Alkotmányos vétó az MSZP népszavazási kezdeményezésére

Az Alkotmánybíróság (AB) megsemmisítette az Országos Választási Bizottság (OVB) határozatát az MSZP által kezdeményezett népszavazás ügyében. Az AB ezzel együtt új eljárás lefolytatására kötelezte a testületet.

Az MSZP korábban négy kérdésben kezdeményezett népszavazást, és az aláírásgyűjtő ív mintapéldányát hitelesítésre benyújtotta az OVB-hez. Az OVB májusban hitelesítette a benyújtott példányt, ám a döntés ellen több kifogást nyújtottak be az AB-hez.

Az Alkotmánybíróság álláspontja szerint az aláírásgyűjtő íven egymás mellett több kérdés szerepeltetése oly módon, hogy az ajánlási jogával élni kívánó választópolgár azokra egyenként, külön-külön nem tud egyértelmű választ adni és egyben a kérdések közül választani, az alkotmány alapján a jogbiztonság érdekében megfogalmazott általános eljárási alapelvekkel is ütközik - szerepel a közleményben. Az AB ez alapján megállapította: az OVB-nek meg kellett volna tagadnia az aláírásgyűjtő ív hitelesítését.

A szocialisták négy kérdése

1. Akarja-e Ön, hogy a munka törvénykönyve a munkavállalóknak ismét heti két teljes pihenőnapot biztosítson, ezek egyike vasárnap legyen és a pihenőnapon végzett munkáért kiemelt díjazás járjon?

2. Akarja-e Ön, hogy az évenkénti nyugdíjemelést úgy határozzák meg, hogy a keresetnövekedés mellett a nyugdíjasok fogyasztása (fogyasztói kosara) alapján számított áremelkedést vegyék figyelembe?

3. Akarja-e Ön, hogy a sorkatonai szolgálat megszűnjön, és azt önkéntes hivatásos haderő váltsa fel?

4. Akarja-e Ön, hogy a közoktatás az érettségi megszerzéséig minden tanuló számára térítésmentesen biztosítsa legalább egy idegen nyelvből a középfokú nyelvtudás megszerzésének és államilag elismert nyelvvizsga letételének feltételeit?

[origo]