Pándy Ágnes 1992-ben feljelentette apját a rendőrségen, hogy az fiatalon megerőszakolta őt, majd vérfertőző viszonyra kényszerítette. A családtagokról ekkor még csak eltűntekként beszélt. Aztán öt évvel később, már letartóztatása után vallott. Apja szerint Ágnes egy szekta agymosásának hatása alá került, megháborodott, azért hord össze ennyi önvádat és vádat. A 48 oldalas vádirat mindenesetre döntően a tőle nyert ismeretek alapján rekonstruálta a párját ritkító családirtás elemeit.

1984 - Pándy már elvált első feleségétől, Sores Ilonától, három gyermekük, Ágnes, Dániel és Zoltán nála maradnak. Második felesége, az apróhirdetés révén megismert Fintor Edit három lányt hoz korábbi házasságaiból a házhoz: Tímeát, Tündét és Andreát. Házasságkötésük után két gyermekük születik: ifjabb András és Réka. Pándynak a brüsszeli Ipar rakparton (Quai de lÍIndustrie) levő sarokházában, a csatorna partján tehát felesége és öt saját, valamint három örökbefogadott gyermeke van. Edit a felesége, Ágnes az ágyasa, de megerőszakolja Tímeát is, aki november végén megszüli e kényszerviszonyból fogant fiát, Márkot.

1985 - Ágnes nem akar elviselni vetélytársat, január 23-án becsalja az egyik szobába Tímeát és hátulról egy vasrúddal a fejére sújt. A leendő gyilkos még gyakorlatlan, Tímea túléli a támadást, s mihelyt felépül, fiával együtt elmenekül, majd Kanadába távozik. Ágnes és az apja háromszor is utánamennek, hogy elnémítsák, de nem találják meg.

1986 - Tímea Kanadából megírja az anyjának, hogy nem idegen férfi, hanem Pándy András a gyermeke, Márk apja. Edit felelősségre vonja a férjét. Pándy erre megirat vele egy levelet, amelyben az asszony azt közli vele, hogy elhagyja őt és Németországba megy. Férje ezután kalapáccsal agyonveri, s még aznap a lányát, Andreát is, akit szintén megerőszakolt már. Ágnes segít apjának levinni a holttesteket a pincébe. Pándy késsel feldarabolja őket, Ágnes pedig az eldugult lefolyók megnyitásához használatos kénsavas vegyszer, a Cleanest oldatában eltünteti a testdarabokat.

Pándy néhány nappal később elviszi Edit másik lányát, Tündét Németországba, s onnan adja fel saját címére a levelet. Október 8-án pedig fel is jelenti akkor már halott feleségét, hogy az elhagyta a családját.

1988 - Sores Ilona, Pándy elvált felesége követelőleg lép fel volt férjével szemben, ellenzi, hogy az örökbe fogadja a második feleség, Edit gyerekeit. Pándy és lánya, Ágnes erre karabélyt vesznek. Pándy felszólítja a lányát, hogy cselekedjen. Ágnes az ebédnél lelövi testvérét, Dánielt. Utána áthívja már különélő anyját, hogy nézze meg Dánielt, mert az nincs jól. Az anya ijedten jön is, lánya, Ágnes őt is lelövi. Mindkét holttesttel ugyanúgy járnak el, mint az előbbiekkel. A legfiatalabb testvér, Zoltán két hét múlva már aggódni kezd, nem hiszi el, hogy anyja és bátyja elmentek üdülni. Az ördögi páros őt is megöli: áthívják vacsorára és Pándy lelövi ezt a fiát is.

1989 - Tünde, a második feleség, Edit lánya egyre feszültebb viszonyban van nevelőapjával, mert az minduntalan megerőszakolja. Pándy erre közli Ágnes lányával, hogy Tündét is el kellene némítani. Ágnes azonban nyaralni megy a tenger mellé - mire hazatér, Tünde nincs sehol, a raktárban viszont jóval kevesebb a Cleanest sav. Ágnes ebből arra következtet, hogy távollétében apja megölte Tündét.

1992 - Ágnes feljelenti apját a rendőrségen, hogy vérfertőző viszonyra kényszerítette őt, hat családtagjuk pedig eltűnt. Pándy megmagyarázza a nyomozóknak, hogy a lánya egy szekta tagja lett és elméje elborult. Az aktát irattárba teszik.

1994 - Pándy minden részletre ügyel: Magyarországra hazajárva házat vesz és egy magyar bírósággal kimondatja a válást az őt "elhagyó" Edit feleségétől. Fiatal színésznövendékeket pénzért rávesz arra, hogy meggyilkolt gyerekei nevében leveleket írjanak neki Magyarországról.

1996 - újra előveszik az aktát, nyomozás indul, 1997 őszén letartóztatják előbb Pándy Andrást, majd Ágnest is. Pándy minden jel szerint nemcsak Ágnes lányával élt vérfertőző viszonyban, hanem rendszeresen megerőszakolta második felesége mindhárom lányát, Andreát, Tímeát és Tündét is. A házkutatások nem sok eredménnyel jártak. Egyetlen holttest sem került elő, csak az egyik pincében voltak elásott csontok, amelyek hét vagy nyolc 40 és 50 év közötti asszony csontjai lehetnek. A nyomozók ezért sokáig arra gyanakodtak, hogy Pándy esetleg 15-20 nő gyilkosa.

Pándy András belgiumi évtizedei alatt magyarországi teológiai tanulmányaira hivatkozva protestáns hittant tanított flamand iskolákban és magyar menekültek gyülekezetében lelkészkedett. Anyagiakban sem szenvedett hiányt, három háza volt Brüsszelben.