A legújabb szakértői vizsgálat szerint férfi a barguzini holttest

A Barguzinban talált csontváz - a legfrissebb szakértői vizsgálat szerint - mégiscsak egy férfi maradványa. A Petőfi Sándor után kutató bizottság ezzel igazolva látja korábbi feltételezését, azaz, hogy a költő valóban nem halt meg 1849-ben Segesvárnál, hanem orosz hadifogságba esett.

A barguzini csontváz mégiscsak férfi - állítja dr. Kiszely István, a Megamorv Petőfi Bizottság szakmai vezetője, aki a legfrissebb vizsgálati eredményre hivatkozik. Közleménye szerint a világ egyik legjobb és leghitelesebb DNS-laboratóriumának vizsgálati eredménye szerint a barguzini 7-es számú sírba temetett egyén egyértelműen férfi. A bizottság úgy véli, hogy ezzel elhárult az egyetlen akadály - ahogy hivatalos szervek ezt közölték - a Petőfi-család a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben lévő sírjának megnyitása elől. "Szégyenletes, hogy költségvetésből működő intézmények tizenkét éven át félrevezették az adófizető polgárokat egy, a magyarság számára oly fontos kérdés tisztásában. Reméljük, hogy a legújabb hiteles mintából kapott eredmény meggyőzi az arra illetékeseket, és hamarosan tisztázódhat a legfontosabb kérdés: a barguzini sírban Hrúz Mária fia, Petőfi Sándor nyugodott-e?" - írja a professzor. A Megamorv Petőfi Bizottság elfogadja azt is, ha a végeredmény nemleges lesz, de azt nem, hogy "különféle trükkökkel, dilettáns szakértőkkel nővé változtassanak" egy férfi csontvázat. A bizottság kéri, hogy a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) teljesítse kötelességét, tisztességes úton és módszerekkel a maga részéről is zárja le az ügyet.

Kovács László régész, az MTA Régészeti Intézetének igazgatóhelyettese nemrégiben az Akadémián "Dehogy Petőfi!" címmel tartott előadást, melyben elmondta, tizenegy éve a Megamorv Petőfi Bizottság kiásta a barguzini hetes sírból a csontokat, azt tervezték, hogy Budapesten felravatalozzák azt, majd méltó helyre temetik. A szovjet külügyminisztérium azonban közölte, csak akkor vihetők ki az országból a csontok, ha az MTA kimondja, hogy ez az ember valóban magyar állampolgár volt. Az elvégzett mérések alapján azonban még Moszkvában egy magyar és egy orosz antropológusból, valamint két orosz igazságügyi orvos szakértőből álló szakértői csoport megállapította, hogy a talált csontváz egy női holttest maradványa. A Petőfi Bizottság a leletet a Oroszországból kicsempészte és Amerikába vitte további elemzésre. A kutatók a Petőfi család sírjának felnyitását kérték összehasonlító genetikai vizsgálat miatt. Grespik László, a Fővárosi Közigazgatási Hivatal vezetője március 14-én engedélyezte a Petőfi család sírjának felbontását.

Az előírások értelmében az exhumálási engedélyt az illetékes ÁNTSZ közegészségügyi engedélyének birtokában a tulajdonos adhat. A temető tulajdonosi jogai a Kincstári Vagyoni Igazgatóságot és a Fővárosi Önkormányzatot illetik. Amennyiben az önkormányzat engedélyezi az exhumálást, azt csak a kezelő Budapesti Temetkezési Rt. személyzete végezheti, a költségeket pedig a fenntartónak, azaz a fővárosi önkormányzatnak kell viselnie.

A Nemzeti Kegyeleti Bizottság (NKB) feladata a nemzet nagy halottai emlékének ápolása. Nyilvántartásba veszik a későbbiekben felügyeletük alá, a Nemzeti Sírkertbe tartozó sírokat. Ennek elkészültéig a legtöbb nemzeti nagyságunk nyughelyéül szolgáló Kerepesi temetőben ez év elején az NKB megtiltott minden további sírbontást és átépítést.

Petőfi Sándor életének egyébként minden mozzanatát ismeri az utókor, 1849-ben a segesvári csatatéren azonban nyoma veszett a költőnek. Az a tény, hogy holtan nem látta senki, tápot adott annak a korabeli vélekedésnek, hogy orosz hadifogságba került. Ennek a másfél évszázados legendának próbált utánajárni 1989-től a Morvai Ferenc - a nagyrédei kazánkirály - alapította Megamorv Petőfi Bizottság.

Korábban:

Az MTA állásfoglalása a barguzini csontvázról