Miniszteri Dicséretben és Elismerésben részesültek névsora

A nemzeti kulturális örökség minisztere nyugdíjba vonulása alkalmából Miniszteri Dicséretben részesítette:

     Dr. Csipka Lászlónét, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztály ügykezelőjét, aki 50 évet töltött el a közszolgálatban, és végzett kiváló munkát

A minisztérium köztisztviselőjeként végzett kiemelkedő munkájukért Miniszteri Elismerésben részesítette:

    Domokos Mátyást, az Egyházi Kapcsolatok Helyettes Államtitkárság főmunkatársát,
    Bőhm Ágnest, a Miniszteri Kabinet főmunkatársát,
    Holport Ágnest, a Közgyűjteményi Főosztály szakreferensét,
    Elekes Botondot, a Nemzeti és Etnikai Ügyek főosztályvezetőjét,
    Kőhalmi Andreát,a sajtóiroda főosztályvezetőjét,
    Patakyné Mátyás Évát, a Művészeti és Nemzetközi Kapcsolatok Helyettes Államtitkárság főmunkatársát,
    Dr. Puza Erzsébetet,a Beruházási és Vagyonkezelési Főosztály főosztályvezető-helyettesét,
    Dr. Sámuel Balázst,  a Jogi Főosztály vezetőjét,
    Dr. Steiger Jusztinát, a Közigazgatási Államtitkárság titkárságvezetőjét,
    Sudár Kornéliát, a Levéltári Osztály referensét,
    Thomas Miklósnét, a Gazdasági Helyettes Államtitkárság titkárságvezetőjét,
    Welle Istvánt,  a Biztonságszervezési osztály főmunkatársát.