Hack Péter, az SZDSZ visszavonuló politikusa volt a vendége a Társalgónak július 10-én. A politikus az olvasói kérdésekre elmondta, hogy nem vonul vissza teljesen a poltizálástól, csak a párt vezetésébe nem jelölteti magát, és a képviselőséget nem akarja vállalni. Ugyanakkor a jövőben is aktív közéleti szerepet akar vállalni: cikkeket írni, nyilatkozni.

Miért lett "visszavonuló" politikus? A politizálásban nem lát fantáziát, vagy csak az SZDSZ-ben? (Guest29891)

Hack Péter: Szerintem nem csak pártvezetőként vagy képviselőként lehet politizálni. Magyarország ebben az évtizedben válaszút elé áll, ha a lakosságot sikerül teljesen elidegeníteni a politikától, akkor a rendszerváltás nagy lehetősége elvész. Ezért tartom fontosnak, hogy legyen mozgás a politikai "kaszt" és a civil társadalom között, a civilekből egyre többen lépjenek be a politikába, és a politikából egyre többen azonosuljanak a civilek problémáival. Én magam a politizálásban látok fantáziát, és a jövőben is szeretnék aktív közéleti szerepet vállalni. Manapság azt mondják a politikusokról, hogy ők azok az értelmiségiek, akik nem írnak, nem olvasnak, és sokat beszélnek. Én szeretnék olyan értelmiségi lenni, aki ír, olvas, és ha kérdezik, beszél, mindarról, ami ma az embereket érdekli.

A teljes politizálástól visszavonul, vagy esetleg el tudja képzelni a folytatást más párt színeiben? (Barta)

Hack Péter: Nem vonulok vissza a teljes politizálástól, csak a párt vezetésébe nem jelöltetem magam, illetve a képviselőséget nem akarom a következő választásnál vállalni. Szeretnék a jövőben is aktív közéleti szerepet vállalni, cikkeket írni, nyilatkozni.

Miért vonul vissza, hisz Ön még olyan fiatal? (Guest84878)

Hack Péter: Már utaltam rá a korábbi kérdéseknél, hogy nem hagyok fel a politizálással, a következő hónapokat a választásokig még aktív képviselőként akarom eltölteni, a választások után szeretném a tudományos karrieremet folytatni, amit 89-ben a rendszerváltás alkalmával hagytam félbe, szeretném befejezni a félig kész Phd-dolgozatomat az igazságszolgáltatás függetlenségéről. És a választások után szakértőként, publicistaként továbbra is aktív politikai szerepet akarok vállalni.

A PhD kapcsán: mit szól ahhoz, hogy kamerák előtt bilincsben sétáltatják a közéleti gyanúsítottakat? (Kalap)

Hack Péter: Én ezt botrányosnak tartom, nem csak a közéleti gyanúsítottak esetében, hanem általában is. A gyanúsítottakról gyakran kiderül, hogy nem követtek el bűncselekményt, számomra botrányos az az ügy, amelynek a Papa nevű rendőr volt a főszereplője, akit szintén letartóztattak és pórázon vezetgettek és láthatóan a mai napig nem tudnak vele szemben vádat emelni. Ugyancsak botrányos volt a Funk-ügy, ahol a köztiszteletben álló orvost alázták meg ilyen módon, majd később felmentették. Szerintem szükség lenne olyan jogszabályra, ami az ilyen típusú képközlésnek gátat szab. Az ügy mögött egyébként vastagon látszik a politika, honnan tudják az operatőrök, hogy mikor kell megjelenniük a bíróságon, vagy az ügyészségen, ha nem az ügyészek vagy a rendőrök adják ki az információt? Kérdés az is, az információ kiadói milyen célokat szolgálnak, amikor tv-show-t csinálnak a büntetőügyből.

Hogy tudja összeegyeztetni a lelkiismereti nézetével azt, hogy egy Szabad Kőműves párt tagja, ami köztudottan mindig is keresztényellenes volt! ? (Jenault)

Hack Péter: Az SZDSZ nem szabadkőműves párt, liberális pártként sokféle nézetet egyesít, ahogy a nevében is láthatjuk "szövetség", amely szövetségben az elmúlt 12 évben jól megfértek egymás mellett különböző nézetek. Nyilvánvaló, hogy morális kérdésekben az én álláspontom eltér a párt többségének álláspontjától, de ezt mindeddig viszonylag jól tolerálta a többség.

