Az MSZP szerint jogsértő a köztisztviselői eskütétel szövege

Július 1-je óta a köztisztviselők választhatnak, hogy vallási meggyőződésük szerint mondják-e az "Isten engem úgy segéljen!" mondatot vagy sem. Az esküt írásban is megerősítik. Az MSZP szerint ez sérti a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat, ezért az ombudsmanhoz fordultak.

Az MSZP szerint a kétféle szöveggel a közszolgálati adatnyilvántartásban őrzött esküokmány egyben a vallásos meggyőződésről kiállított dokumentum is. Az Alkotmány szerint az egyház az államtól elválasztva működik, és tiltja a vallás miatti hátrányos megkülönböztetést.

Az MSZP szerint az esküszöveg utolsó mondata miatt - "Isten engem úgy segéljen!" - sérül a személyes adatokhoz fűződő jog, mivel személyes adatot csak meghatározott célból és a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig szabad őrizni a törvény szerint. A vallásos meggyőződésre utaló adat kezelését a szocialisták szükségtelennek tartják. Ezért az ügyben az adatvédelmi biztos, Lenkovics Barnabás állásfoglalását kérik.

[origo]