Jogi vélemények szerint alkotmánysértő lehet az önkormányzati bérlakások lakbér-megállapítási gyakorlata, noha a lakástörvény rendelkezéseinek megfelelően hajtják azt végre a kerületi és települési képviselő-testületek. S ráadásul a rendeletben megállapított összeg ellen - mivel arról jogszabályt alkottak - polgári bíróságnál nem, csak az Alkotmánybíróságnál lehet jogorvoslatot kérni. Az érdekvédők még januárban a taláros testülethez fordulnak.

Alkotmánybíróság előtt szeretnék tisztázni a lakbér-megállapítás jogi körülményeit érdekvédelmi szervezetek. Jogászok ugyanis úgy vélik, vitatható az a gyakorlat, hogy az önkormányzatok hatóságként állapítják meg saját tulajdonú lakásaik bérleti díját, s a rendeletben foglaltak ellen polgári bíróságnál nem lehet jogorvoslatot kérni. A mai szabályok szerint ilyen esetben kizárólag az Alkotmánybíróságnak van joga felülbírálni a jogszabályban megállapított lakbéreket.

Nyilvánvaló, hogy az önkormányzatok lakbér-megállapítási jogköre súrolja az alkotmánysértés határát - jelentette ki Battha Pál. A Lakásbérlők és Lakók Egyesületének (Labe) elnöke leszögezte: a lakbérek felülvizsgálatára ugyanis a bíróságok nem jogosultak, hiszen az önkormányzat mint hatóság és rendeletalkotó maga alkot jogszabályt a kérdésben. A jogszabályban foglaltakat pedig az elsőfokú bíróságoknak aggálymentesen tudomásul kell venniük - magyarázta a Labe elnöke.

Képtelenség azonban, hogy minden vitatott esetben az Alkotmánybíróságnak kelljen helyben hagynia vagy felülbírálnia a helyhatóságok jogszabályait. Az Európai Unió országai közül sehol sincs hasonló szabályozás. A Népszava egyébként úgy tudja: az elképzeléssel az Alkotmánybíróság egyes tagjai is egyetértenek.

Kristálytiszta helyzetet kell teremteni a lakbérek ügyében - állítja Battha Pál. Amennyiben az AB mulasztásos törvénysértést állapít meg, módosítani kell a lakástörvényt is.

A lakástörvény elégtelenségében látja egyébként a gondok forrását az önkormányzati vezetők jó része is. Vallják: ők a jogszabályok értelmében járnak el. Hangsúlyozzák: mást nem tehetnek, mint hogy az előírásoknak megfelelően rendeletben állapítják meg a lakbér mértékét, s hasonlóképpen rendelkeznek az esetleges emelésről is.

Így szabályoz a lakástörvény, nem tehetünk mást. Nem tudom azonban elképzelni, hogyan lehetne másképp megállapítani a lakbér összegét, mint hogy a tulajdonos önkormányzat teszi azt - mondta lapunknak Borszéki Gyula XIII. kerületi alpolgármester. Hozzátette: technikailag elképzelhető lenne, hogy nem rendeletben szabályoznak, erre azonban azért van szükség, mert a bérmegállapítás nem a hivatal, hanem a képviselő-testület joga. Borszéki Gyula szerint ezen változtatni viszont nem lenne jó döntés.

A jogszabályok elöregedése, elavultsága marasztalható el a lakbérkérdés rendezetlensége miatt - szögezte le Derce Tamás. Újpest polgármestere úgy véli, a lakástörvény e része posztszocia- lista maradvány, s már régen megérett a módosításra. Igaz, 1994-es életre hívásakor még volt létjogosultsága, azóta azonban már megváltoztak a lakás- és más tulajdonviszonyok is, s eljárt felette az idő. Legnagyobb hibája pedig az, hogy életben tart egy korlátozott tulajdont.

Korábban:

Eltérő mértékben emelkednek a lakbérek Budapesten