Tarlós István: ne kényszerítsék a fiatalokat homoszexuális előadások végighallgatására!

Tarlós István, a III. kerület polgármestere volt a Társalgó vendége július 11-én. Valamennyi kérdés a polgármester azon döntésével volt kapcsolatos, hogy kitiltotta a homoszexuálisok rendezvényeit a Pepsi Szigetről. Tarlós döntését azzal indokolta, hogy a serdülőkorú fiatalok befolyásolhatók, a homoszexuálisok nagy hányada nem biológiai alapon homoszexuális, hanem valamilyen külső behatásra vált azzá. Döntésével azt akarja elérni, hogy a fiatalokat ne kényszeríthessék homoszexuális előadások végighallgatására, amelyek eltéríthetik őket eredeti irányultságuktól.

Tarlós úr, az idei Sziget egyik sztárvendége az angol Placebo együttes, ők több tízezer ember előtt fognak énekelni saját homoszexualitásukról, mivel ők bizony ezt felvállalják. Most akkor őket is ki fogja innét tiltani? (dope_guns_fuckinginthestreets)

Tarlós István: Én ezeket az együtteseket már nem ismerem, nem tudom, hogy az együttes tagjai homoszexuálisak-e vagy nem, mindenesetre a Szigeten a zene és a hozzá tartozó idegen nyelvű szöveg, amely még a nyelvet ismerők számára is az adott esetben általában felismerhetetlen, nem hinném, hogy korrelációba hozható olyan anyanyelven elhangzó előadásokkal, amelyek artikulált, érthető formában fiatalkorúak számára kvázi homoszexuális propagandát is jelentenek. Ezért tisztelettel tájékoztatom, az ön hasonlata sem találó, sem életszerű nem volt.

Ha egy politikai párt állítana fel sátrat a ?befolyásolható kiskorúak" által látogatott Szigeten, azt is betiltaná?(dope_guns_fuckinginthestreets)

Tarlós István: Politikai pártok tevékenysége nem erkölcsi, nem nevelési jellegű. Nincs értelme az almát a körtével összehasonlítani.

Berlin főpolgármester homokos. Ha önt esetleg megválasztják Demszky utódjának, hogy fog német kollégája szemébe nézni? (dope_guns_fuckinginthestreets)

Tarlós István: Erre a válaszom egyszerű: kérdezzék meg a német kollégát, hogy hogyan fog ő az én szemembe nézni. A frappáns választól eltekintve azt én soha nem mondtam, hogy bármely városvezetési kérdés megvitatására nem lehet alkalmas az, aki a magánéletében esetleg homoszexuális. Szeretném a kérdezőt emlékeztetni rá, én nem azt állítottam, hogy bárkinek is ne volna joga a saját érzelmi, erkölcsi értékrendje szerint élni, én a fiatalkorúakra való tekintettel kértem a homoszexuális rendezvények mellőzését a Szigeten. Ha valaki itt az alkotmányt emlegeti, ahogy erre már volt több példa tegnap és ma, javasolom, hogy olvassa el figyelmesen a Magyar Köztársaság alkotmányának 67. paragrafusát. Nem azt mondtam tehát, hogy akár szakmai, akár művészi teljesítmények tekintetében releváns az, hogy valaki homoszexuális vagy sem. Ennek a dolognak a változó korban levő fiatalok befolyásolhatósága tekintetében van jelentősége, az élet egyéb területein nem lényeges.

Melyek azok a pontok, amelyeket a melegsátor programjából nem tart elfogadhatónak? (Guest76079)

Tarlós István: Nem vagyok cenzor, és nem tudom kitalálni az egyes, olykor álnéven aposztrofált programpontok belső tartalmát. Amit én mondtam, az egyszerű dolog: szeretném kikerülni, hogy a fiatalok (18 év alattiak) nemkívánatos befolyásoltság alá kerüljenek. Ezért is vonatkozik a megállapodásban foglalt tartalom célzatosan erre a terminus technicusra, egyenként a műsorszámokat nem feladatom, és nem is érzek indíttatást rá, hogy cenzúrázzam. Észrevételem lényegi jellegű, és a részletekben nem szeretnék elveszni.

Ön szerint nem károsabb dolog úgy tenni, mintha nem létezne homoszexualitás, mint nyíltan beszélni róla? (chipmunk)

Tarlós István: Nem hinném, hogy ebben ellentmondunk egymásnak, azt sem mondtam hogy a homoszexuálisok problémáiról nem kell és nem indokolt beszélni, csupán azt kértem, hogy ez ne egy DIÁKsziget nevű rendezvényen történjék, ahol végül is a kiskorúak szülei egyáltalán nem képesek kontrollálni, hogy az ilyen jellegű befolyás milyen hatást vált ki 13-15 éves korú gyerekeikből. Szeretnék visszakérdezni: ön szerint ha ezt megengedjük, az alkotmány idézett paragrafusa figyelembevételével a szülőknek azon jogát, hogy megválasszák gyermeküknek adandó nevelésformáját, nem sérül-e?

Ön szerint bárki propaganda hatására lesz homoszexuális? (euclio)

Tarlós István: A kérdésre úgy tudok válaszolni, hogy orvosi szakvélemények is megállapítják, miszerint egy érzékeny korban a serdülőkorú fiatalok befolyásolhatók, és a homoszexuálisok jelentékeny hányada nem biológiai alapon homoszexuális, hanem valamilyen külső behatásra vált azzá. Vannak akik kevésbé kíméletes fogalmazástechnikával megrontásnak nevezik ezt. Távolról sem állítom, hogy általánosan a homoszexuális beállítottságú emberek részéről ez a veszély fennállna, de a Sziget körülményei között potenciálisan a lehetőségek közt ez sajnos szerepel.

Ön szerint egy ilyen "homoszexuális propaganda" miről szól? (Toth)

Tarlós István: Ennek a pontos formáját a homoszexuálisoktól kell megkérdezni, én még homoszexuális propagandát soha nem folytattam, emberi számítás szerint nem is fogok. Azt tudom, hogy mit jelent a homoszexualitás fogalma, és alapos okom van feltételezni, hogy nem teljes körű a szülők körében az a szemlélet, hogy gyermeküknek ilyen típusú felvilágosító programokat ellenőrizhetetlen körülmények között kívánatosnak tartanának.

Ön szerint milyen eszközökkel lehet tanítani a homoszexualitást? (tjohnny)

Tarlós István: Sajnálom, hogy ez utóbbi kérdést empirikus alapokon lehetne csak megválaszolni, az imént utaltam rá, el kell ismernem, hogy ilyen tapasztalatokkal nem rendelkezem. Azonban nem kell űrhajósnak lenni ahhoz, hogy az ember pl. megállapítsa, hogy az űrhajózás veszélyes foglalkozás. Így az az érzésem, homoszexuálisnak sem kell lenni ahhoz, hogy az ember felmérje, talán a homoszexualitás sem általánosan kívánatos életforma. Engedje meg hogy utaljak rá, hogy a természet talán azért nevelt ki nőket és férfiakat, hogy az emberek szaporodását biztosítsa. Feltételezhetően ennek érdekében rendelte a kétneműség mellé az örömszerzés érzését is. Ha valakiben ezek az érzelmek átkódolódnak, azt tudomásul lehet venni, de nem lehet elvárni, hogy ezt mindenki el is fogadja. Tudomásulvétel és az elfogadás közt lényegi különbség rejlik, és a tudomásulvétel magában is tud emberi és empatikus lenni.

Ha megtehetné, akkor - magánvéleményével összhangban - kitiltaná-e a homoszexuálisokat a Szigetről mint látogatókat is? Mondjuk egy homodetektorral felszerelkezve. (Worluk)

Tarlós István: Sosem tartoztam azok közé, akik szigorúan vett magánvéleményüket ne tudták volna megkülönböztetni hivatalos funkcióban megtehető és megteendő intézkedéseiktől. Ennélfogva úgy hiszem, hogy egy polgármester vagy bármilyen politikus esetében az e minőségben megtett intézkedések kritikájának van jogosultsága és jelentősége. Én olyan intézkedést, amely az ön által feltett kérdésben foglalt feltételeket kimerítené, nem tettem, és valószínűleg a jövőben sem fogok tenni.

Európában minden párt (még a kereszténydemokraták is) kiállnak a homoszexuálisok jogaiért. Amszterdaman több százezer ember vesz részt a melegfelvonulásokon, amit a főpolgármester nyit meg. Ha ön főpolgármester lesz, mit fog kezdeni a melegfelvonulásokkal? (dope_guns_fuckinginthestreets)

Tarlós István: Nem tudom, hogy Európa valamennyi pártja támogatja-e a melegfelvonulásokat, bár az ön állításának ellene mondani látszik, hogy épp az [origo]-ba való indulásom előtt kaptam faxot az egyik hazai párttól (még csak nem is a MIÉP), hogy támogatják az álláspontomat. Őszintén akarok azonban a kérdésére válaszolni, melegfelvonulásokat Budapesten főpolgármesterként valószínűleg nem látnék szívesen, de a homoszexuálisok problémáival, felvetéseivel akár egészségügyi, akár lelki jellegű gondjaik kezelésével, szakmai segítség igénybevételével komolyan és emberi módon foglalkoznék.

Megmondaná, melyik párt támogatja az ön álláspontját? (faghu)

Tarlós István: Nem zárkózom el, de engedje meg a kérdező, hogy kikérjem az álláspontjukat, hogy a támogatásuk titkos vagy nyílt. Az [origo] szerkesztőségével - ha megkaptam az engedélyt - haladéktalanul közlöm a választ. Tehát ön választ fog kapni hitem szerint 48 órán belül. Kérem ehhez türelmét - a válasz elől nem fogok kitérni.

Ki ruházta fel önt olyan hatalommal, aminek köszönhetően éleslátásával felmérheti, melyek a kívánatos és nemkívánatos befolyások? (KergeZerge)

Tarlós István: Ha a kérdést lefordítom, a kérdező voltaképpen azt tudakolja, mi köze egy polgármesternek az illetékes település közügyeihez. Tartalmaz erre nézve definíciókat maga az önkormányzati törvény is, de végső soron a közvetlenül megválasztott polgármesterek esetében a választ maguk a választók adják, akik négyévenként a demokrácia szabályainak megfelelően értékítéletet is hivatottak alkotni. Azt azonban a kérdezőnek is tudomásul kell vennie, hogy választónak minősülnek a nem homoszexuálisok és a homoszexualitással nem rokonszenvezők is.

Kívánja-e kitiltani a homoszexuálisokat Óbudáról, esetleg Budapestről, netalán Magyarországról? Ön hogyan rendezné a "homoszexualitás" ügyét Magyarországon? (Xeron)

Tarlós István: A kérdés értelmetlen, én egyetlen egy homoszexuálist nem tiltottam ki a diákszigetről, a homoszexuális rendezvényeket és a homoszexuális propagandát kértem mellőzni, ismétlem, a fiatalkorúak érdekeire való tekintettel. Ha a kedves kérdező nem érzékeli a különbséget, akkor félek, hogy később sem fogja megérteni ezt.

A hatásköre vajon terjed-e odáig, hogy eldönthesse, milyen hatások érjék egy serdülő, kamaszodó ember lelkét? Véleményem szerint ugyanis a nevelés a szülő, esetleg az iskola dolga. (KergeZerge)

Tarlós István: Túl azon, hogy az alkotmány is megfogalmaz feladatokat az államnak a nevelés tekintetében, de az óbudai Hajógyári-szigeten az elsőfokú környezetvédelmi hatóságot gyakorló polgármesternek vannak bizonyos hatósági hatáskörei, emellett pedig éppen a Diáksziget lebonyolításának zavartalansága érdekében joga, sőt kötelessége bizonyos garanciális megállapodásokat kötni a szervezőkkel.

