A Magyarországi Református Egyház Zsinata szerdai ülésén igeellensenek nyilvánították ifjabb Hegedűs Lóránt református lelkész, a MIÉP országgyűlési képviselőjének antiszemita hangvételű cikkét. Hegedűs kivonult az ülésről a döntés után.
A Magyarországi Református Egyház Zsinata szerdán - zárt ajtók mögött -, az elnökség álláspontjával azonosan igeellenesnek, a református hitvallással összeegyeztethetetlennek nyilvánította ifjabb Hegedűs Lóránt református lelkésznek, a MIÉP alelnökének az Ébresztő című lapban megjelent cikkét.

Az írás ez év augusztus 16-án jelent meg a XVI. kerületi lapban Keresztyén magyar állam címmel. A több mint 90 résztvevőből 15-en szavaztak a határozat ellen, 5-6 zsinati tag tartózkodott a voksoláskor.

A zsinat - ugyancsak zárt ajtók mögött - felkérte az érintett lelkész szolgálati helye szerint illetékes Dunamelléki Egyházkerület közgyűlését, hogy "hozzon határozatot az ügy megítélésére és a cikk tartalmától való elhatárolódás kérdésében".

A szavazást követően Hegedűs Lóránt dunamelléki püspök kivonult az ülésről. A püspök távozóban az újságíróknak mindössze annyit mondott: diktatórikusan a saját törvénytelen javaslataikat megszavaztatták. Bölcskei Gusztáv püspök, a zsinat lelkészi elnöke elmondta, hogy a cikk ügyében hivatalosan megkeresték a Dunamelléki Egyházkerület elnökségét, s választ mindkét esetben Hegedűs Lóránt püspöktől kaptak.

A püspököt az egyházalkotmány értelmében nem tekintik ebben az ügyben illetékesnek, hiszen senki sem vehet részt olyan ügy tárgyalásában, amelyben - családtagként - érintett. Az ülésen Takaró Mihály, a Dunamelléki Egyházkerület főgondnoka azt mondta, hogy a zsinat felkérését ifjabb Hegedűs Lóránt cikke kapcsán nem tartják kötelező erejűnek.

Bölcskei Gusztáv az ülésen elhangzottakról elmondta azt is: a zsinat felhívja az egyházkerületek elnökségét, hogy illetékességi területükön 60 napon belül szerezzenek érvényt annak az 1998 februárjában elfogadott határozatnak, amely szerint egyházi épületekben párt, illetve politikai mozgalom céljaira nem lehet bérleményt használatba adni.