszavont. A pénteki fordulón az EU elfogadta a fennmaradó négyet, amelyek a csomagolóanyagok újrafeldolgozására, a települési szennyvíztisztításra, a veszélyes hulladékok égetésére, valamint a nagytüzelési erőművek légszennyezésére vonatkoztak. A főtárgyaló ezek közül a települési szennyvíztisztítással kapcsolatos kérelem elfogadását nevezte a legfontosabbnak, megjegyezve, hogy ezen belül a leghosszabb átmeneti időszak 2015 végén jár le.

A vámuniós joganyag alkalmazását illetően Magyarország két termékre - a feldolgozatlan alumíniumra és a vinil-kloridra - kért vámmentes kvótákat, ami elől az EU eddig következetesen elzárkózott. A pénteki fordulón mindkét esetben megállapodás született: a vinil-klorid esetében a tizenötök ígéretet tettek arra, hogy a problémát az úgynevezett általános preferenciarendszer felülvizsgálatának keretében rendezik, ami a gyakorlatban annyit jelent, hogy a vámtarifák 2004-re csökkenhetnek nullára. A feldolgozatlan alumínium esetében hároméves átmeneti időszakról született megállapodás, amelyben a kvóták fokozatosan csökkennének, a vámtarifák pedig emelkednének. Becslések szerint az érintett magyar ágazatok összesen mintegy 10 millió dollárnak megfelelő megtakarítást érhetnek el ennek köszönhetően - jegyezte meg Juhász.

Az egész tárgyalási folyamat egyik legkényesebb és eddig legtöbbet vitatott kérdését, a munkaerő szabad áramlását illetően a tizenötök kértek átmeneti mentességet a közösségi joganyag alkalmazása - vagyis e szabadságjog korlátozásmentes biztosítása - alól. A magyar tárgyalók közölték, hogy hajlandók a jelenlegi formájában, változtatás nélkül elfogadni az unió álláspontját, de csak két feltétellel. Az egyik az, hogy a tagországok tegyenek nyilatkozatot arról, milyen nemzeti intézkedéseket kívánnak alkalmazni az átmeneti időszakban. A másik az, hogy ugyanebben az időszakban viszonossági alapon Magyarország maga is a saját nemzeti szabályozását alkalmazhassa.

A tőke szabad áramlásáról előterjesztett közös uniós álláspontot magyar részről jó tárgyalási alapnak minősítették, hozzátéve azonban, hogy bizonyos pontosításokra még szükség van. E fejezet egyik legfontosabb eleme a termőföld külföldi tulajdonba kerülése, amelynek tilalmát Magyarország tíz évig szerette volna fenntartani. Az uniós tárgyalási álláspont hét évet ajánl fel, amit magyar részről elfogadhatónak tartanak, de csak azzal a feltétellel, hogy a tilalom minden potenciális külföldi vásárlóra, köztük az egyéni mezőgazdasági vállalkozókra is vonatkozzon.

(MTI)

Ajánló: