Újabb előterjesztést nyújt be a főpolgármesteri hivatal a szakbizottság következő ülésére, hogy jogszerűen rendezni lehessen a Mahír City Poster Kft. több mint félezer hengeres hirdetőoszlopának közterület-használati kérelmét.

Varga Péter, a hivatal vállalkozási ügyosztályának vezetője elmondta, hogy a városképvédelmi bizottság legutóbbi ülésén szerintük nem született egyértelmű elutasító döntés ez ügyben.

A határozatot három támogató és három elutasító szavazat mellett egy tartózkodással hozták meg. A hivatal úgy véli, hogy az igen, vagy a nem szavazatoknak többségben kell lenniük ahhoz, hogy egyértelmű legyen a hatósági elutasítás.

Varga megjegyezte, ha ezt az indokolásában sem helytálló határozatot kikézbesítenék a Mahírnek, akkor egy emiatt keletkező pert a főváros biztosan elvesztene, és jelentős kártérítést kellene fizetnie.

Endrédy István (MKDSZ) a csütörtöki közgyűlésen szóban már jelezte, a bizalom hiánynak tartja, hogy a szabad demokrata és a szocialista alelnök úgy terjesztette a közterület-használati szabályozást módosító javaslatát a közgyűlés elé, hogy az előző napi bizottsági ülésen neki nem is szóltak erről.

A közgyűlési vitában úgy vélte, a két alelnöki indítványra bevezetendő pályázati rendszer a piac újrafelosztására irányul, amit ő értelmetlennek tart. Közölte: a Mahír kérelmét mindaddig hatósági ügyként, és nem tulajdonosi jelleggel kell elbírálni, míg újat nem nyújt be a cég.

A reklámhordozók közterület-foglalási kérelménél a pályáztatást önmagában elfogadhatónak tartja, de csak 2003-tól, hogy addig legyen idő a cégek felkészülésére.

A városképvédelmi szakbizottság elnöke szombaton írásban közölte: a Mahír kérelmének elutasítása miatt nem utazik a testülettel Berlinbe.