Polgármester Úr! Láttam a tegnap a TV2-n az önnel készített interjút. Kérdéseim: Ha a melegek úgy döntenének, hogy a jövőben a diáksziget utáni héten megrendeznék az európai melegek 1 hetes találkozóját, ön adna erre engedélyt? Mennyivel egészségtelenebb a melegek tájékoztatási igénye, megjelenése egy ilyen rendezvényen, mint mondjuk egy-két vallási szervezet engedélyezett megjelenése? (Cices)

Tarlós István: Az utóbbi hasonlatot erőtlennek és irreálisnak érzem, bárki vallásos meggyőződését vagy származását összemosni szexuális identitásával számomra nehezen megoldható feladat, ami pedig a melegfesztivál Óbudai-szigeten való megrendezésének lehetőségét illeti, el kell mondjam, hogy először a tulajdonos főváros tulajdonosi hozzájárulása szükséges a rendezvény egészének megtartásához. Ha tehát a főváros illetékeseitől megtudta, hogy ilyen jellegű rendezvényhez megadták-e a tulajdonosi hozzájárulást és a válasz igenlő lesz, akkor van értelme a további kérdésekre visszatérnünk.

Ne haragudjon, de fel kell világosítanom, úgy tűnik, teljes sötétségben él nyolc éve: a Sziget nevében sok-sok éve nem szerepel a DIÁK kitétel, a rendezvényen elvétve fordulnak elő felügyelet nélkül 13-15 évesek, a rendezvényt látogatók döntő többsége felnőttkorú. ön szerint ők sem dönthetik el, hogy kívánnak- e több információt a kérdésről, vagy sem? (goresz)

Tarlós István: Ami a résztvevők életkorbeli összetételét illeti, a kedves kérdező nyilvánvalóan tényszerűen téved, ezért erről a kérdésről értelmetlennek tartom vitát folytatni. Ha úgy veti fel a kérdést, hogy felnőttkorúak jogosultak-e eldönteni, hogy milyen irányultságúak a szóban levő kérdésben, a válasz egyértelmű, természetesen jogosultak, de én nem is róluk beszélek.

Mit tenne, ha kiderülne, hogy az ön munkatársai között jó pár homoszexuális ember van, akiket az ön döntése emberileg megaláz? Módosítaná az álláspontját? (faghu)

Tarlós István: Nem értek egyet azzal, hogy az a döntés, amit én meghoztam, ha valaki pontosan ismeri, hogy milyen döntést hoztam meg, bárkit is megalázna. A szándékom sem ez, és hitem szerint intézkedésemnek sem a tartalma, sem az általam alkalmazott fogalmazástechnika megbántásra okot nem ad.

Maga az állam, mely neveli a pogárokat? Tényleg, egy jelentéktelen kerületi polgármesternek ilyen feladatokat szab az alkotmány? Ezek szerint magának írt valaki egyet, mert amit én ismerek, abban nincs ilyen, csak jogegyenlőség, meg hasonló dolgok. (bencsi)

Tarlós István: Nem hiszem hogy erre a kérdésre lehet udvarias választ adni, így sajnos a kérdésre, ami nem is kérdés, hanem egy kijelentés, a kérdező valószínűleg nem is vár választ. Neki erről a történetről kialakult véleménye van, amit én tudomásul veszek, de nem túlságosan befolyásolja a saját véleményemet.

Ön mit tart veszélyesebbnek: a homoszexualitást, az alkoholt vagy a drogot? (Guest64877)

Tarlós István: A dolog korfüggő, sajnálom, hogy mindig másról beszélgetünk, mint amilyen érdemű intézkedést én hoztam. Általában és általánosan a drog és az alkohol nyilván veszélyesebb és feltehetőleg károsabb is, azonban egy kritikus életkorban a homoszexualitás tragikusan veszélyes lehet.

A szervezők milyen szinten szólnak bele az ön egyedi véleményébe? (Micuska)

Tarlós István: Ezt a kérdést nem is értem. A szervezők végzik a maguk munkáját, és a lebonyolítás biztonsága érdekében a polgármesterrel bizonyos egyeztetéseket folytatnak, ami számomra normálisnak tűnik. Egyébként az élet azt igazolja, hogy a szervezők és a polgármester egyeztetései nem eredménytelenek, mert oly sok viszály és feszültség ellenére a Pepsi Sziget mindig fennakadás nélkül lebonyolításra került... A nem ritkán felmerülő, és tán az indokoltnál nagyobb nyilvánosságot élvező problémákat a szervezőkkel eddig mindig sikerrel megoldottuk. Biztos vagyok benne, hogy a Diáksziget az idén is sikeresen lebonyolított rendezvény lesz, ahol fiatalok ezrei nyugodtan és biztonsággal szórakozhatnak.

Nem gondolja, hogy mint polgármesternek, önnek nem csak a saját véleményét kellene állandóan hangoztatni, mert az senkit nem érdekel, egy közszereplőnek hivatalból nem lehet saját véleménye. Nem érzi úgy, hogy az ön egyéni véleménye erős nyomokat hagy a munkahelyi döntésein? (Xeron)

Tarlós István: Nem.

Tarlós Úr, ön szerint a választások előtt milyen visszhangot kelt a fiatal választókban ez a döntése? (Micuska)

Tarlós István: Ezt valószínűleg én sem tudhatom, sem biztosabban, sem kevésbé biztosan, mint maga a kérdező, hiszen ő is a saját énje belsejéből látja valahogy a helyzetet, és ő sem lehet abban biztos, hogy a saját érzései és véleménye valóban a többség érzéseit és véleményét fedi le.

