Létszámhiány a fegyveres szervezeteknél

A honvédség a tíz év óta tartó létszámleépítés lázában túllőtt a célon. Miután tízezreket elküldött vagy hagyott elmenni, jelenleg a két legfontosabb állománycsoportból, a tiszthelyettesi és a szerződéses állományból 5 ezer embere hiányzik. Nem jobb a létszámhelyzet a többi fegyveres szervnél sem. A rendőrség, a határőrség évek óta ezres nagyságrendű hiánnyal küzd, az elvándorló szakemberek helyett azonban nehéz újakat találni. A büntetés-végrehajtás is tízszázalékos hiánnyal küzd. Egyedül a vám- és pénzügyőrség helyzete mondható jónak, elenyésző az üres állások száma.

Fennállása óta egyedülállónak nevezhető létszámhelyzet alakult ki napjainkra a Magyar Honvédségnél. A tíz éve tartó leépítések a 150 ezer fős honvédelmi apparátust 45 ezerre, ezen belül a katonait 37 ezer 700-ra csökkentették. Most 5 ezer katona hiányzik a hadrendből. A legutóbbi reformintézkedés folytán tavaly nyár óta 15 ezer ember hagyta el a katonai pályát. Ennyivel számolt a szakminisztérium és az Országgyűlés is, hogy kisebb, finanszírozhatóbb haderő szülessen. A hivatalosan is bejelentett hiányzó létszám bontásban azt jelenti, hogy mintegy ezer tiszthelyettesi és több mint 3 ezer 500 szerződéses legénységi helyet nem tudnak betölteni. Ez a helyzet bizonyos alakulatoknál veszélyezteti a hadrafoghatóságot, jóllehet az állomány tiszti létszáma még mindig 1500-zal több a kívánatosnál.

A tárca helyettes államtitkára a jelenségről azt mondta: nincs ellentmondás ebben. A hadsereg generális átalakítása indokolja a tudatos létszámcsökkentést, viszont ezzel egyidejűleg a struktúra reformja miatt bizonyos szakmai vonalakon létszámhiány keletkezik. A sorállomány csökkentése miatt például bizonyos feladatok elvégzésére egyre több szerződéses katonára lenne szükség, de a jelentkezők többsége alkalmatlan. A felvettek körében viszont óriási a fluktuáció, mert sem az elhelyezési körülmények nem ütik meg a normális mércét, sem az anyagi elismerés nem honorálja a feladat nehézségét: bruttó bérük 45-50 ezer forint. Jelenleg 6 ezer 600 "zsoldost" alkalmazhatna a honvédség, de az említett okok miatt erre nincs mód. A tervek szerint az elfogadásra váró szolgálati törvény minden kategóriában akár 80 százalékkal is növelheti a katonák illetményét.

A tiszthelyettes hiány ennél is bonyolultabb ügy. Sok képzett, tehetséges fiatal azért fordított hátat a pályának, mert nem bírta tovább a bizonytalanságot, a vezetetlenséget és a megbecsülés hiányát. Ezt a veszteséget akarják most toborzóirodákkal, propagandamódszerrel pótolni. A cél az, hogy 2004-re a tiszti létszám 8 ezer legyen csak, de a tiszthelyettesi 12 ezerre, a szerződéses pedig 7 ezer 900-ra nőjön.

A rendőrség a rendszerváltást követően szinte folyamatosan komoly létszámgondokkal küzd, amelyet egyfelől az elvándorlás, másfelől pedig az utánpótlás hiánya okoz. A kilencvenes évek elejétől a közepéig a hivatásos állomány átlagosan tíz százaléka hiányzott a testülettől. Ez a helyzet az évtized második felében javulni kezdett, 1998-ban volt a legkedvezőbb, amikor a hiány nem érte el az 5 százalékot. A legutóbbi kormányváltást követően ismét fogyatkozni kezdett a testület - a hiány jelenleg már meghaladja a 8 százalékot.

A rendőrképző tanintézeteknek az idei tanévre a szükséges létszámnak csupán alig több, mint háromnegyedét sikerült feltölteniük. Bár a túljelentkezés csaknem kétszeres volt, a fiatalok alkalmatlansága miatt a 3100 pályázóból - az 1800 helyre - csupán 1400-at tudtak felvenni, négyszáz hely pedig üresen maradt. A jelentkezők többsége az egészségügyi és a pszichológiai vizsgálatok során esett ki.

