Étkezési jegyek elsikkasztásával gyanúsítja a Budapesti Katonai Ügyészség Török Imre mérnök alezredest, a Magyar Légierő tervező főtisztjét. Ügyvédje szerint a koszovói főparancsnokság nemzetközi légihadműveleti csapatának tagjaként szolgáló katona méltatlan, kicsinyes vádaskodás áldozata lett.

A Népszava értesülése szerint újabb, Koszovóban szolgáló magyar tiszt ellen indult eljárás a Budapesti Katonai Ügyészségen. Ezúttal a békefenntartók pristinai főparancsnokságán légtér-gazdálkodási főtisztként tevékenykedő Török Imre mérnök alezredes a gyanúsított. Jogi képviselője a Népszavának azt mondta, méltatlan, kicsinyes vádaskodásnak tudja minősíteni az eljárás alapjául szolgáló esetet, amelynek középpontjában egy szabályozatlan ellátási gyakorlat áll. Nevezetesen az, hogy jogszerűen vagy jogszerűtlenül járt-e el az alezredes, amikor külszolgálati ideje alatt a hónap minden napjára kiadta az étkezési jegyeket annak a négy magyar katonatársának, akik vele együtt, különféle beosztásban dolgoztak a főparancsnokságon. Ezt a tennivalót rangidős katonaként mellékesen kellett ellátnia, hiszen fő megbízatását egy veszélyes területen, felelősségteljes beosztásban látta el. Török Imre az összhaderőnemi csapatok mellett működő nemzetközi légihadműveleti egység harmadik embere volt.

Zeke László ügyvéd abszurdumnak tartja, hogy a kivételes képességű, elismert tisztet bűnözőként kezeljék amiatt, mert egy szóban meghatározott jegyelosztási gyakorlatot követett, amit jóval később utólagosan helytelennek ítéltek. Majd utalt arra a jelentésre, amelyet a Magyar Honvédség szárazföldi vezérkarának fegyelmi főtisztje, Tolnai Tímea hadnagy készített. Ebből az derül ki, hogy Szkopjéban is ugyanúgy működött az étkezésijegy elosztása, mint Pristinában. Ott azonban az úgynevezett túlfizetést levonták a katonák béréből.

- Ha az elöljárók úgy ítélték meg: a jogosnál több étkezési jegyet adott Török alezredes a társainak és magának, akkor vajon miért igazolta vissza hónapról hónapra a pénzügy a vételt? Ezt a logikát nem fogadta el a katonai ügyész, benyújtott panaszainkat elutasította, szerinte a főtiszt sikkasztott, tehát bűncselekményt követett el.

De azt máig nem mondta meg senki, hány étkezési jegy hiányzik, ez a hiány mennyi pénzt jelent, és az alezredesen kívül kinek kellene még a jegyek árával elszámolnia - érvelt Török jogi képviselője. Hozzátette, ez az ügy kísértetiesen emlékezteti Papp Gyula pristinai parancsnok esetére, ami mögött szerinte emberi rosszindulat, és méltatlan vádaskodás húzódott meg. Mint elmondta, azt tartja a legelkeserítőbbnek, hogy a Magyar Honvédség egyre többször hurcolja meg saját tisztjeit mondvacsinált ügyekkel.

A folyamatban lévő eljárásról sem a katonai ügyészség, sem a Magyar Honvédség parancsnoka nem kívánt nyilatkozni.

Többször is beszámoltunk a koszovói magyar kontingens első parancsnoka, Papp Gyula alezredes ellen folytatott büntetőeljárásról. Az egy évig tartó jogi procedúra végén az alezredest felmentették a rosszindulatú vádak alól. Mint emlékezetes, a katonai vezetőt még háborús fosztogatással is megvádolták, holott csupán a szemétbe dobott vasrúdból zászlótartót, a területükön fellelt téglából pedig útszegélyt csináltatott. Papp alezredest Zeke László védte.

(Népszava)

Ajánlat:

Honvédelmi Minisztérium

Magyar Honvédség

Korábban:

Felmentették Papp Gyula alezredest