"Egy kritikus életkorban a homoszexuálitás tragikusan veszélyes lehet" -mondja ön. De az is lehet, hogy a homoszexuálitás - már azokra nézve, akik olyannak születtek - egy egész életen át tragikusan veszélyes lehet. Különösen akkor, ha a valós tolerancia ilyen szintű a társadalomban, mint pl. amilyet a Sziget ügyben ön tanúsit. Mi a véleménye? (philos)

Tarlós István: Nem tudom hogy a kérdező felfogásában mit jelent a tolerancia szó, alapvetően műszaki ember lévén azt tudom azonban, hogy a toleranciahasonlattal élve valami olyasmit jelent, hogy mondjuk 90 cm +/- 2-3 cm, és nem azt jelenti, hogy 90 cm +/- 88 centiméter. Föltételezem, hogy a kedves kérdező érti a hasonlatot.

Miért használja fel a Szigetet minden nyáron arra, hogy előtérbe kerüljön. Nem nevetséges ez? (GayMania)

Tarlós István: Miért gondolja a kedves kérdező, hogy én ezt felhasználom? Lehetséges, hogy a hely kiválasztásánál fogva egyszerűen nem tudok kitérni. Nem kellene a kedves kérdezőnek kevesebb indulattal és több arányossággal átgondolni a helyzetet?

Ön azt mondja, hogy a tolerancia is tud empatikus lenni. A kitiltás formájában megnyilvánuló "tolerancia" is ilyen empátia lenne? (philos)

Tarlós István: Voltaképpen valamikor azt hittem, hogy tudom, mit jelentenek azok a szavak, hogy liberalizmus, tolerancia, ma már azt hiszem, néha egyeztetni kéne e szavak értelmezéséről, mielőtt egymást ilyen kérdésben faggatjuk. Mit jelent a kedves kérdező értelmezésében az, hogy tolerancia? Kénytelen vagyok jobb híján feltételezni, hogy bizonyos értékek kötelező elfogadását, ezek szerint kérnem kellene a kedves kérdezőtől egy olyan instrukciót, kik azok akiket mindig tolerálni kell, és kik azok, akiket soha. Úgy érzem, bizonyos, az átlagostól feltűnő mértékben eltérő szemléletek nagy nyilvánosság előtti érvényesítése vonatkozásában a jogok működőképes demokráciában odáig terjedhetnek, ameddig mások jogait, ízlését, értékrendjét feltűnő mértékben nem sértik.

Úgy hiszem, azok az emberek viselkednek ellenségesen a melegekkel, akiknek nincsenek meleg ismerőseik. Természetes, hogy tartunk, félünk mindentől, ami számunkra ismeretlen. Többek közt a Sziget is alkalmas lenne arra, hogy tévhiteket oszlassunk el. Ön most ez ellen munkálkodik. Ön komolyan átgondolta a döntést, amit meghozott, minden körülményt pontosan ismerve? (Szabolcs)

Tarlós István: Általában át szoktam gondolni a döntéseimet, talán ezért is lehetek 11 éve polgármester, talán ezért is kaphattam Demszky Gábor után az egész országban a legtöbb szavazatot 1998-ban. Most is igyekeztem átgondolni ezt a döntést. Elég régen és elég pontosan ismerem a Sziget körülményeit, hangulati, földrajzi és egyéb adottságok tekintetében. És úgy hiszem, hogy bárki megbántásának szándéka nélkül alapvetően helyesen döntöttem. Ez a döntés, ha figyelmesen elolvassa az általam megfogalmazott szavakat és mondatokat, semmi esetre sem kirekesztő, semmi esetre sem diszkriminatív, és semmi esetre sem sérti mások méltóságát. Csupán csak annyit mondtam, hogy az emberi együttélés íratlan szabályai szerint is mindennek megvan a maga helye. Azért mertem ezt megtenni, mert a Sziget lebonyolításának biztonsága és zavaratlansága tekintetében nem csak olyan hatásköröm van, ami számomra részben érthető, részben kevésbé érthető okból a kérdezők egy részét tán irritálja, hanem olyan felelősségem is, ami a kérdezőket semmi esetre sem terheli. Ennek a döntésnek a felelősségét, feltételezve hogy a szavaimat és mondandómat nem fogalmazzák át, természetesen vállalom is.

Hogyan védi a fiatalkorúakat a drog, az alkohol és a cigaretta ártalmaitól a szigeten? Több százezer szülőnek tartozik felelősséggel. (femfatal)

Tarlós István: Nem tudok róla, hogy a drogot vagy az alkoholt bárki is propagálná a Szigeten ún. ismeretterjesztő előadások keretében. Ha ilyesmiről tudnék, azt is ellenezném.

Itt nem a közügyekről, közigazgatásról van szó! A melegkérdés nem egy polgármester ügye! Nyilván nem gondolja komolyan! És ha vannak a III. kerületben homokosok - nyilván így van -, nekik nem a polgármesterük? Most durván megsérti őket! (bencsi)

Tarlós István: Nem szívesen fogalmazom meg sokadszor hogy eszem ágában sincs bárkit is megsérteni, nem is igen szoktam, én nem is állítottam, hogy a homoszexuálisok problémái az én ügyem, bár a kérdezők némelyike épp ezt próbálja sugallni. De a kedves kérdező összekeveri a homoszexuálisok problémáit a Sziget lebonyolítási problémáival. Ez utóbbi viszont nagyon is tartozik rám. Remélem, a kérdező is egyetért azzal, hogy a Pepsi Sziget egésze és a homoszexualitás között távolról sem lehet egyenlőségjelet tenni. Alig hinném, hogy érdemes ezt a kérdést kiélezni, hiszen a Pepsi Sziget alapvető célja nyilván nem az, amiről beszélünk, és az én célom pedig a Pepsi Sziget biztonságos lebonyolítása.

Önnek vannak meleg ismerősei, esetleg meleg barátai? Ha igen, ők mit szóltak a döntéshez? (Guest30904)

Tarlós István: Tudomásom szerint nincsenek, de arról sem tudok, hogy a polgármesteri funkció betöltésének szükséges feltétele volna, hogy valakinek meleg barátai legyenek. Attól, hogy nekem nincsenek meleg barátaim, remélem, még nem gondol arra, hogy ezen elhatározásommal magában véve is diszkriminálnám a homoszexuálisokat.

