Kitüntetések augusztus 20-a alkalmából

Mádl Ferenc köztársasági elnök megbízásából Rockenbauer Zoltán a nemzeti kulturális örökség minisztere és Pálinkás József oktatási miniszter adta át az állami kitüntetéseket augusztus 20-a alkalmából.

Ünnepi beszédében Rockenbauer Zoltán utalt arra, hogy a millenniumi megemlékezés-sorozat nem csupán a múltat idézi, hanem a jövőnek is szól. A miniszter szerint a honfoglalás ezredévi ünnepsége 1896-ban sem az akkori esztendőnek szólt, hanem az azt követő építő munkának; így nem a jelennek szól az államalapítás millenniuma sem. A kitüntetettekre utalva elmondta: "vannak, akik munkájukkal átörökítenek egy-egy részt abból, ami egy nemzet tudásának, a sikereiben őrzött titkainak legjava".

Pálinkás József oktatási miniszter köszöntőjében Klebelsberg Kunót idézte, aki szerint háromféle hazaszeretet létezik: szónokló, kesergő és alkotó. "Ma az alkotó hazaszeretetet tüntetjük ki" - mondta a miniszter.

Az NKÖM kitüntetettjei:

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesültek névsora

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesültek névsora

A Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesültek névsora

Bessenyei György-, Móra Ferenc-, Pauler Gyula-díjban részesültek névsora

Életfa-, Népművészet Mestere-, A Népművészet Ifjú Mestere-díjban részesültek

Széchényi Ferenc-, Szinnyei József-, Wlassics Gyula-díjban részesültek névsora

Miniszteri Dicséretben és Elismerésben részesültek névsora

Az oktatási tárca kitüntetettjei:

A Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesültek névsora

A Magyar Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesültek névsora

A Magyar Köztársasági Bronz Érdemkereszt kitüntetésben részesültek névsora

Trefort Ágoston-díjban részesültek névsora  

Miniszteri Elismerésben részesültek

Az Ifjúsági- és Sportminisztérim kitüntetettjei:

Az államalapítás ünnepe és a millenniumi esztendő lezárása alkalmából Deutsch Tamás ifjúsági és sportminiszter kitüntetéseket és elismerő okleveleket adott át pénteken a sport-, az ifjúság-, és a kábítószerügy területein kimagasló eredményt nyújtó személyeknek, szervezeteknek, illetve önkormányzatoknak.

A Kerezsi Endre-díjjal jutalmazottak névsora

Magyar Köztársasági Arany Érdemkereszt kitüntetés díjazottjai

Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott a Kispál és a Borz együttes tagjainak: Dióssy D. Ákosnak, Kispál Andrásnak, Lovasi Andrásnak valamint Tóth Zoltánnak.

Bay Béla díjat kapottak névsora

Az ISM Bay Béla-díjat alapított azon áldozatos munkájú edzőknek és sportszakembereknek, akik nevelő-oktató tevékenységükkel, s egész életművükkel a magyar sportot, a magyar sportolókat az egész világon elismert eredményeikhez segítették. Bay Béla-díjban részesült: Dosek Lajosné Kállai Ervine, edző, dr. Ormai László vezetőedző és Szőts Bertalan vívó mesteredző.

A Csík Ferenc-díj díjazottjai

Az ISM Csik Ferenc-díjat alapított azon személyeknek, akik kiemelkedő sportteljesítményükkel, egész életművükkel a nemzet előtt példaként állnak. Díjazottak: Balczó András olimpiai bajnok és Egerszegi Krisztina olimpiai bajnok.

A Szent Imre-díj

Az IMS Szent Imre-díjat alapított azon áldozatos munkájú személyek számára, akik kiemelkedő tevékenységüket az ifjúság szolgálatába állították. Bálint Ágnes író (a díjat az író lánya vette át).

