Társadalmi összefogásra is szükség van a környezetszennyezők ellen

A környezetvédelmi szabálysértésekkel és bűncselekményekkel kapcsolatos ügyekről tartottak összefoglaló tájékoztatót a legfőbb ügyészségen. A sajtótájékoztatón elhangzott: a törvényi szabályozáson kívül társadalmi összefogásra is szükség van, hogy csökkenjen az ilyen esetek száma.

A környezetvédelemmel kapcsolatban elkövetett bűncselekményeket három nagyobb csoportba sorolták. A környezetkárosítás, a természetkárosítás és a környezetre veszélyes hulladék jogellenes elhelyezése esetében az elmúlt időszakban számos keresettel éltek az ügyészek. Az ügyek egy részében sikerrel alkalmazták az ügyészi felhívás módszerét a környezetszennyező tevékenység megszüntetésére, illetve az eredeti állapot visszaállíttatására. Ezzel főleg Szabolcsban és Veszprémben értek el sikereket. A környezetszennyező ügyekben indított eljárások végeredménye általában felfüggesztett szabadságvesztés és pénzbüntetés kiszabása.

A környezetkárosítást főleg a kezeletlen szennyvizek élővízbe engedése jelenti, ilyenre derítettek fényt többek között Mátészalkán, ahol a Krasznába engedték a város kezeletlen szennyvizét. A környezetszennyezőket viszont gyakran nehéz utolérni, mert az esetek nagy részében az ilyen tevékenységet végző cégek megszűnnek, tulajdonost váltanak, szinte nyom nélkül eltűnnek.

A természetkárosítás körébe tartozó védett növények és állatok sérelmére elkövetett bűncselekmények eseteiben nőtt a külföldi elkövetők száma. Főleg az idegen vadászok ejtenek el előszeretettel védett állatokat, gyűjtenek be védelem alatt álló növényeket. A magyarországi elkövetők között viszont a magasabb iskolai végzettségűek aránya nőtt.

Komoly természetkárosítás történt például Zalaegerszeg környékén, ahol 110 millió forintos kárt okoztak azok az elkövetők, akik védett növénykultúrák tenyészhelyeit égették fel, szántották be. Gyakran gondatlanság vezet bűncselekményhez, ilyen volt, amikor egy őrizetlen ménes elpusztított egy erdőt a Duna-Dráva Nemzeti Park területén. A felelősöket 1,5 millió forint pénzbüntetésre és felfüggesztett szabadságvesztésre ítélték.

A veszélyes hulladék engedély nélküli elhelyezése kategóriában legtöbbször építési hulladék, állati tetemek, és egyéb veszélyes anyagok elhelyezése számít. Gyakran talajszennyezéssel jár együtt az akkumulátorfeldolgozásból származó anyagok gondatlan elhelyezése.

Az ügyészség az egységes jogérvényesítéssel kívánja javítani az ilyen ügyek felderítésének és megelőzésének hatékonyságát, de ehhez társadalmi összefogásra is szükség volna - hangzott el a tájékoztatón. A pénzbüntetéseket amúgy a környezetvédelmi alap kapja, így azokat a környezet megóvására használhatják fel.

[origo]