Hörcsik Richárd református lelkész, a kormánypártok valláspolitikájának egyik meghatározó alakítója. A szekták visszaszorítása érdekében támogatta az egyház fogalmának törvényi meghatározását. Az MDF jelöltjeként támogatta a választásokkor a Fidesz, de 1998-ban a Fidesz frakcióhoz csatlakozott.

Leggyakrabban egyházügyi kérdésekkel foglalkozott a parlamentben. 2001 májusában a régi egyházi iskolaingatlanok visszaadását, illetve az ezek után járó pénzügyi kárpótlás megítélését szorgalmazta. 2000 májusában javasolta, hogy az egyházi oktatás az államihoz hasonló szintű költségvetési támogatásban részesüljön. 1999 márciusában a vallásgyakorlás alkotmányos védelmét vetette fel a parlamentben: a szabad vallásgyakorlás akadályozását szabálysértésként kívánta büntetni.

1998 végén az egyházak támogatási rendszerét kívánta módosítani, mert bizonyos ingatlanok után járó támogatások nem kedveztek a protestáns egyházaknak. Az egyházaknak jutatott költségvetési támogatásokkal egyetértett, mint mondta, a kormány ezzel régi elmaradást törlesztett. 2001 szeptemberében tiltakozott ifjabb Hegedűs Loránt a magyarországi zsidóságot támadó írása ellen. "Református lelkész ilyet nem írhat le" - mondta.

Egyik fő támogatója volt az egyházalapítást szigorító törvénytervezetnek. A módosítás szigorúbb feltételekhez kötötte volna az egyházalapítást, és lehetőséget adott volna a bíróságoknak, hogy ellenőrizze az egyházak működését. A tervezetet végül az ellenzék ellenállása miatt nem fogadták el.
 
Többször foglalkozott a parlamentben és azon kívül választókörzetének problémáival is. 2000 végén indítványozta a Szerencs-Sátoraljaújhely vasútvonal villamosítását. Többször szorgalmazta a Tokaj Kereskedőház Rt. állami támogatását, 2001 szeptemberében pedig 2,5 milliárd forint vissza nem térítendő állami kölcsönt szerzett a kereskedőháznak több képviselőtársával. 1998-ig tagja volt a kereskedőház elnökségének.

A vallásügyi bizottság tagja, az európai integrációs ügyek bizottságának alelnöke, az integrációs albizottság elnöke.

1977-83 között lelkészi szolgálatot teljesített, a sárospataki levéltárban dolgozott. 1989-ben a kandidátusi címet szerzett történettudományban. 1990-94-ig az MDF parlamenti képviselője volt. 1998-ig a Tokaj Kereskedőház Rt. elnökségi tagja volt. Jelenleg a Debreceni Református Hittudományi Egyetem tanszékvezetője. Mivel lelkészi munkáját felfüggesztette, rá nem vonatkozik a Református Egyház zsinati határozata, mely megtiltotta, hogy lelkészek képviselők is legyenek. A 2002-es választásokon ismét indul Sátoraljaújhelyen.

Hörcsik Richárd támogatja, hogy a Magyarországról elhurcolt kulturális javakat visszakövetelje a kormány: Mint Sárospatakon lakó képviselő, önkéntelenül is azokra a kulturális javakra, könyvekre gondolok, amelyeket a második világháború után a református kollégiumból jogellenesen hurcoltak el az akkori Szovjetunióba. Közel egy évtizede küzdünk azért, hogy ezeket a nemzeti értékeket képviselő relikviákat visszaszerezzük a Sárospataki Református Kollégium nagykönyvtárába. Habent sua fata libelli - a könyveknek megvan a saját sorsuk, mondja az ókori mondás, és reméljük, ezeknek a könyveknek az lesz a végső sorsa, hogy hamarosan visszakerülnek jogos tulajdonába a Sárospataki Református Kollégiumnak.

Ajánlat:

További képviselők Borsod-Abaúj-Zemplén megyéből