Következmények nélkül maradhat az ÁSZ-jelentés

Számos szabálytalanságra hívja fel zárszámadási jelentésében az Állami Számvevőszék (ÁSZ) a Miniszterelnöki Hivatal figyelmét az Országimázs Központ (OK) működésével kapcsolatban. Kifogásolja például, hogy többször közbeszerzési eljárás nélkül döntött az OK. Az ÁSZ január óta folytatott vizsgálatokat. Az OK úgy látja: az ÁSZ csupán néhány kisebb technikai hiányosságot vetett fel.

Az interneten is nyilvánosságra hozott jelentés számos szabálytalanságot tár fel az Országimázs Központ működésében. Az ellenőrzés során elsősorban a 2000. évet vizsgálták, de kitértek 1999-es és idei pénzügyi-gazdasági eseményekre is.

Szervezetlenség jellemzi az OK munkáját

A 2000. évi költségvetésben 4,3 milliárd forintot különítettek el az OK számára. Az ÁSZ megállapította, hogy az OK-nak nincs jóváhagyott ügyrendje. Így nincs részletes és számon kérhető feladatmeghatározása, a hatás- és felelősségi körök nincsenek pontosan definiálva.

A feladatok nagyságrendje és bonyolultsága, a pénzügyi tranzakciók magas száma és értéke pénzügyi és gazdasági tapasztalattal rendelkező köztisztviselők alkalmazását kívánta volna meg, ám az ÁSZ szerint a pénzügyi feladatokkal szakirányú gyakorlattal nem rendelkező személyt bíztak meg. Nagy Bernadett pénzügyekért felelős osztályvezetőnek ugyanis csak tanári oklevele van.

Az OK négy fő feladatcsoportot határozott meg 2000-ben. Magyarország marketing- és kommunikációminőségi fejlesztésére, az ország és az OK saját kommunikációjának tervezésére és megvalósítására 2,1 milliárdot, a kormányzati dokumentációs tár kialakítására 277 milliót, az állami ünnepekre 1123 milliót, míg egyéb feladatokra 800 millió forintot különítettek el. Az ÁSZ szerint a keretszámok kialakítását nem előzte meg stratégiai tervezés. Nem készültek el a feladatok megvalósítási tervei, illetve a részfeladatokra szánt összegeket sem támasztották alá számítások.

A kommunikációs stratégiai terv elkészítésére kiírt közbeszerzési pályázatot a Klapp Ügynökség Kft. nyerte 2,4 millió forint + áfa ellenében. A cég a megbízást a kiírt határidő letelte után teljesítette csak, és az ügynökség által készített költségtervezet jelentősen eltér az OK vezetője által aláírt költségvetéstől.

A tervezett összeg duplája ment el augusztus 20-ra

Bár a nemzeti és egyéb állami ünnepekre 1123 millió szerepelt a tervekben, a stratégiai tervben azonban már minden magyarázat nélkül 1523 millió szerepelt, és végül csak nemzeti és állami ünnepre - március 15, augusztus 20, október 22-23 és november 4 - 1282 milliót költöttek. Ebből tavaly augusztus 20-ra 1013 millió ment el, ami az OK által tervezett összeg két és félszerese, az éves felhasználható keret negyede, de a kormány elé jóváhagyásra benyújtott összeget is meghaladta. A pénz döntő hányadát a Happy End Kft. kapta meg. Csak a tűzijáték 260 millióba került. Azt nem lehet tudni, miért lépték túl az előre meghatározott költségeket. Az OK 2000 novemberében megbízta a Cross-Audio Bt-t, hogy vizsgálja felül az augusztus 20-i rendezvények költségvetését.  A cég 500 ezer forintért egy hatoldalas elemzést írt arról, hogy minden rendben van, az összeg reális.

A további rendezvényekre 1230 millió ment el. Terven felüli kiadás volt például a köztársasági elnök beiktatási ceremóniája, amely 125 millióba került, illetve a Sidneyben megtartott Magyar Kulturális Napok, amely 285 millióba került az OK-nak. Az eredeti tervekben nem szerepelt további három rendezvény: a korona átszállítása a Parlamentbe 50 millióért, a "szabad parlament első ülésnapja" és a miniszterelnöki nyílt nap.

Az ÁSZ megállapította: számos esetben közbeszerzési eljárás nélkül kötött az OK eseti szerződéseket, így nem feltétlenül a legkedvezőbb ajánlat mellett döntöttek. A kifizetések nem álltak összhangban a közbeszerzési törvény előírásaival.

A vizsgálatok során az ÁSZ olyan kötelezettségvállalásokra bukkant, amelyek nem feleltek meg az előírásoknak, mivel az OK munkatársa és a politikai államtitkár együttes aláírása helyett csak az egyikük aláírása szerepelt, és gyakran hiányzott a pénzügyi fedezetet igazoló ellenjegyző aláírása is.

