Danka Lajos (1962, Szombathely) - FKGP

Az FKGP frakcióvezető-helyettesi tisztségét 2001 márciusa óta betöltő politikus sokáig Torgyán József pártelnök egyik leghűségesebb szövetségese volt, de 2001 végére megromlott kapcsolatuk.
Az FKGP-n belüli szakadásokat követően hű maradt Torgyán Józsefhez. Mikor Torgyán 2001 tavaszán rosszul lett Vas megyei körútja során, Danka - sajtóinformációk szerint - el sem mozdult kórházi ágya mellől. A 2001. évi zárszámadás vitája alkalmával azonban - Torgyán akaratának ellenszegülve - nem szavazott.

A parlament környezetvédelmi bizottságának 2000 vége óta alelnöke. 1998-ban a gyed visszaállítását indítványozta az Országgyűlésben. Ugyancsak ő vetette fel a nyugdíjkorhatár férfiak esetében 60, a nők esetében 55 évre történő újbóli leszállítását.

A bécsi CW Bank-ügy kapcsán az MNB feletti országgyűlési ellenőrzés szigorítását szorgalmazta 2001-ben, mert úgy vélte, hogy az ország vagyona nincs teljes biztonságban.

Sokszor védte a kis- és középvállalkozók érdekeit, gyakran szólalt fel a parlamentben adóügyekkel kapcsolatban, többek között támogatta a kisvállalkozások adómentességéről szóló törvénytervezetet. Bírálta azt a kormánytervezetet, ami az áfavisszaigénylés határidejét 30-ról 45 napra akarta kiterjeszteni. 2001 novemberében bírálta a MIÉP-nek a New York-i terrorcselekmények kapcsán kialakított álláspontját.

Danka Lajos a Kisgazdapárt családpolitikájáról: Hiszen csak a meghitt otthon és a szerető családi háttér biztosíthatja a multikultúrával szemben a talpon maradást és a nemzeti öntudat fennmaradását. A Független Kisgazdapárt ezért tulajdonít jelentőséget a továbbiakban is hagyományaival egyezően a családok támogatásának. Itt mi a régi értelemben vett családokat értjük; lehet, hogy emiatt konzervatívnak fognak tekinteni minket, de ezt büszkén vállaljuk - bebizonyosodott tény ugyanis, hogy az élettársi kapcsolatoknak nincs olyan összetartó és nemzetmegtartó ereje, mint a házasságnak.

Ajánlat:

További képviselők Vas megyéből