Vannak további politikai tervei? (Guest26720)

Hack Péter: Konkrét politikai terveim nincsenek, elsősorban, ahogy említettem, az eredeti szakmámat, a jogtudomány művelését akarom folytatni, semmilyen határozott elképzelésem nincs arról, hogy a publicisztikákon kívül aktív politikai szerepet vállaljak.

Ezután hogyan fogja tudni képviselni azokat az értékeket, amik mellett eddig is kiállt? (Pi)

Hack Péter: Azt látom, hogy a rendszerváltás után drámaian zuhant a politika népszerűsége. nem utolsósorban az elmúlt három év tudatos Fidesz- kampány hatására, akik szeretnék, ha a politika - ugyanúgy mint a Kádár-rendszerben - csak a kiválasztottak úri huncutsága lenne. Akárhova nézünk, azt látjuk, hogy az értelmiségi társaságokban, a televíziókban úgy tekintenek a politikára, mint valami illetlen dologra, amiről társaságban nem szép szót ejteni. Ha a magyar lakosság megeszi ezt a propagandát, akkor a közügyek olyan messzire kerülnek az átlagpolgároktól, hogy 10 éven belül újabb rendszerváltásra lesz szükség. Én a magam eszközeivel szeretnék kitörni abból a körből, ami a politika és az értelmiség közötti szakadékot építi. minden létező fórumon szeretnék nem politikusként is megszólalni, áttörve azt az előítéletet, hogy a politikusok csak saját érdekeiket - ahogy mondani szokták "szűk pártérdekeket" - képviselnek.

Mit ért azalatt, hogy újabb rendszerváltásra lehet/lesz szükség? Újabb pártok, vagy micsoda? Mi a rossz a jelenlegi pártokban? (Guest66641)

Hack Péter: Azt értem ez alatt, hogy olyan mértékben csökken az új rendszerbe vetett bizalom, és a "mainstream" pártokkal szembeni ellenszenv olyan mértékben nő, leginkább a korrupció miatt, hogy bekövetkezhet egy olyan helyzet, amire a 90-es évek elején Olaszország volt példa. Ha a jelenlegi pártok nem tudják visszanyerni a választók bizalmát, és ha rövidtávú érdekeiket alárendelik a demokrácia hosszútávú érdekeinek, akkor olyan mértékű elégedetlenséggel kell majd találkozniuk, ami a jelenlegi pártokat kisöpörheti a parlamentből.

Akkor hogyan kell érteni, hogy ?visszavonuló"? (Guest29891)

Hack Péter: A "visszavonuló" címet nem én adtam magamnak, bár kétségtelen, hogy a pártvezetéstől és a képviselőségtől visszavonulok. Rövid megszakítással 10 évig voltam az SZDSZ ügyvivője, és több mint 11 éve vagyok képviselő, mindkettővel egyelőre felhagyok.

És a sok politizálás mellett, mikor fognak tényleges probléma-megoldással foglalkozni, megfelelő szakemberek bevonásával, akik már bizonyították hozzáértésüket a civil életben? (Guest23316)

Hack Péter: Nagyon fontosnak tartom a kérdésének azt a részét, hogy egyre több olyan szakemberre van szükség, akik a civil életben már bizonyítottak. Szeretném én is, ha a politikusok néha pár évre visszatérnének a civil életbe, és utána újra aktivizálnák magukat a politikában, hogy jobban tudjanak reagálni azokra a tényleges problémákra, amikre Ön is utal. Ugyanakkor jó lenne, ha a civil életben bizonyított szakemberek közül is többen vállalnának politikai szerepet és a politizálás nem egy életfogytig tartó hivatás lenne. A magam részéről örülök annak, hogy a legutóbbi küldöttgyűlésen Gusztos Péter személyében olyan tehetséges fiatal politikus került az Ügyvivői Testületbe, aki előtt nagy politikai jövő áll.

Hol kíván publicisztikákat megjelentetni? Melyik napilapban konkrétan? Vagy hetilapban?

Hack Péter: Az elmúlt időben is rendszeresn publikáltam a Hetek c. hetilapban, rendszeresen írok a Népszabadságba, az utóbbi időben a Mancsba, szeretnék még többet írni a Népszavába, HVG-be, ÉS-be.

Tölgyessy is felhagyott az aktív politizálással, de képviselő maradt, ön nem gondolkodott hasonlón, kizárt ez a megoldás? Szürke eminenciásként sem ad tanácsokat majd, csak nyilvános szerepléseket vállal? (Kerdezobiztos)

Hack Péter: Én Tölgyessyt nagyon sajnálom, és az ő útját semmiképpen nem akarnám követni, szerintem ma már több olyan kérdés van, ahol ő nem ért egyet jelenlegi pártjával, mint ahol egyetért. Én úgy látom, hogy sokat tudok nyerni abból, hogyha egy időre távolabb kerülök a parlamenttől. Ha kérnek tőlem tanácsot, szívesen adok, még ha nem is szürke eminenciásként.

