A terrortámadás után fontos szerepet játszó amerikai National Guardhoz hasonló nemzetőrség felállítását javasolja Simicskó István fideszes államtitkár. A 18 éves férfiaknak a hivatásos hadsereg létrejötte után a katasztrófavédelmi feladatokra is bevethető nemzetőrséghez kellene 2-3 hónapra bevonulniuk.

Az Országgyűlés három hét múlva tárgyalja a nemzetőrség felállításáról szóló határozati javaslatot, amelyet Simicskó István nemzetbiztonsági államtitkár egyéni országgyűlési képviselőként nyújtott be egy évvel ezelőtt. A terv egyébként szerepelt a Fidesz választási programjában.

A honvédelmi bizottság egyhangúlag általános vitára alkalmasnak tartotta az indítványt, és Simicskó István elmondása szerint a szakmai fórumok is kiállnak mellette. Az ötlet egyik kiindulópontja, hogy a profi hadsereg hivatásos katonái már nem alkalmasak árvízi mentésre és egyéb katasztófavédelmi feladatok ellátására, amire hagyományosan sorkatonákat vezényelnek ki. A sorkatonai szolgálat megszüntetése után így e szerint a javaslat szerint a nemzetőrségbe soroznák be a 18 éves fiatalokat. A kötelező idő a mindössze 2-3 hónapig tartó kiképzés lenne, és csak az önkéntesek vállalnának további szolgálatot.

A nemzetőrség technikai hátterével kapcsolatos előkészítő munkát a Honvédelmi Minisztérium végzi el. A testület bázisai feltehetőleg jelenleg nem használt laktanyák lesznek, amelyeket nem lehetne jól eladni, erre a célra viszont jól átalakíthatók.

A tervek szerint a nemzetőrséghez csatlakozhatna sok technikaisport-szervezet, egyebek mellett siklóernyősök, búvárok, amelyek valamilyen formában kötődnek a katonai tevékenységekhez. Ezek a sportszövetségek cserébe komolyabb támogatásra számíthatnának.

Az államtitkár szerint amennyiben a parlament elfogadja a határozati javaslatot, a honvédelmi tárcának 2002. január 15-ig fel kellene állítania egy előkészítő bizottságot, amely a finanszírozási, működési, irányítási kérdéseket tisztázná. A kidolgozott javaslatot az eredeti tervek szerint 2002. szeptember 30-ig kell benyújtani az Országgyűlés elé. Simicskó reméli, hogy 2003-ban már felállhatnának a  nemzetőrség egyes egységei.

Simicskó többször elmondta, hogy Magyarországon nincs veszélyhelyzet, főleg olyan támadástól nem kell tartani, mint amilyen az Egyesült Államokban történt, ám "a biztonságérzetet fokozná", ha lenne nemzetőrségünk.

A sajtóbeszélgetésen részt vevő meghívottak szintén a nemzetőrség felállítását támogatják. Oravecz István vezérőrnagy, az Országos Polgári Védelmi Szövetség elnöke fontosnak tartja, hogy a fiatalok "hazafias honvédelmi nevelésben" részesüljenek. Szerinte a nemzetőrség felállításának összhangban kell állnia a haderőreformmal, ugyanakkor kiemelte, hogy a nemzetőrség nem lehet "az alkalmatlanok gyűjtőhelye".

"Kitüntetett szervezet kell legyen a nemzetőrség, amely azonnali készenlétben áll" - mondta Deák János, a Tartalékos katonák Szövetségének elnöke, aki szerint a tartalékosok hátteret nyújthatnak a nemzetőrségnek.

Mráz István hadműveleti csoportfőnök elmondta: több javaslat is van arra vonatkozólag, milyen szervezeti egységbe tartozzon a nemzetőrség. Lehet egy önálló fegyveres erő valamelyik tárca mögött, amely azonban nem a honvédelmi vagy a belügyi tárca. tartozhat a Honvédelmi Minisztérium alá, a fegyveres erők mögött; illetve a HM alatt, a honvéd vezérkar irányításával is működhet. Simicskó javaslatában az szerepel, hogy a nemzetőrség a HM alá tartozik.

Mészáros Géza honvéd alezredes azt emelte ki, hogy a nemzetőrség hidat biztosíthat a hivatásos katonaság felé. Fontosnak tartja azt is, hogy a hasonló tevékenységű társadalmi szervezetek közötti rivalizálás megszűnjön, valamint hogy politikai hovatartozás nélkül mindenki egységesen álljon az ügy mögé.

Kapcsándi Dóra