Újabb magyar hadifogolylista kerül nyilvántartásba

Új, több mint kilencezer, a volt Szovjetunió területén meghalt magyar hadifogoly nevét tartalmazó lista kerül rövidesen a nyilvántartást szolgáló hazai adatbázisba - nyilatkozta a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója.

Holló József vezérőrnagy elmondta, hogy Oroszországban az ottani levéltártól, illetve hadisírgondozó szervezettől átvette a 9421, eddig ismeretlen nevet tartalmazó listát. A dokumentum az egykori hadifoglyok nevét, haláluk időpontját és helyét tartalmazza, valamint azt, hogy hol vannak eltemetve. A listát a magyar hadisírgondozó iroda és a hadtörténeti intézet központi irattárának szakemberei a jövő héten kezdik el feldolgozni, és az adatokat összehasonlítják majd a Magyarországon fellelhető okmányokkal.

A tábornok körülbelül három hónapra becsülte a munka időtartamát. Ezt követően a nevek bekerülnek az interneten a http://www.hadifogoly.adatbanyaszat.hu/ címen és az intézet központi irattárában is megtalálható adatbázisba. Az adatbázist a KFKI ISYS szakemberei az Oroszországból származó, mintegy 58 ezer elhunyt magyar nevét és halálának körülményeit tartalmazó listák, valamint a második világháborús magyar nyilvántartás számítógépes összevetésével készítették el. A tábornok tájékoztatása szerint nagyon sokan használják az internetes adatbázist, a levéltár pedig hetente több száz levelet kap a témával kapcsolatban.

Holló József azt is elmondta, hogy Oroszországban tovább folyik a feltáró munka a levéltárakban és a temetőkben, és így várhatóan további magyar vonatkozású adatok kerülnek majd napvilágra. A második világháborúban, illetve az azt követő években magyar katonák százezrei haltak meg a harcokban vagy hadifogságban a volt Szovjetunió területén. A több mint 700 ezer magyar katonából 300 ezer soha nem tért haza. Az odaveszettek adatai évtizedekig egyáltalán nem voltak hozzáférhetők, az orosz állam 1997-ben adta át hivatalosan a Honvédelmi Minisztériumnak az oroszországi irattárakból előkerült hadifogolylistákat.