Nem érzi megfutamodásnak visszavonulását? Hiszen a "papagáj-kommandó" és az "egészpályás" letámadás képviselői maradnak a pozíciójukban... (Guest29891)

Hack Péter: Nem érzem megfutamodásnak, sőt, azt gondolom, hogy ha egyre többen lesznek, akik a hivatásos politikusokon kívül ellene mondanak a papagáj-kommandónak, akkor ennek a fajta politikának hamarabb elvész az ereje.

Szerintem igaza van, ha lemond, mert a politikával csak lejáratja magát és a jó hírnevét az ember? (Guest73700)

Hack Péter: Köszönöm. Bár azt szeretném, ha a politika szó nem lenne többé szitokszó. És a politikust nem tartanák kevésbé elegáns foglalkozásnak, mint a fegyverkereskedőt, ahogy ez jelenleg tapasztalható. Ha minél több tehetséges ember lép ezen a területen színre, változhat ez a kép.

Mit gondol az SZDSZ jövőjéről? Tud-e a következő parlamenti ciklusban nagyobb szerephez jutni, esetleg kormányzati pozicióhoz? (Guest77040)

Hack Péter: A küldöttgyűlésen az SZDSZ egyértelművé tette, hogy le akarja váltani a Fidesz-kormányt. Ha ezt a politikáját az SZDSZ világos értékeket képviselve, modern formában (értem ezalatt a 68-as retorikával való szakítást) tudja képviselni, akkor jó esélye van arra, hogy a botrányokba egyre inkább belefulladó Fidesz-kormányt leváltó koalíció része legyen.

Önnek mi a véleménye az SZDSZ megcsappant népszerűségéről? Szükségszerű volt, vagy valaki elrontott valamit? Egyáltalán ha nem is győztes, de jelentős párt lehet még az elkövetkező rövidebb jövőben? (Guest26720)

Hack Péter: Azt gondolom, hogy a megcsappant népszerűség bizonyos értelemben szükségszerű volt, hiszen a világon minden liberális párt küszködik azzal, hogy mind a jobb oldalon, mint a baloldalon hátrányosan elfogadottá vált a liberális értékrend. Ugyanakkor voltak hibáink is, én magam már 1996-ban az SZDSZ küldöttgyűlésén arról beszéltem, hogy az SZDSZ-nek fel kell mondania a koalíciót az MSZP-vel. A beszéd akkor megjelent a Beszélőben is. Nem azért kellett volna felmondani, mert maga a koalíció hiba volt, hanem amit az SZDSZ a koalícióban teljesített, az volt kudarc. Még ma is feladatunk, hogy meggyőzzük választóinkat, hogy még egyszer nem követjük el ezeket a hibákat. Kuncze Gábor azt nyilatkozta, hogy 10%-os eredményt nagy sikernek tartana 2002-ben. Ezt én is így gondolom. Kívánom az SZDSZ-nek, hogy dinamikus, markáns liberális pártként része legyen a következő kormánynak.

Elképzelhetőnek tartja-e, hogy az SZDSZ vissza tudja nyerni a korábbi szimpatizánsainak szavazatait? (Guest29891)

Hack Péter: Amennyiben markáns fordulatot tud végrehajtani a politikájában, akkor elképzelhetőnek tartom, hogy a következő választásoknál még nem, de 2006-ra vissza tudja nyerni azt a támogatást, amivel 1998-ban kormánypárttá vált.

Szerintem a sok politizálás megöli a hozzáértést. (Guest23316)

Hack Péter: Szerintem lehet hozzáértően politizálni, de mint egyetemi oktató, tapasztalom, hogy a politika szükségképpen a valóság leegyszerűsítése. Olyannak láttam eddig a politikát, mint az ókori görög színházat, ahol mindig eltúlzott gesztusokra van szükség, hogy a hátsó sorból is észrevegyék. A nagyon szakszerű, hozzáértő fejtegetések nem férnek bele a 20 másodperces soundbyte-okba, márpedig a politikában ma az sikeres, aki tud ilyen 20 mp-es kinyilatkoztatásokat tenni.

