Nem veszik el a béremelést a visszaminősített dolgozóktól

Mindössze pünkösdi királyság volt 127 földhivatali dolgozó 10 hónapig tartó köztisztviselősége. A Fővárosi Földhivatal, illetve a Fővárosi Kerületek Földhivatalának ügyintézői jogértelmezési zavar következtében tavaly július 1-én köztisztviselővé léptek elő, s béremelésben részesültek. Hideg zuhanyként érte őket az idén április elején kapott levél: visszaminősítik őket, következésként a bérük is az eredeti állapotot tükrözi majd. A földhivatal vezetője tegnap arról tájékoztatta a Népszavát: a Munka Törvénykönyve értelmében juttatják többletbérhez a csalódott embereket.

Keserű tréfaként élte meg a földhivatal 127 ügyintézője, mindazt, ami az elmúlt hónapokban történt velük. Néhány érintett elmondta, július elsején kitörő örömmel fogadták, hogy az új törvény értelmében átsorolták őket köztisztviselővé, ezzel együtt béremelést kaptak, ha nem is annyit, amennyi egy "igazi" köztisztviselőt megilletett volna, hiszen ők nem vesznek részt a döntéshozásban. Letették az esküt, s beiratkoztak az ingatlan-ügyintézői tanfolyamra, hogy birtokában legyenek a köztisztviselőséghez szükséges szakmai végzettségnek. Idén áprilisban aztán jött az "add vissza a babaruhát!" jellegű történet. Az előléptetettek levelet kaptak, miszerint a köztisztviselői törvény hatálya alól a Munka Törvénykönyve hatálya alá kerülnek, magyarán a munkáltató helyreállítja az eredeti állapotot, az eredeti bérrel. Miután ez többeknél a minimálbért jelenti, az elkeseredés a tetőfokára hágott. Voltak, akik azonnal abbahagyták a tanfolyamot, mások a munkaügyi bíróságra indultak. Úgy érezték, ostoba tréfát űznek velük.

Mi történt a földhivatalban? Gáspár Miklós hivatalvezető elöljáróban leszögezte: jogértelmezési vita következtében került sor az átsorolásra, majd a visszaminősítésre, azonban egyetlen dolgozó sem járt rosszul. Egyfelől a tévesen kinevezettek 10 hónapig a korábbinál magasabb bért kaptak, másrészt a napokban megoldást találtak a hoppon maradottak kárpótlására. A Munka Törvénykönyve értelmében részesítik őket fizetésemelésben, ugyanannyiban, amennyit "átmeneti köztisztviselőségük" idején kaptak.

Gáspár Miklós felidézte a köztisztviselői törvény első paragrafusát, amelyben az áll, hogy közigazgatási szerv közhatalmi feladatok ellátására kizárólag köztisztviselőt foglalkoztathat. Ugyanakkor köztisztviselőnek számít az is, aki előkészíti a döntésre váró ügyeket. A hivatal tehát az ügykezelők javára hozott kedvező döntést, amikor a köztisztviselői kategóriába sorolta őket. Nem vette viszont figyelembe a törvény azon paragrafusát, mely szerint az ügykezelők jogviszonya a jövőben munkaviszonnyá alakul áll. Az ügykezelők tulajdonképpen korábban is köztisztviselők voltak, a július elsején életbe lépett törvény azonban szigorúbb feltételekhez - egyebek között érettségihez és szakirányú szakmai végzettséghez - köti ezt a jogviszonyt.

A hivatalvezető ellentmondásosnak találja a törvényt. Az általuk elkövetett törvénysértésre a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal vizsgálata derített fényt, s kötelezte őket az eredeti állapot helyreállítására.

Gáspár Miklós kijelentette: úgy szeretnék áthidalni a törvényértelmezési vitából eredő problémát, hogy a Munka Törvénykönyve értelmében keresnek lehetőséget az érintettek béremelésére. Ez átlagosan 25 ezer forint lesz. Hozzátette: aki sikeres vizsgát tesz a már említett tanfolyamon, lehetősége nyílik a köztisztviselői munka ellátására.

Az erről szóló leveleket most kapják kézhez a dolgozók, akik szerint el kell telnie bizonyos időnek ahhoz, hogy a felkorbácsolt kedélyek végleg lecsillapodjanak.