Kifogások a Happy End és az Ezüsthajó ellen

Az OK összes kiadásának 87,4 százaléka a Happy End Kft-hez, mígy 6,6 százaléka az Ezüsthajó Kft-hez került. Az ÁSZ a Happy End Kft.-vel kötött szerződést is kifogásolja. A Happy End nyerte 4 évre a kormányzati kommunikatív feladatok külső munkáinak elvégzésére kiírt közbeszerzési pályázatot. A tárgyalás és az eljárás kihirdetett eredménye nem egyezett meg. Ugyanis ellenszolgáltatásként 3 millió forintot jelöltek meg, ugyanakkor 1999-ben 30 millió + áfa, 2000-ben pedig 36 millió + áfa került kifizetésre. A teljesítést az ÁSZ kérésére nem tudta az OK igazolni.

Az Ezüsthajó Kft. nyerte a kormánytagok tevékenységéről szóló videofilmek elkészítéséről szóló pályázatot. Az ÁSZ megállapította, hogy nem az Ezüsthajóé volt a legkedvezőbb ajánlat.

A MeH ellenőrzési főosztálya is vizsgálatot folytatott. Ebben hasonló megállapításokra jutott, mint később az ÁSZ. Javasolta, hogy az ellenőrizhetőségre helyezzen nagyobb hangsúlyt az OK, illetve legyen pontos ügyrend.

Hiányzik néhány számla

A Sidneyben megrendezett Magyar Kulturális Napok esetében az ÁSZ kifogásolta, hogy az OK a Happy End Kft-t nem számoltatta el még a ténylegesen ellenőrizhető költségekről sem - hány fő utazott ki, mennyibe került a szállás, a repülőjegy. Az OK rendelkezett részleges információkkal, az ÁSZ rendelkezésére bocsátott elszámolás nem tükrözte a végleges állapotot. A tényleges elszámolást pedig az OK nem csatolta.

A március 15-i ünnepségekről szóló számlák esetében nem állapítható meg, hogy a kifizetett anyagokat - díszletek, jelmezek, kellékek - véglegesen felhasználták-e vagy egy része állami vagyon maradt-e.

Az operaházi ünnepség számláiról a szervezési díj maradt le. A köztársasági elnök beiktatásakor pedig 24 millióba kerültek a zászlók, azonban nyoma sincs annak, mi történt végül a zászlókkal.

A hannoveri világkiállításra elkészített kiadványokról, szórólapokról szóló számlákat szintén úgy fizette ki az OK, hogy a Happy End Kft. nem mellékelte a szállítóleveleket, amelyek a teljesítést igazolták volna.

Orbán hozatta előre a vizsgálatokat

Orbán Viktor kormányfő tavaly decemberben levélben kérte Kovács Árpádot, az ÁSZ elnökét - tekintettel az Országimázs Központot ért ellenzéki és sajtókritikákra -, hogy a zárszámadás keretében történő - körülbelül 70 szervezet vizsgálatából - az OK vizsgálatát hozzák előre. A vizsgálat januárban el is kezdődött, és augusztus végéig tartott.

Az OK vizsgálata eredetileg is szerepelt a számvevőszék idei tervei között, a Miniszterelnöki Hivatal (MeH) gazdálkodásának ellenőrzésekor, vagyis a tavalyi költségvetési törvény végrehajtásával kapcsolatban. Az OK ugyanis a Miniszterelnöki Hivatalon belül önálló fejezeti kezelésű szervezeti egységként működik. Eredetileg a MeH vizsgálatát szeptember és május közöttre tervezték. Orbán kérésére azonban az OK-t kiemelték, és már januárban megkezdték a vizsgálatot a központban. A szeptemberi MeH-vizsgálatban így az OK már nem fog szerepelni.

Idén kétszer fordult elő, hogy Orbán előrehozott ÁSZ-vizsgálatot kért, az ÁPV Rt. és az OK esetében.

Az OK szerint minden rendben

"Az Állami Számvevőszékkel folytatott egyeztetések során az ÁSZ munkatársai is megbizonyosodhattak arról, hogy a Miniszterelnöki Hivatal a nemzetközi szakmai standardoknak megfelelő monitoring vizsgálatokkal is dokumentálja az egyes feladatok teljesítését, hatékonyságát és eredményességét. Az ÁSZ-vizsgálat ugyanakkor rámutatott arra, hogy az Országimázs Központ által használt nemzetközi standardok nem minden esetben illenek a hazai közigazgatás eszköztárába, ezért azok adaptálására van szükség" - írta közleményében Tóth István Zoltán, az OK vezetője.

Tóth szerint az ÁSZ nem talált nagyobb hiányosságokat. "Az elmúlt tíz esztendőben nem készült még olyan ÁSZ-jelentés, amely ne tárt volna fel a közigazgatási egységeknél kisebb-nagyobb hiányosságokat. Megnyugtató számunkra, hogy esetünkben csak néhány kisebb számvitel-technikai hiányosságról van szó. A hibaszázalék valóban elenyészőnek tekinthető, ha figyelembe vesszük, hogy az OK - megalakulása óta - kampányai és rendezvényei során bel- és külföldön több mint százmillió 'kontaktust' létesített, holott feladatait mindössze 4 főállású tisztviselővel látja el. Az OK természetesen arra törekszik, hogy az ellenőrzés során feltárt számviteli hiányosságokat maradéktalanul pótolja."

Kapcsándi Dóra

Ajánlat:

Az ÁSZ jelentése

Korábbi cikkünk:

ÁSZ-kritika az imázsközpontnak

Orbán kérésére szeptember helyett már most vizsgálja az ÁSZ az Országimázs Központot