Életbe lépett számos jogszabály az új esztendővel. A rendőrség a védett tanúknak akár az identitásukat is megváltoztathatja a jövőben adott esetben. Jelentős intézménnyé fejlődött a bevándorlási hivatal, a sorkatonai szolgálat ideje csökkent. 

Az amerikai filmekből jól ismert tanúvédelem intézménye január elsejétől Magyarországon is alkalmazható lesz, miután hatályba lépett a büntető törvénykönyv módosítása. A minta a filmekkel szemben az olasz és a német joggyakorlat.

A jogszabály szerint a szervezett bűnözéssel kapcsolatos ügyekben, valamint a kiemelten súlyos bűnügyekben, a hatóságok munkáját segítő fontos, védett tanúk új személyi adatokat kaphatnak. Ez nem csak a védett tanú nevére terjedne ki, hanem lakhelyére, sőt adott esetben akár a múltjára is. Ezzel a hatóságok azt kívánják elérni, hogy az eddig esetleges tanúvallomásuk miatt atrocitásnak kitett polgárok, félelme csillapodjon, terhelő tanúskodási hajlandósága azonban nőjön.

A kábítószerrel való visszaélés miatt eljárás alá vont személyeket érinti az a változás, amely szerint egy alkalommal, egy évre felfüggeszthető a büntetőeljárás azzal a drogossal szemben, aki ellen nem született elsőfokú ítélet és vállalja, hogy hat hónapon keresztül folyamatos gyógykezelésen vesz részt. Az eljárást azonnal folytatják, ha ez utóbbit nem tudja igazolni.

A büntető törvénykönyv ugyanakkor lehetővé teszi, hogy akár három éves börtönbüntetést mérjen a bíróság arra, aki valamely közveszély helyszínén, például árvíz esetén, valótlanságot híresztel, ami alkalmas arra, hogy az emberek egy nagyobb csoportjában nyugtalanságot keltsen (rémhírterjesztés).

Büntetni rendeli a törvény január elsejétől azt is, ha egy nyilvános eseményen, például egy futballmérkőzésen, a rendezővel szemben ellenállást tanúsít a néző. Két évvel, vagy közérdekű munkával, esetleg pénzbüntetéssel sújtható az érintett. Szigorúbb megítélés alá esik, ha a delikvens csoportosan vagy fegyveresen követi el a rendbontást.

Módosultak a migrációs szabályok is. A bevándorlási hivatalok hatásköre jelentősen bővült és szinte az összes bevándorlással kapcsolatos feladatra kiterjedt. A hivatalok átvették a közigazgatási hivataloktól, a rendőrségtől és a határőrségtől a bevándorlással kapcsolatos munka zömét. A menedékjogi törvény bevezette a kétfokú menekültügyi eljárást, amely garanciákat tartalmaz az itt tartózkodó külföldiek számára. A Magyarországra történő beutazáshoz elegendő ezer forint, ám a jogszabály a hatóságnak enged bizonyos mérlegelési jogkört.

A honvédség kötelékein belül is életbe léptek változások. A sorkatonai szolgálat kilencről, hat hónapra csökken, míg a tartalékos szolgálati idő 4 hónapról 90 napra mérséklődik. A kétgyermekes családapáknak nem kell bevonulniuk, akiknek pedig a szolgálati idő alatt születik meg a második gyermeke, azok legott leszerelhetnek. A szerződéses legénységi állomány és a tiszthelyettes katonák illetménye közel 70 százalékkal, a tisztek bére mintegy 50 százalékkal emelkedik.

A jogszabályok zöme a szociális ellátásokat és gazdasági kérdéseket érint. A szociális ellátásokhoz tartozik az, hogy az öregségi nyugdíjminimum, a saját jogú és hozzátartozói nyugellátás, valamint a baleseti járadék összege 9,7 százalékkal emelkedik január elsejétől, a családi pótlék és az iskoláztatási támogatás összege azonban változatlan marad. Az öregségi nyugdíjminimum összege 2002-ben 20100 forint. Ezzel megegyező összeget kapnak havonta azok, akik gyermekgondozási segélyben, gyermeknevelési támogatásban részesülnek.

Az ápolási díj nem lehet alacsonyabb az öregségi nyugdíjminimumnál a súlyosan fogyatékos és 18 éven aluli tartósan beteg gyermek gondozása esetén.

A nyugdíjminimum 80 százalékában (az idén 16 080 forintban) meghatározott ellátások közé tartozik a rendszeres szociális segély, a nem egyedülálló időskorúak havi járadéka, valamint a halmozottan fogyatékosoknak járó támogatás magasabb összege. A fogyatékossági támogatás alacsonyabb, a nyugdíjminimum 65 százalékának megfelelő összege 13065 forintot jelent havonta a jogosultaknak.

A gyermekgondozási díj a naptári átlagkereset 70 százaléka, az ellátás felső határa 2002-ben havi 83 ezer forint. A családi pótlék és a vele azonos összegű iskoláztatási támogatás összege nem változik a tavalyihoz képest: egy gyermek esetében marad havi 3800 forint.

A gyermekét egyedül nevelő szülő havonta 4500 forintra jogosult. Kétgyermekes család esetén gyermekenként havonta 4700 forint, csonka család esetében gyermekenként havi 5400 forint a családi pótlék összege 2002-ben. Három- vagy többgyermekes családnál gyermekenként havonta 5900, csonka család esetében gyermekenként havi 6300 forint az ellátás. Tartósan beteg, súlyosan fogyatékos gyermek után havonta 10500 forintnyi családi pótlékot folyósítanak. A kiegészítő családi pótlék összege gyermekenként havonta 4200 forintra emelkedett.