Ön korábban azt állította, hogy fogalma sincs a homoszexuális propaganda mibenletéről, tartalmáról, céljairól. Ennek ellenére utánajárás nélkül nemkívánatosnak nyilvánította azt. Ez ön szerint civilizált, felelősségteljes viselkedés?(Toth)

Tarlós István: Mikor mondtam azt, hogy utánjárás nélkül? Egyenesen utaltam rá, hogy orvosi vélemények jelölik veszélyesnek egy bizonyos korosztályt a homoszexualitásra való fogékonyság szempontjából. Fel voltam arra készülve, hogy egy bizonyos szemlélet képviselői nem akarnak majd megérteni, ilyen fokú értetlenség azonban, amit a kérdező mutat az elmondottak után, mégis bizonyos fokig meglep.

Megmagyarázná nekünk, hogy akkor tavaly miért lehettek ott a most kitiltott szervezetek a Szigeten? Van-e valami tudomása arról, hogy ott mi folyt, például hány fiatalt rontottak meg a melegek? (Guest30904)

Tarlós István: Ezt a kérdést jogosnak vélem, és őszintén válaszolok rá. Most nevezték ezt a dolgot a nevén. Azon a koron túl vagyok, hogy automatikusan megértsem, miszerint ha civil szervezetek utcáját emleget valaki, akkor automatikusan a homoszexualitásra kell gondolni. Ígérem a kérdezőnek, hogy az értelmezési technikát illető elmaradásaimat a közeljövőben sürgősen pótolni fogom, hogy ne kelljen indokolatlan magyarázatokkal megszégyenülnöm.

Olyan orvosi vélemények is voltak e században, amelyek ennél sokkal meredekebb dolgokat állítottak. Mennyire biztos ön az orvosi vélemények forrásának hitelességében, Tarlós úr? Megnevezné a vélemények forrását? (Guest59395)

Tarlós István: Szeretnék visszakérdezni: mennyivel lehetek biztosabb abban, hogy a meglehetősen jól értelmezhető irányultságú kérdezők álláspontja megalapozottabb, mint akár az enyém, akár az engem támogatóké, akár az idézett orvosi szakvélemények? Mitől kellene az ön álláspontját biztosabbnak elfogadnom, mint a többit? Az ön toleranciája hogyan szól?

Megnevezné a tanácsadó gárdájának a tagjait, akik felelős szakemberként felvállalják szakvéleményüket a témában? Vagy ön saját szakállára döntött, szakemberekkel való konzultáció nélkül? Ön egyszerre pszichológus, szociológus és orvos is egyben? (jbone)

Tarlós István: Nem vagyok sem pszichológus, sem orvos, és csak a kérdés stílusára való tekintettel szeretném azt válaszolni, hogy én a kérdezővel szemben az intézkedéseimhez és a véleményemhez egyértelműen adom a nevemet.

Az internet természeténél fogva anonim. Ha ezt nem fogadja el, akkor legalább azt fogadja el, hogy egy kérdés feltétele nem igényel az anonimitásból való kilépést, míg ön "rejtegeti" a szakértőket, vagy tényleg egyedül döntött, persze erre elfelejtett válaszolni. A valódi nevem a szerkesztőségben elérhető (jbone)

Tarlós István: Én a saját nevemet soha nem rejtegetem. Provokálni nem muszáj engem, az anonimitásba burkolózást nem csak jognak, hanem életformának tartom, tőlem ez távol áll. Sötétből sem szoktam nyilazni a háztetőről, igaz, azt is tudomásul vettem hogy közszereplő vagyok. Ám azt érzékelem, hogy attól, hogy a jogok egyformák, a jellemek még különbözők lehetnek. Ki sötétből szeret kérdezni, ki világosból. Én sose igyekeztem a sötétbe húzódni, más kérdés az, hogy másokat akaratuk vagy megkérdezésük ellenére illetve nélkül nem rángatok a reflektorfénybe. Ha a kérdező nagyon szeretné hallani, vegye úgy, hogy a döntés felelőssége mindenképp az enyém, akárhányan vagy akárkik is adtak tanácsot.

Tarlós úr, a melegek ugyanúgy a választókörzete részét képezik, mint bárki más. Ha bármelyik más kisebbséggel tenné azt, amit velünk, a média már rég miszlikekre szedte volna önt. (femfatal)

Tarlós István: Nem biztos, hogy igazam van, de számomra nem pontosan egyenlő, ha valakinek a származásáról, vallásáról, illetőleg a szexuális ízléséről van szó. Hogy a média melyik szegmensének mi a véleménye, az persze ki fog derülni, és számomra az önkontroll szempontjából nem mellékes, jóllehet a homoszexualitást a maga részéről nem elfogadó vagy gyakorló választók véleménye sem közönbös számomra, és ezt, remélem, a kérdező megbocsátja nekem. Újra hozzáteszem azonban, mert releváns elemnek érzem, hogy én nem a homoszexuálisokat tiltottam ki a Diákszigetről, ezt a jövőben sem szándékozom tenni. Ugyanolyan joggal látogatják a Szigetet, mint bárki más, hiszen nem kevesebbek bármely más állampolgárnál. Mentalitásról és azok egymásra oktrojálhatóságáról beszélünk, nem pedig emberekről és azok emberi méltóságáról.

Mit szól mindehez a Pepsi, amely szerint - mint reklámszlogenjei is mutatják - élni jó? Biztos, hogy egy olyan országban jó élni, ahol diszkriminálják a melegeket? (Guest64877)

Tarlós István: Biztos hogy egy olyan országban jó lenne élni, ahol nemkívánatos kényszer alá helyezik a heteroszexuálisokat?

