Azbeszttel szennyezett a BS építési törmeléke

A korábbi állításokkal szemben jelentős mennyiségű azbesztet tartalmaz a Budapest Sportcsarnok bontása után Kőbányán szabálytalanul lerakott törmelék. Noha a hulladék eltávolítására három tárca még januárban ígéretet tett, a nagyrészt már azbesztmentesített sitthegy még mindig a lakóházak tövében éktelenkedik.

A környezetvédelmi előírások megsértésével kezdték meg tavaly az első napokban a Budapest Sportcsarnok (BS) bontását. A Magyar Hírlap több forrásból is megbizonyosodott arról, hogy a munkálatok kezdeti fázisában nem kellő gondossággal végezték a csarnok hő- és tűzszigetelésére beépített kékazbeszt elkülönítését. A hibát akkor követték el, amikor a bontás első napján (2001. február 27-én) egy markológéppel beszakították az azbeszttel burkolt arénatér födémét - mondta Szikra Sándor, aki az Óbuda Újlak Rt. képviseletében ellátta a bontás műszaki felügyeletét. Mint azt a lap birtokában lévő építési napló is igazolja, már másnap leállították a födém szétszedését, s megkezdték a már elbontott betonelemek azbesztmentesítését. Ezt a műveletet azonban eleinte nem kellő szakszerűséggel végezték, így kerülhetett a Kőbányán elhelyezett bontási törmelékbe jelentős mennyiségű azbeszt. Azt követően különítették el szabályszerűen és vitték az aszódi hulladéklerakóba a veszélyes anyagokat, hogy március közepén egy másik céget, a kőbányai sitthegy mentesítését jelenleg is végző Belfor Hungária Kft.-t bízták meg a BS azbeszttelenítésével.

Noha a hibát gyorsan felfedezték, tény, hogy a kőbányai Keresztúri úti MÁV-telekre, lakóházak közvetlen közelébe rákkeltő hatású anyaggal kevert törmeléket raktak le. A sitthegyet eleve szabálytalanul - a X. kerületi önkormányzat engedélye nélkül - helyezték el, s a gondokat növelte, hogy csak hónapokkal később kezdték meg a hulladék azbesztmentesítését.

A közelmúltban elvégzett hazai és német laboratóriumi vizsgálatok egyaránt azt igazolják, hogy a BS-törmelék kis része tartalmaz csak kékazbesztet. Igaz, ezt olyan mennyiségben, hogy a mentesítést végző munkásoknak védőfelszerelésben - gumicsizmában, kezeslábasban, maszkban - kell dolgozniuk, s a porzás csökkentésére folyamatosan locsolják a sitthegyet. Mint Borsody Gábortól, a mentesítést végző Belfor vezetőjétől megtudtuk: az elmúlt hetekben 150-200 köbméter, részben vízsugárral kimosott szennyezett azbeszttörmeléket nyertek ki a hulladékból és készítettek elő aszódi lerakásra.

A kőbányai mentesítési munkálatok végének közeledtével a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi Felügyelőség tegnap feloldotta a hulladék elszállításának a tilalmát. Ezzel elhárult az akadálya annak, hogy a szabálytalanul elhelyezett hulladékhegytől megszabaduljanak a kőbányaiak.

A BS bontásáért felelős Boygues Hungária egyik alvállalkozója kötött szerződést a Pribelimpex Kft.-vel a hulladék elszállítására. A cég a MÁV-val kötött megállapodás alapján vitette Kőbányára az akkor még azbesztmentesnek hitt több ezer tonnányi építési maradékot. Terveik szerint itt útépítéshez dolgozták volna fel a betontörmeléket, ám a X. kerületi önkormányzattól nem kapták meg az ehhez szükséges engedélyt - mondta Pribeli Ferenc, a Pribelimpex tulajdonosa. A cég emiatt csődbe jutott, Pribeli Ferenc azóta eladta tönkrement vállalkozását.

A lap információi szerint a hulladék tulajdonosa jelenleg a Pribelimpexet megvásárló, győri székhelyű kft., az intézkedési kötelezettség viszont a Keresztúri úti telek gazdáját, a MÁV-ot illeti meg. A helyzetet bonyolítja, hogy idén januárban három tárca - az ifjúsági (ISM), a környezetvédelmi (KÖM) és a közlekedési (KVM) - kötelezettséget vállalt, hogy saját forrásaikból utólagos elszámolással megtérítik a MÁV-nak a hulladék elszállításának költségét. Az ígéret egyelőre papíron maradt, s régen lejárt már a környezetvédelmi felügyelőség által a telep felszámolására megszabott határidő is.

Segítség hiányában a MÁV egyedül kényszerült finanszírozni az azbesztmentesítés eddig mintegy 50 millió forintos költségét. Ennek befejeztével a környezetvédelmi felügyelőség által kijelölt, engedéllyel rendelkező lerakóba vitetik a hulladékot - tudtuk meg Ábrahám Lajostól, a MÁV budapesti területi igazgatójától. Az ügyletben magát vétlennek tartó vasút (a bérleti szerződést megkötő osztályvezetőt már elbocsátották) azt reméli, hogy a minisztériumok a választások után sem feledkeznek meg vállalásukról. A korábban bűnbaknak tekintett Pribeli Ferenc is a hulladék sorsának gyors rendeződésében bízik, noha rá még nehéz napok várnak, hiszen a X. kerületi önkormányzat után a MÁV is feljelentést fontolgat az ügyben. Vizsgálatra vár az is, terhel-e valakit felelősség az azbesztmentesítés késői megkezdéséért, illetve azért, hogy a Keresztúri útra azbeszttel szennyezett hulladék került.

Korábban:

Budapest második legnagyobb épülete lesz az új BS

Engedély nélkül szennyez a lebontott BS