A hatóságok egyre gyakrabban alkalmaznak titkosszolgálati eszközöket és módszereket. Amíg egy-két éve csupán néhány tucat esetben kértek engedélyt erre, addig ebben az évben már több száz eljárás keretében végeztek titkos információgyűjtést.

A hatóságok egyre gyakrabban alkalmaznak titkosszolgálati eszközöket és módszereket - értesült a Magyar Hírlap. Amíg egy-két éve csupán néhány tucat esetben kértek engedélyt erre, addig ebben az évben már több száz eljárás keretében végeztek titkos információgyűjtést. Szakemberek ezt azzal magyarázzák: egyre szervezettebbé, illetve zártabbá válik a bűnözés, a hatóságoknak, a bűnüldöző szervezeteknek pedig mind nehezebb nyíltan érdemi információhoz jutniuk. A titkos adatgyűjtések egy része bírói kontroll alatt áll, ám rendkívül széles az a kör, ahol a tevékenységhez nem szükséges engedély. Ez többek szerint is visszaélésekre adhat okot.

Az elmúlt időszakban jelentősen nőtt a titkosszolgálati eszközök és módszerek használata. A technikai végrehajtásért felelős Nemzetbiztonsági Szakszolgálat például másfélszer annyi "megrendelést" kapott a nyomozóhatóságok részéről az idei év első félévében, mint az azt megelőző időszakban.

Sokan ugyanakkor aggasztónak tartják, hogy a nyomozóhatóságok egyre több lehetőséget kapnak az operatív eszközök bevetésére, ugyanis ez kellő tapasztalat és kontroll hiányában - a titkos adatgyűjtés egy részéhez nem kell bírói engedély - visszaélésekre adhat lehetőséget. Frankberger Ferenc alezredes, az ORFK bűnügyi főigazgatósága felderítő osztályának vezetője szerint a vonatkozó jogszabály olyan szigorú feltételekhez köti a titkos információgyűjtést, ami miatt szinte kizárt, hogy annak eredményét saját céljaira használja fel valaki.

A rendőrség egyébként évről évre egyre többször informálódik a hazai és a nemzetközi bűnözői körökről titkosszolgálati eszközök bevetése révén. Ennek alapvető oka, hogy a bűnözés egyre szervezettebbé, illetve zártabbá válik, vagyis a hatóságoknak mind nehezebb nyílt eszközökkel érdemi információkhoz jutniuk.

Megtudtuk, a bűnüldöző szervezetek mostanság előszeretettel hallgatják le a rádiótelefonokat. Ennek egyik oka, hogy mára teljesen kiépült a mobiltelefonokat lehallgató rendszer, s a bűnözők is egyre mobilabbak. Számukra is aranyat ér egy-egy információ, amelyek továbbítására kiválóan alkalmasak a marokkészülékek.

Frankberger Ferenc szerint a titkos adatgyűjtések nem csak a különböző sötét ügyek felderítését segítik elő, hanem azok megszakítását is, sőt ami ennél fontosabb, alkalmazásukkal megelőzhetők a törvényellenes cselekedetek. A rendőrség mindenekelőtt a nemzetközi, illetve a szervezett bűnözés ellenében a gyerekek ellen irányuló bűncselekmények, a kábítószer-csempészet mind eredményesebb felderítése érdekében folytat bűnügyi hírszerzést. S hogy milyen hatékonysággal? Erre a kérdésre az alezredes csak annyit válaszolt: ha a munka nem lenne eredményes, akkor nem növekednének az esetszámok.

A határőrségnél elsősorban az embercsempészek elleni küzdelemben vetik be a titkos eszközöket, illetve módszereket - mondta Krisán Attila ezredes, a Határőrség Országos Parancsnoksága tájékoztatási főosztályvezetője. Ennek hatékonyságát jól bizonyítja, hogy idén mostanáig 400 embercsempész kezén kattant a bilincs. (Tavaly egész évben nem kaptak el ennyit.) A rádiótelefonok lehallgatása révén például számos embercsempész útvonalát derítette fel a hatóság.

A vámszervek 1995-96-tól fokozatosan kapták meg a titkos eszközök használatára vonatkozó hatásköröket. Tavaly már minden alaphatáskörükbe tartozó ügyben használhattak bírói engedélyhez kötött, illetve anélkül is végrehajtható titkos adatgyűjtést. Ekkor képezték ki a megfelelő állományt is e speciális feladatra, s szerezték be a szükséges technikai eszközöket. A vámőrség leginkább a kiemelt pénzügyi és gazdasági bűnesetek felderítésére veszi igénybe a titkosszolgálati eszközöket - közölte Patócs Ákos, a Vám és Pénzügyőrség Országos Parancsnoksága helyettes szóvivője. Ennek köszönhetően kiemelkedő eredményt értek el a cigarettacsempészek ellen. Idén rekordmennyiségű - legalább 2,5 milliárd forint értékű - illegális árut foglaltak le. Patócs Ákos úgy látja, amennyiben a vámhatóság a kábítószer-csempészek elleni mind eredményesebb küzdelem érdekében nyomozati jogkört kap, akkor szinte biztos, ezen a területen is folytatnak majd titkos adatgyűjtést.

Az ügyészség idén tavasszal kapott felhatalmazást a titkosszolgálati eszközök alkalmazására. Erre már régóta szüksége volt a hatóságnak, hiszen például a korrupció elleni küzdelemben enélkül kevésbé lehetne sikereket elérni. Már csak azért is, mert a megvesztegetéses ügyek jellegüknél fogva intimek, vagyis rendkívül nehéz bizonyítani a törvénytelenséget - közölte Vitéz Miklós, a Központi Ügyészségi Nyomozó Hivatal vezetője.

A titkosszolgálati eszközök alkalmazására feljogosított szervezetek kétféle módon járhatnak el: bevethetnek külső engedélyhez kötött, illetve nem kötött titkosszolgálati eszközöket. Az előbbi körbe tartozik például a telefon lehallgatása, a postai küldemények ellenőrzése, a helyiségek titkos átkutatása, illetve lehallgatása. Ezeket a feladatokat a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat látja el. Ez a szervezet rendelkezik ugyanis a feladatok elvégzéséhez szükséges technikai eszközökkel. Nem kell engedélyt kérni például a közterületen végzett megfigyeléshez, nyilvános helyen hang- és képfelvétel készítéséhez, informátorok foglalkoztatásához, fedő vállalkozások létesítéséhez.