Ki kényszeríti a heteroszexuálisokat arra, hogy homoszexuálissá váljanak? (andREw)

Tarlós István: Nem tudom, én nem.

Minden alkalommal, mielőtt kimondaná a homoszexuális szót, helyettesítse be, legyen szíves, a helyére a heteroszexuális szót. Amennyiben így is helyénvalónak gondolja a mondatát, akkor bátran mondja ki. Ugyanis a törvények előtt a homoszexuálisok TELJESEN egyenlőek a heteroszexuálisokkal. Ezenfelül már teljesen jelentéktelen, hogy egy kerületi polgármester mit gondol. Mindössze magánvélemény, ami nem jogosítja többre, mint engem a sajátom. (hmmm)

Tarlós István: Nem tudom milyen választ vár a kérdező, ez egy sértett vélemény, amit hallottam, sajnálom, hogy megsértettem önt, nem volt ilyen szándékom.

Lenne egy teljesen praktikus kérdésem: itt és most van arra - legalább elvi - lehetőség, hogy ön valahogy meggyőzéses alapon - legalább részben - megváltoztassa a (szerintem nagyon hibás) döntését, vagy ezen már régen túl vagyunk, és csak feleslegesen utólag vitázunk eldöntött és megváltoztathatatlan tényeken? (philos)

Tarlós István: Nem tudom, hogy ön milyen szexuális irányultságú, de ha ellentétes mint én, akkor bizonyos kérdésekben nem remélhető, hogy meg tudjuk egymást győzni. Szeretném azonban biztosítani, hogy a homoszexuálisok problémáit egyáltalán nem becsülöm le, mind a munka, mind az alkotás területén sokukra eredményei, teljesítménye okán de akár becsülete okán is fel tudok nézni? És ha nem egy ifjúsági rendezvényről van szó, messzemenőkig pártfogolom, hogy a problémáikkal szakmailag, emberileg, pszichésen és a társadalomba való elhelyezkedésük, méltó elhelyezkedésük érdekében, emberi egyenjogúságuk érdekében nagyon komolyan foglalkozzon a politika.

Amikor az SZDSZ-t képviselte, milyen nézeteket vallott a melegekről? (e)

Tarlós István: Én az SZDSZ-ből ugyanazért léptem ki, amiért 1989-ben beléptem, és nem tudom, észrevette-e, nem átültem és nem rohantam belépni egy másik pártba. Tanúként csak azokat tudom idézni, akik abban az időben az SZDSZ-ből ismertek, így nem tudom, elhiszi-e a válaszomat vagy sem, de az én érzéseim és értékítéletem ebben a kérdésben akkor sem volt más. Úgy hiszem, hogy a homoszexualitás problémakörét felelősen értelmezni és kezelni kell tudni, és nem szabad feltételül szabni vagy elvárni, hogy valaki ezzel párhuzamosan ezt a szemléletet magában el is fogadja. A kettő nem okvetlenül föltétele egymásnak.

Nem tart attól, hogy önnek ez a politikai pályafutásának a végét fogja jelenteni? Akkora tiltakozási hullám van kibontakozóban (ezt az interneten "élők" láthatják a legjobban), hogy ebbe biztos beletörik majd az ön bicskája! (jbone)

Tarlós István: Nem tartok ettől, bár azt megértem, hogy ön jelenlegi indulatában erősen vágyik erre. Hogy önnek van igaza, vagy nekem, az majd eldől, de ha önnek lenne igaza, akkor sem sajnálnám a döntésemet, mert ennek a döntésnek nem taktikai, hanem lelkiismereti alapja volt.

Sorra mondják le szigeti fellépéseiket a zenekarok. Nem sajnálja, hogy kampánycélokat szolgáló akciója nyomán már soha nem az lesz a Sziget, ami? (e)

Tarlós István: Nem tudom ellenőrizni az állítást, de nehezen tudom elképzelni, hogy a Diáksziget végét jelentse az a tény, ha a polgármester azt kéri, hogy ne propagálják a rendezvény keretében a homoszexualitást.

Hogyan reagálna, ha a saját gyermeke lenne homoszexuális? Meg akarná változtatni, vagy támogatná, hogy boldogan éljen saját szexuális igénye szerint? (dite)

Tarlós István: Erre a nem túl udvarias kérdésre inkább az utóbbi választ adnám, bár kérdésének akkor lenne létjogosultsága, ha én olyanokat mondtam volna, hogy fájlalom, ha a homoszexuálisok saját boldogságukat keresik, vagy kifogásolom, hogy a homoszexuálisok saját akaratukból saját értékrendjük szerint élnek, legjobb emlékezetem szerint azonban ilyet csak mások mondtak a vita során, én egyetlenegyszer sem.

Honnan kapta az orvosi "szakvélemény"-t? Tudomásom szerint a nemi identitás az ún. ődipális korban fixálódik, tehát általában 3-6 éves korban. Nem 18 évesben. (Yosh)

Tarlós István: Ez a kérdés már szerepelt egyszer, mindenki saját elhatározásából azt kérdez, amit akar, engedje azonban hogy kérjem, keresse vissza a válaszok közt az ide vonatkozót, és hadd javasoljam hogy kérdésismétlésekkel ne vegyük el a lehetőséget olyanok elől, akik új kérdéseket tesznek föl.

Vállalja a főpolgármesteri jelölést a soron következő választásokon? (sioalu)

Tarlós István: Úgy érzi, hogy Budapestnek nem lehet heteroszexuális főpolgármestere?

Mi a véleménye arról, hogy a délutáni híradások szerint kollégája, a frissen megválasztott berlini főpolgármester szomorúan nevetségesnek nevezte az ön döntését? (Domin)

Tarlós István: Joga van ehhez, bár én egyetlenegy homoszexuálist sem neveztem szomorúan nevetségesnek. Sajnos, az interneten nem tudjuk a a magyar lakosságot megkérdezni, hogy a homoszexualitás elfogadása terén mutatott óvatosság az ő megítélésük szerint szomorúan nevetséges-e. Az mindenesetre megtisztelő, hogy a frissen megválasztott berlini főpolgármester máris figyelemre méltat. Berlin előző főpolgármestere igazán rendezett állapotokat hagyhatott maga után... Mi az összefüggés?

