Az orvosi kamara továbbra sem támogatja a kórháztörvényt

A Magyar Orvosi Kamara megtárgyalta a kórháztörvény módosításokkal ellátott változatát, de a kamara így sem tartja elfogadhatónak a törvénytervezetet.

A Magyar Orvosi Kamara(MOK) Képviselőtestülete megtárgyalta az "az egészségügyi közszolgáltatások nyújtásáról, valamint az orvosi tevékenység végzésének formáiról" szóló törvénytervezet írásban kézhez kapott minisztériumi módosításait. A módosítások csak részben felelnek meg a MOK által korábban javasolt szempontoknak, számos a betegellátás szempontjából fontos javaslatot nem tartalmaznak. Ezek nélkül a KT a törvénytervezetet továbbra sem tartja alkalmasnak arra, hogy az egészségügy helyzetének javítását célzó szándéknak megfeleljen. A törvénytervezet több olyan elemet tartalmaz, amely az EU országaiban működő egészségügyi rendszerekben nem szokásos, előzetes hatástanulmány nem készült.

A MOK változatlanul kétségesnek és nagyon kockázatosnak tartja, hogy az egészségügyi finanszírozás javulását a magántőke bevonása eredményezhetné, különös tekintettel arra, hogy az elégtelenül finanszírozott rendszerből a befektetők - nyilvánvaló érdekeik szerint - pénzt vonhatnak el. Ez a kockázat közvetlenül veszélyezteti a betegellátás folyamatosságát és ronthatja színvonalát. A MOK továbbra is alapvetőnek a tartja, hogy a járóbetegeket ellátó orvosi rendeléseket csak a munkát személyesen végző orvosok működtethessék, hasonlóan az EU országok orvosaihoz, illetve hazánkban a háziorvosokhoz és más önálló hivatást gyakorló értelmiségiekhez. A szabadfoglalkozású orvos is kapja meg a működtetés jogát a járóbeteg szakellátásban. Szükségesnek tartjuk , hogy a betegellátás szakmai és pénzügyi feltételeit, az ellátást ténylegesen végzők helyzetét megfelelő törvényi garanciák javítsák. A kórházak szakmai egységét és működtetését veszélyezteti ha a törvény nem tiltja meg a betegellátó és diagnosztikus osztályok különálló magánosítását. Az orvosi hivatás és a szakmai minőség védelme érdekében a köztestületi orvosi kamara kapjon megfelelő jogosítványokat, ideértve az orvosi szerződések általános feltételeit, és az orvosi foglalkozás szabályozását- áll a MOK közleményében.

[origo]

Korábban:

Mikola székével együtt inog a kórháztörvény