A Vas megyei Kemensemihályfa polgármesteri hivatalában, általános iskolájában és az óvodában is kikapcsolták a telefonvonalakat tartozás miatt. Az önkormányzatnak azonban gondjai vannak a vízdíj- és a villamos-energia számlák kifizetésével is.

Kikapcsolták a telefonvonalakat a Vas megyei Kemenesmihályfa polgármesteri hivatalában, a helyi általános iskolában és az óvodában is, mivel a fenntartó önkormányzatnak 240 ezer forintos adóssága halmozódott fel a szolgáltatónál.

Borhy Ferenc polgármester szerint a 597 lakosú település gazdálkodásában elsősorban az iskola fenntartása és működtetése okozza a gondokat, mert az évi 23,5 millió forintos állami támogatás még arra sem elegendő, hogy a béreket kifizessék, a túlórákra, a fenntartásra, állagmegóvásra már egyáltalán nem marad pénzük.

Az iskolát és az óvodát a szomszédos Kemenessömjén önkormányzatával közösen tartják fenn. Az állami támogatáshoz a két önkormányzatnak havonta csaknem egymillió forintot kell hozzátennie.

Kemenesmihályfa az idén 54 millió forintból gazdálkodhat, ebből kellene megoldaniuk az intézmények és az úthálózat fenntartását, ebből fizetnék ki ha tudnák a közüzemi díjakat. Az önkormányzatnak azonban nemcsak a telefontársaságnál van tetemes tartozása, hanem gondok vannak a vízdíj- és a villamos-energia számlák kifizetésével is.

Borhy Ferenc polgármester még bízik abban, hogy külső segítséggel, úrrá tudnak majd lenni pillanatnyi anyagi gondjaikon és el tudják kerülni, hogy az önkormányzatnak csődöt kelljen jelentenie.

A polgármester elmondása szerint az önkormányzat nehéz anyagi helyzetéhez nincs köze annak, hogy másodfokon is elveszítették a "póznaper" néven ismertté vált precedens értékű próbaperüket az ÉDÁSZ-szal szemben. Az önkormányzat azt akarta elérni, hogy a szolgáltató fizessen bérleti díjat a közterületen álló villanyoszlopok után. Az ügy jelenleg a Legfelsőbb Bíróság előtt van. A bíróság ítélete szerint a pervesztes önkormányzatnak 140 ezer forint perköltséget kellett volna kifizetnie.