A rendkívüli közgyűlést a Társaság tagságának akaratából a társaság elnöke az alapszabályban rögzített kötelezettségének megfelelően hívta össze.

A határozathozatal és a zárónyilatkozat elfogadása előtt a közgyűlés deklarálja, hogy mindenfajta pártpolitikai jellegű megnyilvánulás elől elzárkózik, valamint minden, az itt hozott döntésekkel kapcsolatos pártpolitikai érdekeltség feltételezését elutasítja.

A magyarországi baleseti sebészeti ellátórendszer, hosszú évek óta tapasztalható folyamat eredményeként, válságos helyzetbe került. Ezen állapotban a sérültek ellátásának biztonsága forog kockán. Jelenleg az ellátó személyzet áldozatkészsége és kreativitása a tárgyi és személyi feltételek elégtelensége miatt nem képes pótolni a hiányokat, melyek az elfogadható szintű ellátáshoz nélkülözhetetlenek.

A jelenlegi helyzet okai:

a., munkafeltételek romlása, amortizáció (eszköz, műszer, gyógyszer, épület, szerviz, külső szolgáltatás)

b., munkaerő mennyiségi és minőségi romlása, korösszetétele (szakképzettség, elvándorlás, pályaelhagyás)

c., utánpótlás hiánya (orvos és szakszemélyzet)

d., az egészségügyi ellátó rendszer, ezen belül kiemelten a traumatológia alulfinanszírozottsága (HBCS anomáliák)

e., bérhelyzet (alapbér, pótlékszint)

f., társadalmi megbecsülés csökkenése

Valamennyi felsorolt tényező hátterében végső soron a jelentős pénzhiány áll! A jelenlegi finanszírozási rendszer nem ismeri el a ráfordításokat. A fekvőbeteg ellátás gazdasági racionalizálása után saját erőből a működés fenntartása már nem lehetséges.

Megoldási javaslat rövidtávra:

a., A HBCS-s pontszámok valós ráfordításokhoz történő igazítása (a soron következő kifizetés eszerint történő elszámolása), rendszeres karbantartása (traumatológus szakértő bevonásával), a költséges egyedi esetek tételes finanszírozása.

b., A munkafeltételek javítása: eszköz és műszerpark felújítása, megfelelő gyógyszerkészlet biztosítása, az amortizáció kompenzálása.

c., Azonnali, egyszeri, nagy összegű juttatás a szakmának, a meglévő veszélyeztető hiányok megszüntetésére. Az adósságok áttekintése és teljes körű konszolidációja.

d., Megfelelő bérszínvonal és bérarányok kialakítása (orvos, szakszemélyzet)

Megoldási javaslat hosszabb távra:

a., A zárt OEP kassza oly mértékű bővítése, hogy minden orvosi szakma saját ellátását megfelelő szinten, kikényszerített HBCS-manipuláció nélkül, más szakmákkal egyenrangúan végezhesse.

b., A fenntartók, végső soron az állam tulajdonosi kötelezettségeinek megfelelően az épületek, műszerpark és egyebek korszerűsítése, az amortizáció ellentételezése.

c., Kötelező baleseti biztosítás bevezetése, és a bevétel teljes egészének a szakmába való visszaforgatása.

d., Olyan bérszínvonal kialakítása, amely a szakma társadalmi megbecsülését helyreállítja.

A rövid- és hosszú távú intézkedések ne a többi szakterület rovására történjenek!

A fenti indítványokra vonatkozó intézkedéseket folyamatosan értékeljük.

A szakmailag indokolt minimumfeltételekről, a társadalmi elvárástól való elmaradás a mindenkori döntéshozók felelőssége. A hiányosságok nyilvánosságra hozatala erkölcsi kötelességünk.

Köszönjük a Magyar Orvosi Kamarának, a Kórházszövetségnek és a többi mellettünk álló szervezetnek, intézménynek a támogatást. Arra biztatunk minden testületet, hogy emelje fel szavát az egészségügy érdekében.

Felhívjuk a lakosság figyelmét arra, hogy a küzdelem elsősorban az ő érdekükben, az ő ellátásuk biztonságának megőrzéséért folyik.

Köszönjük az írott és elektronikus sajtó eddigi közreműködését, és arra kérjük őket, hogy a továbbiakban is kísérjék figyelemmel a helyzet alakulását.

Az egészségügy valamennyi honfitársunk ügye, ezért felszólítjuk a politikai pártokat, hogy a szakmával is egyeztetett módon, ciklusokon átívelő fejlesztési program révén segítsék az ágazat kilábalását jelenlegi helyzetéből.

Fenti nyilatkozat a Traumatológus Szakmai Kollégium és az OBSI Másodorvosi Fórum egyetértő közreműködésével készült.

Budapest, 2001.november 5.

Prof. Dr. Fekete Károly (MTT elnöke)

Prof. Dr. Nyárády József (Szakmai Kollégium elnöke)

Dr. Fényes László (OBSI Másodorvosi Fórum)