Már a kiindulópont hibás: miért kell homoszexuális propagandaként felfogni, amit nem engedélyezett? Miért propaganda? Másfelől, ami a saját gyermekével kapcsolatos kérdést illeti, miért volt az udvariatlan? (Guest59395)

Tarlós István: Én sem avatkozom a homoszexuálisok magánéletébe, a kérdezők engem politikai kultúrára oktatnak, és én igyekszem figyelni.. Remélem, hogy felnézhetek rájuk ebben a tekintetben, akkor azonban nekik is különbséget kell tudni tenni valakinek a magánélete és a polgármesteri intézkedései közt. Magánemberként a polgármesternek is vannak személyiségi jogai, és én nem emlékezem rá, hogy bármelyik velem ellentétes irányultság vitapartnerem családját vagy gyerekeit ebbe a vitába belekeverte volna. Azt illetően pedig, hogy a kiindulópont hibás, tulajdonképp a kérdező azt kérdezi, hogy miért gondolom a propagandáról, hogy propaganda?

Felkészült arra, hogy meleg civil szervezetek diszkrimináció miatt személyiségi jogi pert indíthatnak ön ellen, és nem vagyoni kártérítésre kötelezheti a bíróság? (Guest36727)

Tarlós István: Nem tudom hogy így van-e, de melyik személy? Én személyekről nem is beszéltem az intézkedéseim során. Felkészültem ilyen fenyegető megkeresésekre, jóllehet én nem fenyegettem senkit.

Az Európai Unió felhívta Magyarország figyelmét a hírhedt Btk. 199-es paragrafus eltörlésére, vagyis a homoszexuális beleegyezési korhatár is 14 esztendő lesz, Európa más országaihoz hasonlóan. Akkor viszont mitől és kit véd most ön? (Domin)

Tarlós István: Ez a törvény Magyarországon pillanatnyilag hatályos vagy nem?

Örülünk, hogy most tájékozódik a hatályos törvények kapcsán. Az Alkotmánybíróságon most zajlik a megsemmisítés folyamata, az alkotmány diszkriminációt tiltó rendelkezései alapján. Ironikus, hogy a Btk. 199-es paragrafusának alkotmányellenességére pont a II-III. kerületi bíróság hívta fel az Alkotmánybíróság figyelmét. (jbone)

Tarlós István: Mi a kérdés?

Nem tartja politikailag hibás döntésnek egy olyan törvényt védeni, amit az EU-hoz történő csatlakozás esetén el fognak törölni? (Guest64877)

Tarlós István: Én nem védtem semmilyen törvényt. Azt kértem, hogy a fiatalkorúakat ne kényszerítsük olyan előadások végighallgatására, amelyek potenciálisan eltéríthetik eredeti irányultságuktól őket. Miért nem gondol arra, hogy ezeknek a serdülőkorúaknak is vannak olyan akár látens jogaik, amelyek gyakorlásában ilyen események erősen korlátozhatják őket? Miért nem hajlandó elfogadni, hogy egyedül a fiatalkorúak jelenléte indukálta döntésemet, és semmi egyéb?

Én megpróbálom felvázolni az összefüggést. Berlin Európában van, európai polgármesterrel, a III. kerület meg itt van nálunk, nem európai polgármesterrel...És feltenném újra a kérdést, amit nem válaszolt meg: ha saját gyermeke homoszexuális lenne, ön hogy állna hozzá? (szajko)

Tarlós István: Tulajdonképpen az erőszakosságnak is van határa, megpróbálom elképzelni, hogy ha a kérdező volna a polgármester, akár Óbudán akár máshol, vajon milyen szemlélet uralkodna a közéletben az iskolákban, s kiket kérdezne meg, mielőtt bizonyos intézkedéseket meghoz. Egyébként jobban kellett volna figyelnie, mert a válaszomban expressis verbis benne volt hogy egy homoszexuális keresheti a saját boldogságát, ennek semmi akadálya nincs. Ezt egy szülő vagy családtag megengedhető módszerekkel, másokra való nyomásgyakorlás nélkül akár meg is teheti, de nyilván feltételezi a kérdező, hogy az én családomban nem ilyen irányultságúak vagyunk, és őszintén remélem, hogy ezt nekünk megengedi. Ahogy én is természetesen megértem, ha ön (önök) esetleg ennek az ellenkezőjére törekednek a saját családjuk vonatkozásában.

Az alkotmányt sértené meg Tarlós István azzal, ha kitiltaná a melegeket a Diákszigetről - véli Halmai Gábor alkotmányjogász. A jogszabály ugyanis kimondja, hogy Magyarországon tilos a diszkrimináció, s a szexuális orientáció miatt senkit nem lehet hátrányosan megkülönböztetni. Így a melegeknek joguk van ahhoz, hogy ne csak egyenként, hanem csoportosan is jelen legyenek a rendezvényen. (jbone)

Tarlós István: Így megfogalmazva nem állunk egymással ellentétben, én sem egyénileg, sem csoportosan nem tiltottam ki a melegeket, a rendezőkkel olyan megállapodást kötöttem, hogy homoszexuális műsorok, programok ne legyenek a rendezvényen. A mindenségit, kizárt dolognak tartom, hogy állandóan úgy kell ismételnem a szavaimat, mintha az ellenkezőjét mondtam volna annak, amit mondtam. Ne haragudjék, de állandóan átfogalmazni a szavaimat, ehhez már kell bizonyos fokú rosszhiszeműség.

