A szélsőséges politikai megnyilvánulások miatt a református zsinat megtiltotta, hogy a lelkészek párttagok vagy képviselők legyenek. Így többek között a MIÉP képviselőjének, ifj. Hegedűs Lórántnak is választania kell a lelkészi hivatás és a politizálás között. Hegedűs viszont az [origo]-nak azt mondta: törvénytelennek tartja a zsinat döntését és a következő ciklusban is lelkészként akar képviselősködni, valamint legalább 5-6 lelkész indulna MIÉP-színekben a választásokon.

A református zsinat alkotmánymódosítása nyomán az új szabály kimondja: lelkész politikai pártnak tagja nem lehet. Amennyiben a lelkész országgyűlési képviselőséget, polgármesterséget, belföldi közszolgálatot vállal, akkor arra az időszakra lelkészi szolgálata szünetel, így gondoskodni kell helyettesítéséről. A helyettesítés csak egy évig tarthat, így utána már állandó lelkészt kell választania a gyülekezetnek, aki el tudja látni a hivatalát. Így aki képviselőségre adja a fejét, az elbúcsúzhat egyházi állásától.

A politizálni kívánó lelkipásztoroknak választaniuk kell a politika, vagy a lelkészi hivatásuk között - mondta Bölcskei Gusztáv püspök, a református zsinat elnöke. A lelkészek pártállása megosztja a híveket, valamint a képviselőség olyan elfoglaltságot és huzamosabb távollétet jelent a gyülekezettől, amely mellett jó lelkiismerettel nem látható el a lelkészi szolgálat - áll a módosítás indokolásában.

Az utóbbi időben az a látszat alakult ki a református egyházról, hogy szoros szálak fűzik a szélsőjobb pártjához, a MIÉP-hez. Ezt a vélekedést alátámasztják id. Hegedűs Lórántnak, a Dunamelléki Egyházkerület püspökének kijelentései, fiának, ifj. Hegedűs Lóránt lelkésznek (aki egyben a MIÉP alelnöke) rasszista írásai és megnyilvánulásai, valamint az, hogy a MIÉP-közeli Pannon Rádió egy egyházi épületben működik. Az egyház vezetői ezért újabban többször kijelentették, hogy a református egyház minden párttól egyforma távolságot tart, az összeférhetetlenségi törvény is ezt a célt szolgálja.

Az új törvény szerint a lelkész szolgálati lakása elhagyására kötelezhető, ha szünetel az állása, valamint nem nyilatkozhat lelkészi címének használatával az, akinek lelkészi szolgálata szünetel. A jogszabály január 1-jétől lép életbe, rendelkezéseit pedig a választásokkor kell először alkalmazni.

A zsinaton több felszólaló is alkotmányellenesnek minősítette az összeférhetetlenségi törvényt. Idősebb Hegedűs Lóránt püspök jelezte: az Alkotmánybírósághoz fordul a szabályozás miatt.

Hegedűs Lóránt lelkész-képviselő számos radikális, kirekesztő megnyilatkozásával keltett megütközést a közvéleményben. A zsinat tegnap, zárt ülésen, heves viták után igeellenesnek és a református egyház tanaival ellentétesnek minősítette Hegedűsnek egy kerületi pártlapban megjelent antiszemita cikkét, valamint felkérte az egyházkerületét - ahol a képviselő édesapja a püspök -, hogy szintén határolódjanak el a cikktől. Az állásfoglalás után id. Hegedűs Lóránt kivonult a zárt ülésről.

A Dunamelléki Egyházkerület határozatát fogadom el, amely szerint az átvilágítatlan zsinat ne döntsön az összeférhetetlenségről - mondta ifj. Hegedűs Lóránt képviselő-lelkész. Kijelentette: a következő ciklusban is lelkészi hivatása mellett kíván képviselősködni, ráadásul a presbitériuma szerint is el tudja látni lelkészi szolgálatát. Szerinte alkotmányos jogokat sért a zsinat által meghozott határozat. Még folynak a tárgyalások, de legalább 5-6 református lelkész indulna MIÉP-színekben a parlamenti választásokon - mondta Hegedűs Lóránt, aki a nagy vihart kavaró cikkéről, az ügyészségi vizsgálat lezárultáig nem kíván nyilatkozni.

A zsinat döntése az egész magyarországi református egyházra vonatkozik, így Hegedűs Lórántra is érvényes - reagált Csoma Áron szóvivő a lelkész tiltakozására.

Jelenleg három református pap van az Országgyűlésben (ifj. Hegedűs Lóránt a MIÉP, Hörcsik Richárd a Fidesz, Szászfalvi László az MDF frakciójának tagja), valamint a szélsőjobboldali párt számos református lelkészt kíván indítani a jövő tavaszi választáson.

A zsinat dönteni fog az egyházi nyugdíjkorhatár csökkentéséről. Eszerint a 70. életévüket betöltőknek kötelező lenne nyugdíjba vonulniuk, a korábbi 75 helyett. Ez érintené id. Hegedűs Lóránt püspököt is, mivel ő jövőre lesz 70 éves.

A katolikus papok parlamenti, pártbeli tisztségviselését már a 80-as évek elejétől fogva tiltja egy pápai rendelkezés, így politikai pártnak még tagja sem lehet katolikus pap vagy szerzetes. Az evangélikus egyháznál nincs külön összeférhetetlenségi rendelet, de a lelkiszolgálati szabályzat rendelkezik a rendszeres napi szolgálatról. Eszerint akinek akadályoztatva van lelkipásztori tevékenysége, annak megszűnik a lelkészi státusza. A Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetségnél íratlan szabály, hogy az egyházuk képviselői nem vesznek részt a pártpolitikai életben.

Kozák Dániel

korábban: A papok pártállása megoszthatja a híveket