2000-ben az 1600 helyre jelentkező csaknem 3700 fiatalból 1200 felelt meg. A pótfelvételin 800-ból sikerült kiválasztani a maradék négyszázat. A rendőrképzésben tavaly végül sikerült felölteni a létszámot, a határrendészeknél azonban nem. A jelek szerint 2001-ben hasonló lesz a helyzet, tehát jóval kevesebb új tiszthelyettesre számíthat a határőrség.

A határőrség, mint katonai jogállású szervezet, törvényben meghatározott létszámmal működik. Azt azonban - az adatok tikosságára való hivatkozással - nem közölték, hogy valójában hányan szolgálnak a testületnél. Krisán Attila ezredes, szóvivő mindössze annyit mondhatott, hogy ebben az esztendőben kétezernél több hivatásos hiányzik a létszámból. A tisztek száma folyamatosan csökken, a tiszthelyetteseké, zászlósoké ugyanakkor növekszik.

A határőrség életében az 1998-as év hozott jelentős fordulatot, ugyanis április 30-án leszerelt az utolsó sorállományú határőr is. Azóta csak hivatásosok látják el a határőrizeti feladatokat.

A büntetés-végrehajtás a 2001. évet 622 betöltetlen tiszti és tiszthelyettesi beosztással kezdte - ez tíz százalékkal kevesebb a szükségesnél. A legnagyobb gondot az elítéltekre közvetlenül felügyelő tiszthelyettesek alacsony száma jelenti.

A testület munkaerőgondjait adminisztratív intézkedéssel igyekszik enyhíteni az igazságügyi tárca. Dávid Ibolya miniszter módosította azt az 1997-es rendeletet, amely a büntetés-végrehajtásnál lévő, középiskolai végzettséghez kötött beosztásokat sorolja fel.

A rendvédelmi szerveknél szolgálók jövedelmének összehasonlításában a büntetés-végrehajtás az utolsó helyen áll. Az elmúlt évben egy pályakezdő tiszthelyettes - túlórákkal, pótlékokkal együtt alig több, mint negyvenezer forintot vihetett haza havonta. Egy frissen végzett tiszt átlagkeresete - ugyancsak a túlmunkadíjjal együtt – ötvenezer forint körül volt.

A rendőrség és a büntetés-végrehajtás egyaránt elsősorban vidékről, főként az ország keleti részéből igyekszik utánpótlást toborozni, kapcsolatban állnak a munkaügyi központokkal, lapokban, televízióban népszerűsítik a pályát. Korábban próbálkoztak a haderőreform kapcsán leépítendő katonai állomány "csábításával" is, de érdeklődés alig mutatkozott. Az oktatási intézmények szakemberei is egyre több helyre járnak toborozni.

A vám- és pénzügyőrségnél elenyésző az üres álláshelyek száma. Az 1998. július elsejei adatok szerint a hivatásosokra és közalkalmazottakra engedélyezett 7928 fős létszámból 7639 álláshely betöltött volt, tehát 289 üres álláshely maradt. Az üres álláshelyek 1999. január elsejére 88-ra csökkentek, 2000. január 1-jén 198, 2001 január elsején pedig 138 beöltetlen hely volt a testületnél. Júliusra ez a szám 100-ra csökkent.

A testületnél évekig nem volt engedélyezett létszámfejlesztés, az idén kaptak engedélyt 40 fő felvételére. A vám- és pénzügyőrségnél hosszú ideje csak a létszám természetes fogyását kellett pótolni. Kétségtelen, hogy a végrehajtó szolgálatban sokkal több emberre lenne szükség. A hivatásosoknak önálló munkába állásuk előtt elkell végezniük egy bentlakásos középfokú tanfolyamot.

Népszerűsíti a szakmát, hogy több felsőfokú oktatási intézményben - így például a rendőrtiszti főiskolán, a Budapesti Gazdasági Főiskolán és a gödöllői Szent István Egyetemen - önálló vám- és adóigazgatási szak működik, biztosítva a tiszti utánpótlást.

Korábban:

Erőltetett menet a profi haderőért

Növekvő létszámhiány a rendőrségen