Alkotmányt sérthetnek a természetvédelmi rendeletek

A Levegő Munkacsoport szerint a természetvédelmi törvény egyik rendelkezése alkotmányellenes, ezért az Alkotmánybírósághoz fordulnak.

Alkotmánybírósághoz fordult a Levegő Munkacsoport a természetvédelmi törvény egyik rendelkezésének vélelmezett alkotmányellenességét panaszolva. A kifogásolt szakasz lehetővé teszi, hogy súlyosan környezetterhelő létesítményeket természetvédelmi területeken helyezzenek el, ha erre a szakhatóság engedélyt ad - írja a Népszabadság.

A vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyek védelméről szóló 1990-es jegyzőkönyv, valamint az 1992-ben elfogadott Biodiverzitás Egyezmény is megkívánja az aláíró országoktól, hogy beruházási érdekek miatt ne veszélyeztessenek védelemben részesülő természeti értékeket. A magyar Alkotmánybíróság (AB) néhány évvel ezelőtt kimondta: jogszerűen nem lehet a környezetvédelem jogszabályban rögzített szintjét adminisztratív úton csökkenteni.

(OS)