A Szigeten évek óta jelen lévő meleg szervezetek soha senkit sem bíztattak arra, hogy homoszexuális legyen. Aki direkt kereste őket, azzal foglalkoztak, eltérően például egy karizmatikus keresztény csoporttól, akik agresszívan mindenkire rátukmálták szórólapjaikat. Nem inkább őket kellett volna kitiltani? (Guest47029)

Tarlós István: Én senkire nem oktrojálok rá aggresszíven...

Ön ezt írja: "hogy homoszexuális műsorok, programok ne legyenek". Itt emlékeztetném, hogy akkor még egy sereg előadót ki kellene tiltania. Mikor kerül sor erre a lépésre?(szajko)

Tarlós István: Milyen előadókról beszél a kérdező? Ezek szerint ön sokkal többet tud, mint én.

Mit mondanak önnek azok a szavak hogy türelem, megértés és empátia? Miért volt szükség erre a botrányra? Nem lehetett volna egyszerűbben és európaibb módon elintézni ezeket a - nyilván nagyon súlyos - problémákat? (Elian)

Tarlós István: Én nem csináltam botrányt, volt egy emberileg méltányolható kérésem, amit a szervezők méltányoltak. Remélem, az ön által idézett fogalmakon ugyanazt értjük. Kezd az az érzésem támadni, hogy én talán jobban értem önöket, mint önök engem.

Azért nem tudom elfogadni a válaszát, mert eddig is jelen voltak a melegszervezetek, eddig sem volt "kötelező" meghallgatni őket, és miért most jutoptt el odáig, hogy kitiltsa? Miért csak a választások előtt lett fontos védeni a kiskorúak "értékeit", múlt évben miért nem volt az? (Guest64877)

Tarlós István: Egyrészt erre is volt válasz, nem csak hogy múlt évben, hanem 4 évvel ezelőtt is elmondtam már erről a véleményemet, továbbá akkor tudok reagálni bizonyos programokra, ha azokat a nevükön nevezik. Ez idáig nem történt meg.

Ön nem kérte a szervezőket, hanem a megállapodás aláírása feltétele volt az egész Sziget engedélyezésének. (Guest87603)

Tarlós István: Az ön megfogalmazása így meglehetősen pontatlan. Tudom, hogy volt egy ilyen tájékoztatás, ez valószínű onnan eredhet, hogy az évekkel ezelőtt megkötött sokkal általánosabb megállapodásban a polgármester, illetve a jegyző számára egy ilyen jogosítvány valóban szerepel, még abból az időből, mikor a partközelben a hanghatások elviselhetetlenek voltak, a jogosítvány azonban általános érvényű. Nem tudom, észrevette-e, de ezzel a jogosítvánnyal én még soha nem éltem, és a Sziget szervezőivel együtt mindig olyan megoldásra törekedtem, amely a Sziget jövőjét is biztosította. És az élet azt igazolja, hogy ez sikerült is. Hiszen a Sziget rendezvényt minden évben sikerrel lebonyolítottuk, pedig ez olykor nagyon nehéz volt. Pl. akkor, mikor olyan emberek üzengettek a sajtóban, akiknek halvány fogalmuk sem volt arról, hogy valójában mi van a helyszínen.

Tehát, ha a szervezők mégis úgy döntenek, hogy engedélyezik a meleg "műsort", akkor ön ezt tudomásul veszi, és nem tesz ellene semmit? (Guest64877)

Tarlós István: Azt, hogy semmit nem teszek, azt nem mondtam, a rendezvény egészének betiltásával való riogatás azonban jelen pillanatban egy aránytalan provokációnak tűnik számomra.

Örülni fog ön személy szerint, ha ezen döntése miatt most elmarad vagy teljes megszűnik a Pepsi Sziget? Esetleg a főszponzor fogja visszavonni a támogatását? (jbone)

Tarlós István: Van ilyen információja? Hozzám még a főszponzor ilyen tájékoztatást nem juttatott el, jóllehet, csak sejtéseim vannak, hogy ki a főszponzor a rendezvény nevéből ítélve.

Lehet, hogy tájékozatlan vagyok, de a közelgő választásokra való tekintettel mégis megkérdezem: ön melyik párt tagja? (szajko)

Tarlós István: Egyiké sem. Hívő emberként ideológiai értelemben nem titkoltan jobboldalinak kell mondjam magam, de az ellenzékkel 8 éve együtt tudok dolgozni, véleményem szerint sem a tisztesség, sem a végzett munka minősége nem pártfüggő.

Miért érzem úgy, hogy Őn "felsőbb" utasításra cselekszik? (Esetleg a fax, amit ma kapott?) (yosh)

Tarlós István: Nem tudom, miért érzi úgy. Biztosíthatom, a faxot nem attól a párttól kaptam, amelyikre alig félreérthetően céloz.

Miért kell egy hívő embernek jobboldalinak lennie? (fgd)

Tarlós István: Lehet, hogy félreértette egy kicsit a válaszomat, mivel én a jobb-, illetve baloldaliságnak, részben az értékek keveredése miatt, részleges jelentőséget adok, így csupán arra gondoltam, hogy egyedül az ideológiában, a világnézetben lévő különbségek adhatnak értelmet ilyesfajta megkülönböztetésnek, és ha nem is kivétel nélkül, de jellemzőbb az idealizmus az ún. jobboldali beállítottságú emberekre, és általában jellemzőbb ennek ellentéte a baloldaliakra.

Ha a szervezők mégis úgy döntenek, hogy engedik a melegrendezvényt, ön mit fog tenni? (Guest64877)

Tarlós István: Ha én kötök egy megállapodást a szervezőkkel, akkor, legalábbis a 8 év ezt bizonyítja, igyekszem annak eleget tenni. Feltételezem, a szervezők sem azzal az előre elhatározott szándékkal írták alá a megállapodást, hogy megszegjék. Úgy hiszem, ez aztán biztosan nem szexuális irányultság kérdése. Mindenesetre a felelősségemet a megteendő lépésekben átérzem, mint ahogy meggyőződésem szerint a szervezők is.

[origo]