Megkezdődött a II-III. kerületi bíróságon csütörtökön az a személyiségi jogi per, melyet egy meleg-szervezet indított az óbudai polgármester ellen. Tarlós István ugyanis tavaly júliusban a Sziget Kft.-vel kötött szerződés kiegészítésével akarta megakadályozni, hogy augusztusban a Pepsi-szigeten homoszexuális felvilágosító programokat tartsanak. A bíróság a pert elnapolta.

A perben a meleg-szervezet kérésére az óbudai bíróság még 2001 júliusában ideiglenes intézkedéssel hatályon kívül helyezte a vitatott szerződés-kiegészítést, és így a meleg-programok az augusztusi Pepsi-szigeten zavartalanul lezajlottak. Igaz ugyan, hogy a Fővárosi Bíróság még azon az őszön másodfokon az ideiglenes intézkedésről szóló végzést megsemmisítette. A Sziget Kft. pedig még az ideiglenes intézkedést megelőzően kijelentette, hogy semmisnek tekinti a vitatott szerződés-kiegészítést, és a meleg-programoknak helyet biztosít a Pepsi-szigeten.

A felperes Háttér Baráti Társaság a Melegekért egyesület azt kéri a bíróságtól, mondja ki, hogy a szerződés-kiegészítés sérti a civil szervezet jó hírnevét, továbbá az alkotmánynak a diszkrimináció tilalmára vonatkozó rendelkezését és ezért semmis. Továbbá semmis amiatt is, hogy a polgármester fenyegetéssel vette rá a Sziget Kft.-t a szerződés-kiegészítés aláírására.

A felperes keresetében azt is kéri a bíróságtól, hogy kötelezze bocsánatkérő nyilatkozatra Tarlós Istvánt, illetve a szerződés-kiegészítést szintén aláíró BRFK-t, továbbá kötelezze a polgármestert egymillió forintos, a BRFK-t pedig 100 ezer forintos közérdekű bírság megfizetésére is.

Tarlós jogi képviselője a csütörtöki tárgyaláson vitatta, hogy személyhez fűződő jogot sértett a szerződés-kiegészítés, hiszen sem konkrét személy, sem konkrét szervezet nincs benne megnevezve. Ha pedig érvénytelen, akkor az ügyvéd szerint kérdés, hogy mi is ennek a következménye, mit jelenthet ez esetben az eredeti állapot helyreállítása. "Egyébként is a felperes meglehetősen túldimenzionálja a jogvitát, ami mára már gyakorlatilag okafogyottá vált. Mi sem jelzi ezt jobban, mint a keresetben szereplő közérdekű bírság, amire csak a kártérítés szabályai szerinti felelős kötelezhető, de az ügyben nyoma sincs kártérítési jogalapnak" - érvelt Tarlós jogi képviselője a tárgyaláson.

A Háttér ügyvédje ezzel arra reagált, hogy ha az óbudai polgármester a perben vitatott eljárását zavartalanul folytathatja, a következő Pepsi-szigetről is kitilthatnak majd bejegyzett, törvényesen működő szervezeteket és egyáltalán a polgármesterek az önkormányzatuk területén szervezett programok résztvevőit tekintve korlátlan beleszólási jogot gyakorolhatnak.

A Háttér ügyvédje azt is vitatta, hogy Tarlós István egyáltalán köthetett-e szerződést a Sziget Kft.-vel, hiszen a rendezvény helyszínének sem tulajdonosa, sem birtokosa. "Ilyen alapon én is eladhatnám a Parlamentet" - fogalmazott az ügyvéd.

A Sziget Kft. jogi képviselője a tárgyaláson arra a bírói kérdésre, miért szerződtek egyáltalán a polgármesterrel, elmondta, hogy a III. kerületi önkormányzatnak szakhatósági feladatai voltak a Pepsi-szigettel kapcsolatban, és döntött különböző engedélyek kiadásáról is.

A Sziget Kft. ügyvédje megjegyezte azt is, hogy a maguk részéről formálisnak tekintik perben állásukat, mert a vitatott szerződés-kiegészítésről még az aláírását követő napokban kijelentették, hogy semmisnek tekintik, és gondoskodtak a meleg-programok megtartásáról.

A perben szintén alperesként szereplő BRFK jogi képviselője a tárgyaláson jelezte, hogy a rendőrség két képviselője csupán tanúként írta alá a vitatott szerződés-kiegészítést, így kétséges, hogy perbe vonható-e a rendőrség. Ha igen, a BRFK ügyvédje szerint a jogvitában azt a kérdést kell döntőnek tekinteni, alanyi joga van-e a szervezeteknek egy kulturális rendezvényen való nyilvános részvételre, vagy pedig lehetőség van annak vizsgálatára és mérlegelésére, hogy összhangban állnak-e egy adott rendezvény és egy ott nyilvánosan fellépni kívánó szervezet célkitűzései. "Amennyiben nem, úgy nem tekinthető diszkriminációnak, hogy távol tartják az adott szervezetet a rendezvénytől" - mondta a BRFK jogi képviselője.

A BRFK ügyvédje ugyanakkor nyomatékosította, hogy a szerződés-kiegészítés egyáltalán nem irányult a homoszexuális személyek vagy az egyesület tagjainak a Pepsi-szigetről való kitiltására, csupán a nyilvános meleg-programok megakadályozására a Pepsi-sziget elnevezésű zenés, kulturális rendezvényen.

Mocsonaki László, a Háttér vezetője a tárgyaláson elmondta, hogy a szervezet két éve szerepelt először a Pepsi-szigeten, 1998 óta kiemelkedően közhasznú szervezet, melynek állami szponzorai között volt az elmúlt években az Országgyűlés, a Fővárosi Közgyűlés több bizottsága, az Egészségügyi Minisztérium, az OEP, továbbá külföldről az Európai Unió és az Európa Tanács.

A bíróság márciusra napolta el a pert azzal, hogy különösebb bizonyításra már nincs szükség, csupán arról a két jogkérdésről kell dönteni, létrejött-e egyáltalán a szerződés-kiegészítés és ennek kapcsán tettek-e személyiségi jogot sértő nyilatkozatot.

Korábban:

Panaszt tettek az ügyészségen Tarlós ellen