Más politizálás szükséges az SZDSZ részéről, mint korábban? (Baalapostol)

Hack Péter: Szerintem igen, egyetértek azokkal, akik azt fejtegetik, hogy pragmatikus politikát csak világos értékrend alapján lehet képviselni. Szerintem nem működik az a politika, amelyik pusztán a közvélemény-kutatások adataiból tájékozódik és mondanivalóját a népszerű elemek köré akarja csoportosítani. Vannak olyan értékek, amelyeket a korábbiaknál bátrabban, esetleg vagányabban kell vállalni az SZDSZ-nek ahhoz, hogy támogatóit gyarapítsa. Különösen fontosnak tartom a 30 év alattiak megnyerését. Ebben a korosztályban az SZDSZ a '90-es évek elején nagyon erős volt, ma már ez nem így van. Az SZDSZ megerősödésének kulcsa, hogy meg tudja-e szólítani ezt a korosztályt.

Milyen lehetőséget lát a szabadelvű - korábban Kossuth Lajos fémjelezte - politizálásnak ma Magyarországon? Miért nincsenek Ön szerint ma Deákok, Kossuthok, Eötvösok a hazai politikában? Ha vannak, akkor Ön szerint kik azok? Szükség lenne -e ilyen kaliberű politikusokra? (Guest18833)

Hack Péter: Szerintem a mai kor nem kedvez Deákok, Kossuthok, Eötvösök politizálásának. Ma, a médiapolitika korszakában, röviden fogalmazó, modern, dinamikus politikusok kellenek, ugyanakkor szükség van arra, hogy a jelenlegi kormánypártok által képviselt ideológiával szemben markáns ideológiai alternatívát is megfogalmazzanak az ellenzéki pártok. Szerintem nem elég, ha az ellenzék azt mondja, hogy ugyanezt akarjuk csinálni, csak máshogyan. Világos alternatívát kell megfogalmazni.

Önről köztudott, hogy azon ritka politikusok közé tartozik, akit szakértelme miatt a jelenlegi kormánypártok is tisztelnek. Lát esélyt arra, hogy esetleg együttműködjön a Fidesszel, ha felkérik erre? (Barta)

Hack Péter: Nem látok erre esélyt, a Fidesz 3 év alatt látványosan megtámadta mindazokat a liberális értékeket, amiket én fontosnak tartok, és amiket a Fidesz egykor képviselt. A parlament szétverését én nem azért tartom bajnak, mert szűkülnek az ellenzék lehetőségei, hanem azért tartom tragédiának, mert a választók nem tudnak tájékozódni arról, hogy a sorsukat érintő döntések hogyan születnek. Az ügyészség, az APEH-rendőrség politikai célból való felhasználása, aminek rendszeresen tanúi lehetünk (legutóbb pl. a gyógyszerészekkel szemben) olyan politizálás, amivel én soha nem tudnék közösséget vállalni.

Lát-e esélyt arra, hogy Magyarországon ne alakuljon ki egy az ausztriaihoz hasonló kétpólusú politikai rendszer, illetve Ön szerint van-e lehetősség egy markáns liberális párt létrehozására Magyarországon? Angliában pl. megerősödött a liberális párt. (Stone)

Hack Péter: Sajnos egyre kevesebb esélyt látok arra, hogy Magyarország megússza az ausztriai kétpártrendszer csapdáját. A Fidesz '98 óta tudatosan törekszik erre, gyakorlatilag valamennyi konszolidált jobboldali pártot felfalt (kezdte a KDNP-vel majd az MDF következett, most pedig a kisgazdákon a sor). Az ausztriai kétpártrendszert a legszörnyűbb európai rendszernek tartom, és sajnos e felé haladunk, hogy a két klientúra zsákmányszerzésnek tekinti a hatalmat, és ez szükségképpen a politikai szélsőségek megerősödését eredményezi. Nagy szükség lenne egy markáns, liberális pártra, amelyik nem a zsákmányt szerző kliense érdekeit, hanem a nyitott modern társadalom érdekeit képviseli.

Nem gondolja, hogy Torgyánék, - mint volt minisztériumi vezetők - felelősök azokért a dolgokért, amik ellen tüntetni akarnak? (President)

Hack Péter: Szerintem a felelősség elsősorban Orbánt terheli. Torgyán pártja a választásokon nem szerzett jogot a kormányzati pozícióra, ebbe a helyzetbe Orbán emelte. Mindazért, ami a kisgazda párt színeiben a különböző minisztériumokban történt, a politikai felelősség és a morális felelősség is egyedül a "kancellárt" terheli. Azt nem lehet csinálni, hogy az erős kormányfői pozíciónak csak azokat az elemeit hangsúlyozzák, amik a jogok oldalán felbukkannak, és a kötelezettség részét teljesen elfelejtik.

[origo]