A Népszabadság információi Stumpf István kancelláriaminiszter elkészült azzal az intézkedési tervvel, amely megszüntetné az Állami Számvevőszék által feltárt hiányosságokat az Országimázs Központban. Stumpf személyi felelősséget továbbra sem állapít meg, ugyanakkor több ponton bírálja az OK-t. Részletesebb költségtervet, pontosabb ügyrendet és szakértőket követel a miniszter.

Az Állami Számvevőszék szeptember elején hozta nyilvánosságra jelentését a 2000. évi költségvetés végrehajtásáról. Az OK esetében az ÁSZ többek között azt kifogásolta, hogy közbeszerzési eljárás nélkül ítéltek oda pályázatokat egy-egy cégnek, elsősorban a Happy End Kft-nek. Kifogásolták, hogy az országkép alakítására szolgáló négymilliárd forintos összegből keretszerződések, illetve ezekre támaszkodó eseti szerződések alapján fizettek ki pénzeket a kormányzati kommunikáció külső munkáit végző Happy End Kft.-nek.

Az OK működését szervezetlennek találták, kifogásolták, hogy a pénzügyekért felelős osztályvezetőnek nincs megfelelő végzettsége. Több esetben kiderült, hogy az előre tervezettnél sokkal több pénz ment el egy-egy rendezvényre, az OK mégsem kérte számon a teljesítést igazoló számlák meglétét, azok nélkül fizettek.

Stumpf eddigi vizsgálataiban senkit sem talált felelősnek az Országimázs Központnál elkövetett pénzügyi és számviteli szabálytalanságokért, holott a számvevők ezt kérték tőle. Ezzel csak azután foglalkozik, ha véget ér az Országimázs Központnál indított hatékonysági vizsgálat.

A Népszabadság birtokába jutott intézkedési tervből az derül ki, hogy a kancellária jogi véleménye továbbra is eltér a számvevőszéktől a keretszerződés ügyében, és nincs szó az eddigi, az ÁSZ által kifogásolt gazdálkodás személyi felelősének megnevezéséről. Stumpf ugyanis az intézkedési tervben azt közli, hogy a kancellária “a jogtudomány képviselőitől véleményeket szerez be, és tanulmányozza a hazai nagyvállalatok hasonló ügyekben folytatott gyakorlatát, és szükség esetén kezdeményezi a közbeszerzésekről szóló törvény módosítását”.

Miközben a miniszter személyi felelősséget nem állapít meg, utasítja a központot ügyrendjének elkészítésére, valamint arra, hogy a vállalkozási szerződések az eddigieknél részletesebb költségtervek alapján kerüljenek megkötésre. A központnak pénzügyi-gazdasági szakértőt kell alkalmaznia az árajánlatok és szerződések pénzügyi kondícióinak ellenőrzésére. Ezenkívül a miniszter felkéri a központ vezetőjét, foglalkoztasson szakértőket a szerződésekben vállalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzésére és azok folyamatos dokumentálására.

Senki nem felelős az imázsközpont szabálytalanságaiért