Az Országgyűlés alkotmányügyi bizottsága szerdán meghallgatta Polt Péter legfőbb ügyész és Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság elnökének beszámolóját az elmúlt évről. Polt Péter szerint az ügyészség munkája eredményes volt, minden ügyet 60 napon belül intéznek el.

Az Országgyűlés alkotmányügyi bizottsága szerdai ülésén egyhangúlag általános vitára alkalmasnak találta Polt Péter legfőbb ügyész beszámolóját az ügyészség múlt évi tevékenységéről. Solt Pál, a Legfelsőbb Bíróság és az Országos Igazságszolgáltatási Tanács (OIT) elnöke tájékoztatóját szintén általános vitára alkalmasnak találták.

Polt Péter összességében eredményesnek minősítette az ügyészség munkáját, amelyet egyebek mellett a 96,2 százalékos váderedményességi mutatóval, valamint a nyomozáseredményesség növekedésével támasztott alá. "Minden ügyet 60 napon belül intéznek el, noha egyre több a bonyolult eset, amit a fokozott ügyészi felügyelet mellett zajló nyomozások számának emelkedése is jelez."- mondta Polt. Ugyanakkor azt is megjegyezte, hogy az ügyészségi létszám nem növekszik arányosan a feladatokkal.

Solt Pál a bíróságok helyzetével kapcsolatban beszámolt arról, hogy vannak nehézségek, amelyeken szeretnének úrrá lenni, de szavai szerint nem jó üzenet az igazságszolgáltatás katasztrofális helyzetéről vagy válságáról beszélni. A bírósági munkateher kapcsán szólt arról, hogy a szabálysértési ügyek bírósági útra terelhetőségének kezdete - 2000. március elseje - óta több mint százezer ilyen ügy került a bíróságok elé. Közölte, hogy a gazdasági társaságok feltőkésítéséből származóan hatalmas ügytömeg zúdult a bíróságokra, és a 260 ezer érdemi bejegyzési ügyből egyetlenegyszer fordult elő, hogy nem tudták tartani a határidőt, és ezért automatikus bejegyzésre került sor a mulasztás miatt. Az eljárások időtartama kapcsán megjegyezte, hogy a bíróságoknak csak korlátozott eszközeik vannak a felek esetleges perelhúzási taktikájával szemben. 

A 2003. január elsejével felálló Országos Ítélőtábla működtetésével kapcsolatban elmondta, hogy továbbra is megoldatlan az új bírósági fórum elnevezésének problémája. Jelezte, hogy az ítélőtábla bírói létszámának biztosítása nem okozhat gondot. Hangsúlyozta viszont, hogy nem lehet drasztikusan, felére csökkenteni a Legfelsőbb Bíróság létszámát, hiszen jelenleg is csaknem 9 ezer fellebbezési ügy van a legmagasabb bírói fórum előtt.