Többszörösen is alkotmány- és törvénysértő, ha Magyarországon akár egyetlen gyermek is éhezik. Az egészséges fejlődéshez való jog korlátozása azonban nem büntethető. A statisztikák szerint a nehezebb sorsú településeken az iskolás és óvodás gyerekek 40 százaléka reggeli nélkül indul el hazulról, 20 százalékuk pedig vacsorát sem kap otthon. A Gyermekétkeztetési Alapítványhoz évente 400 segélykérő levél érkezik gyermekintézményektől, szülőktől.

Tiszakerecsenyben a gyerekek nagy része éhségtől szédelegve ül az iskolapadban. A faluban és a környéken nincs munkalehetőség, 147 ember munkanélküli. A családok többségének jövedelme csupán a családi pótlékból és a jövedelempótló támogatásból áll. Ez a szerény összeg éppen csak a mindennapi megélhetést teszi lehetővé. A községet idén ráadásul az árvíz is sújtotta.

A legtöbb gyerek korgó gyomorral érkezik az iskolába, óvodába. Megérkezésük után első kérdésük: "Mikor eszünk?" A kicsik hétfőn a legéhesebbek. Az alultáplált gyerekek esetében már nem is az jelenti a gondot, hogy egészségesen étkezzenek, hanem, hogy egyáltalán ennivalóhoz jussanak. Az iskolaigazgató, az óvodavezető és a polgármester ezért fordult segítségért a kiemelkedően közhasznú szervezetként nyilvántartott Gyermekétkeztetési Alapítványhoz.

- Kétszeresen is alkotmányellenes, ha gyermekek éheznek - szögezte le Kolláth György alkotmányjogász. Az alaptörvény szerint ugyanis Magyarországon minden gyereknek joga van családja és az állam részéről arra a védelemre és gondoskodásra, amely megfelelő testi, erkölcsi és szellemi fejlődéséhez szükséges. Az alkotmány előírását - amely mindenkire és minden szervezetre nézve kötelező - még számos további jogszabály is tartalmazza. Így a gyermekvédelmi, a szociális, de még az önkormányzati törvény is a gyermekekről való gondoskodást írja elő. Elsősorban saját családjában, ha pedig ez anyagi okokból nem lehetséges, a gyermek fejlődése másként nem biztosítható, akkor azt át kell vállalnia az államnak. A gondoskodáshoz pedig nyilvánvalóan az is hozzátartozik, hogy a gyermek kapjon enni.

A gyerekek ezen, úgynevezett humanitárius joga azonban nem alanyi, mint mondjuk a szólásszabadság joga. Vagyis: ha sérül ez a jog, az az állami oldalon valójában nem kérhető számon, azaz, a mulasztás nem büntethető, bíróság által nem szavatolható. Hiszen egy kisgyerek nyilván nem pereskedhet, mert nem adnak neki enni - véli az alkotmányjogász. Egy tisztességes, szociális jogállamban persze ez nem jelenthetne gondot. A humanitárius jogok ugyanis nem függetlenek az állam teherbíró-képességétől. Ha pedig nem érvényesülnek a gyermekjogok, azért megosztott a felelősség.

Megyeri István, az 1993-ban létrejött Gyermekétkeztetési Alapítvány igazgatója elmondta: Magyarországon tízezernél többre tehető a folyamatosan éhes gyerekek száma. Évente közel 400 levelet kapnak a hátrányos helyzetű települések gyermekintézményeitől vagy maguktól a nyomorgó szülőktől. Az alapítvány aktivistái ilyenkor gyűjtésbe kezdenek, s egy-egy akció során akár 10 millió forint is összegyűlik a vállalkozások és magánszemélyek adományaiból. Ebből az intézmény kifizetheti az étkezés díját, mely gyermekenként évi 30-35 ezer forint.

Vincze Sándorné, a tiszakerecsenyi iskola igazgatója elmondta, hogy községük 160 iskolás és óvodás gyermekének fele folyamatosan éhes. Szüleik képtelenek előteremteni a napközi díját. A térségben az emberek a mezőgazdaságból élnek, az idei árvíz azonban hozzáférhetetlenné tette a földeket. Az önkormányzat - a nélkülöző gyermekek érdekében - szeptemberben és októberben ingyen ebédet biztosít számukra, anyagi lehetőségeik azonban végesek, ezért fordultak az alapítványhoz.

Kánnai Magdolna, a Szociális és Családvédelmi Minisztérium gyermekvédelmi főosztályának munkatársa elmondta, hogy az állam a iskolák-óvodák normatív támogatása mellett külön fejkvótával támogatja az iskolai közétkeztetést. A gyermekvédelmi törvény várható módosításával 2003. január 1-jétől félmillió gyermek juthat olcsó közétkeztetéshez oly módon, hogy a kiegészítő családi pótlékban részesülők számára az állam a térítési díj felét kifizeti.

Magyarországon egyes adatok szerint 100 ezer, mások szerint 200 ezer gyermek nem jut naponta meleg ételhez, közülük 3-4 ezernek biztosít étkezést a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Magyar Egyesülete, közölte Edvi Péter, a szervezet ügyvezető alelnöke abból az alkalomból, hogy a Philip Morris és a Kraft Foods Hungária összesen 25 millió forintot adományozott a szolgálat gyermekétkeztetési programjának. A szervezet az adományoktól függően évente 40-50 millió forintot fordít a hátrányos helyzetű gyerekek iskolai étkeztetésére.