A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesültek névsora

A Magyar Köztársaság elnöke az oktatási miniszter előterjesztésére 2001. augusztus 20-a alkalmából, kimagasló szakmai munkája elismeréseként a

            Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta:

    Balogh Bélának, a miskolci Berzeviczy Gergely Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola igazgatójának,
    Dr. Barna Domokosné nyugalmazott tanítónak,
    Bihari Péternek, a kispesti Berzsenyi Dániel Általános Iskola igazgatójának,
    Brieber Jánosnak, a Magyar Táncművészeti Főiskola főiskolai adjunktusának,
    Dr. Cseh Editnek, az ELTE Növénytani Tanszéke egyetemi docensének,
    Dr. Csépe Györgynek, a gyöngyösi József Attila Kollégium vezetőjének,
    Csongor Attilának, a kecskeméti Németh László Gimnázium és Szakközépiskola tanárának,
    Dr. Csőregh Évának, a Magyar Rajztanárok Országos Egyesülete elnökének, tanárnak, a neveléstudomány kandidátusának,
    Dosztányi Imrének, a TermészetBÚVÁR magazin kiadójának, főszerkesztőjének,
    Frittmann Józsefnek, a bócsai Boróka Általános Művelődési Központ címzetes igazgatójának,
    Fuschné Hattinger Zsuzsannának, a váci Karacs Teréz Kollégium igazgatójának,
    Kovács Andrásnénak, a berekfürdői Veress Zoltán Általános Iskola és Óvoda igazgatójának,
    Kovács Mária Ottiliának, a hetesi Somssich Imre Általános Iskola és Óvoda igazgatójának,
    Kozák Lajosnak, a soproni Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium tanárának,
    Krakkó Endrénének, az egri József Attila Középiskolai Leánykollégium igazgatóhelyettesének,
    Dr. Lukácskó Zsoltnak, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kara főigazgatójának,
    Pilhoffer Ferencnek, a budapesti Pedagógiai Intézet és Helytörténeti Gyűjtemény igazgatójának,
    Rétlaki Lászlónak, a novajidrányi Általános Iskola nyugalmazott tanárának,
    Sótonyi Lászlónak, a csurgói Eötvös József Általános Iskola tanárának,
    Szabó Lajosnak, a lakiteleki Általános Iskola és Zeneiskola nyugalmazott tanárának,
    Dr. Szaszkó Lászlónénak, a Budavári Általános Iskola igazgatójának,
    Szerdahelyi Andornak, a budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnázium nyugalmazott tanárának,
    Tóth Egonnak, a budapesti XIV. kerületi Cinkotai utcai Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon igazgatójának,
    Dr. habil Vizdák Károlynak, a Tessedik Sámuel Főiskola főigazgató-helyettesének, a mezőgazdasági tudomány kandidátusának.

Az NKÖM által adományozott Köztársasági Arany Érdemkeresztek