Az Aschner Lipót-díj

Az ISM Aschner Lipót-díjat alapított azoknak a személyek vagy szervezetek részére, akik az adott évben a hazai sportot jelentősen támogatták. A díjat a Westel Mobil Távközlési Rt. kapta.

Az Elige Vitam-díj

Az ISM Elige Vitam-díjat (Válaszd az életet) alapított a szenvedélybetegségek ellen fellépő személyek és szervezetek részére. Díjazott: a Drog-Stop Egyesület.

Esterházy Miksa-díjban részesültek névsora

Az ISM Esterházy Miksa-díjat alapított azok számára, akik a sport népszerűsítésében hosszú időn keresztül kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki. Díjazottak: dr. Aján Tamás, az Európai Súlyemelő Szövetség alapítója, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tagja a magyar sportdiplomáciában betöltött szerepének elismeréséül. (A díjat később veszi át.) Bonn Ottó nemzetközi hírű sportszakember és dr. Nádori László, a Magyar Sportszövetség elnökének kiemelkedő sportdiplomáciai tevékenységéért.

A Kabay János-díj

Az ISM Kabay János-díjat alapított azoknak a tudósoknak, akik a szenvedélybetegségek megelőzése, kezelése területén példamutató munkát végeznek. A díjazott: dr. Rácz József, kábítószerügyi szakember.

A Kemény Ferenc-díj

Az ISM Kemény Ferenc-díjat alapított a sport területén kiemelkedő oktatói, tudományos tevékenységet kifejtő személyek részére. Díjazott: Benczúr Miklósné, az ELTE tanára

A Mikkamakka-díj kitüntetettje

Az Ifjúsági és Sportminisztérium Mikkamakka-díjat alapított a gyermekek jogainak érvényesítése érdekében fellépő személyek részére. Ezt Gergely István, a kallódó fiatalok, árva gyerekek megsegítője kapott. (A díjat Gergely István képviselője vette át)

A Minarik Ede-díj kitüntetettjei

Az ISM Minarik Ede-díjat alapított a sportban az adott évben jelentős eredményeket elért sportszervezetek részére. Minarik Ede-díjban részesült a Magyar Kajak-Kenu Válogatott és a Magyar Speciális Olimpia Szövetség. (A díjat dr. Baráth Etele és Wisinger János elnökök vették át)

A Pál Utcai Fiúk-díj kitüntetettje

Az ISM Pál Utcai Fiúk-díjat alapított az ifjúsági közéletben ez évben jelentős eredményeket elért ifjúsági szervezet részére. A díjat a Hajdú You Do Ifjúsági Egyesület kapta. (A kitüntetést Borsi Csaba elnök vette át.)

Az Ezüst Toll-díj kitüntetettjeinek névsora

Az ISM Ezüst Toll-díját a szenvedélybetegségek megelőzése, a kábítószer-probléma visszaszorítása, illetve az ifjúság és a sport érdekében kiemelkedő publicisztikai tevékenységet nyújtó újságírók részére.

Ezüst Toll-díjban részesült Hegyi Iván a Népszabadság sport rovatának munkatársa, Indri Gyula rádiós és tévés szerkesztő, a Nemzeti Sport szerkesztősége, Nyitrai Katalin, az MTV munkatársa, valamint Szőlősi György, a Nemzeti Sport újság labdarúgó rovatának munkatársa.

A Települési Önkormányzat a Jövőért Miniszteri díj

Az ISM a Települési Önkormányzat a Jövőért Miniszteri díjat alapított a szenvedélybetegségek megelőzése, a drogprobléma visszaszorítása, illetve az ifjúság és a sport érdekében kiemelkedő munkát végző települések részére.

A Települési Önkormányzat a Jövőért Miniszteri díjat sportkategóriában Debrecen és Tiszaújváros önkormányzata, ifjúsági kategóriában Kőszeg Város önkormányzata és kábítószerügyi kategóriában Mosonmagyaróvár önkormányzatának polgármesterei vehették át.