Feljelentés a Dunaferr és Zarándok közötti szerződések miatt

A Dunaferr Acélművek Kft. felügyelőbizottsága (fb) ismeretlen tettes ellen feljelentést tett a Mészkő és Dolomit Kft.-vel 1996-ban kötött szerződések vizsgálata során feltárt szabálytalanságok miatt. A Zarándok János cégével kötött szerződések a bizottság gyanúja szerint szabálytalan körülmények között születtek. A vitatott dokumentum egyik kitétele 270 milliós kárt okozhatott a Dunaferrnek.

Az fb a tulajdonos Dunaferr Rt. felkérésére folytatott vizsgálatot idén augusztusban és szeptemberben az 1996. január 1. és 2001. május 31. közötti mészkő- és dolomitbeszállításokkal kapcsolatban. A Dunaferr Acélművek Kft. 1996. január 11-én írt alá szerződést a Zarándok János által vezetett Mészkő és Dolomit Kft.-vel 200 ezer tonna mészkő és 100 ezer tonna dolomit beszerzéséről. A vizsgálat során a beszerzésekre vonatkozóan versenytárgyalási kiírást, jegyzőkönyvet vagy egyéb dokumentumot nem találtak, és írásos árajánlat sem került elő.

A jelentés szerint az évről évre megújított szerződések vizsgálatakor számos szabálytalanságra derült fény. A Mészkő és Dolomit Kft.-vel az 1996-ban megkötött szerződésben is megjelent - az anyag- és szállítási költségeken felül - egy olyan, "expedíciós díjként" meghatározott tétel, amely az Acélművek Kft.-nek 1996-2001 között összesen mintegy 270 millió forintos költségtöbbletet okozott.

A vizsgálat szerint az Acélművek Kft. vezetése megsértette a Dunaferr társaságoknál érvényben lévő szerződéskötési szabályokat. Az ügyvezetőnek ugyanis 1996-ban nem lett volna joga a Mészkő és Dolomit Kft.-vel olyan szerződést kötni, amelynek értéke meghaladja az Acélművek Kft. törzstőkéjének egynegyedét, ehhez alapítói döntést kellett volna hozni.

Tavaly januárban az Acélművek Kft. és a Mészkő és Dolomit Kft. között olyan megállapodás született, amely szerint az Acélművek Kft. tíz évig évente 1,2 milliárd forint értékben rendel mészkövet és dolomitot. A megrendelő 6 milliárd forint értékű kötbér kifizetésére kötelezte magát arra az esetre, ha a szerződést felbontaná, vagy ha az abban rögzített mennyiséget 15 százalékot meghaladó mértékben csökkentené.

A felügyelőbizottság azonban ezt a szerződésmódosítást az Acélművek Kft. irattárában nem találta, az ismeretlen körülmények között eltűnt. A dokumentum közjegyző által hitelesített másolatát Zarándok János bocsátotta a Dunaferr Rt. rendelkezésére. A szerződésen az Acélművek két ügyvezető-helyettesének aláírása szerepel, akik viszont cáfolják, hogy ilyen tartalmú szerződést valaha is aláírtak volna.

Az fb vizsgálata nem zárta ki annak lehetőségét, hogy a szerződésmódosítás létre sem jött. A testület közleménye szerint a büntetőeljárás feltehetőleg választ ad majd arra, hogy történt-e okirat-hamisítás vagy hűtlen kezelés. A feljelentés más gazdasági bűncselekmények elkövetését sem zárja ki. Az Acélművek Kft. felügyelőbizottsága a cég korábbi ügyvezetőjének felelősségre vonását is javasolja a Dunaferr Rt. vezetésének a feltárt súlyos szabálytalanságok miatt.

Az Acélművek Kft. ügyvezető igazgatói posztját a kérdéses időszakban Szabó József töltötte be, aki egyben a Dunaferr vagyonkezelésével 1996-2000. között megbízott Acél XXI. Kft. tagja is volt. Szabó Józsefet 2001 júliusában a Dunaferr új vezetése menesztette a leányvállalat éléről. Ezt követően a Dunaferr Rt. vezetése újratárgyalta a Mészkő és Dolomit Kft.-vel korábban megkötött szerződést.