A hétvégén elkészült kormányprogram tartalmazza a Medgyessy-kormány első 100 napjára vállalt ígéretek teljesítését és a 2006-ig teljesítendő legfontosabb feladatokat - derül ki a Népszabadság birtokába került dokumentumból. Jövő hét hétfőn megalakulhat az új kormány, miután az Országgyűlés pénteken és szombaton folytatja le a program vitáját.

Medgyessy Péter kormányának eltökélt szándéka, hogy békét teremt az egymással vetélkedő, de együttműködésre is kész társadalmi csoportok között - tartalmazza a Népszabadság birtokába került csaknem százoldalas kormányprogram, amelyet a lap keddi száma ismertet. Az újság információi szerint a szabad demokratákkal közösen kialakított kormányprogram a hét végén vált véglegessé.

A dokumentum tételesen rögzíti Medgyessy Péter első száz napra vállalt ígéreteinek teljesítését, és a 2006-ig szóló legfontosabb feladatokat - írja a Népszabadság. A program vitáját pénteken és szombaton folytatja le az Országgyűlés, így várhatóan jövő hétfőn megalakulhat az új kormány.

A dokumentum szerint a Medgyessy-kormány kezdeményezi az Országgyűlés hetenkénti ülésezését. Ígéri, hogy visszaállítja és megerősíti a tisztességes, az átlátható és demokratikus kormányzást. A kabinet meg kívánja szüntetni a gazdaságba való indokolatlan állami beavatkozást. Ennek részeként megfelelő törvénymódosításokkal előmozdítja a Budapesti Érték- és Árutőzsde kellő megerősödését, eltörölve az árfolyamnyereség-adót, ösztönözve a vállalatok tőzsdére vitelét.

A privatizáció ésszerűen gyors lezárása után fennmaradt állami vagyon az állami feladatok színvonalas ellátását szolgálja majd, és nem válhat a politikai hatalomgyakorlás, a párthívek jutalmazásának eszközévé - olvasható a dokumentumban.

A program szerint a kormány féléves munkatervét a Magyar Közlönyben rendre megjelenteti, így ösztönözve a civil szervezeteket, hogy jelezzék, mely jogszabálytervezetek előkészítésében kívánnak részt venni. A költségvetési szerveket kötelezni fogják arra, hogy a gazdálkodásukról készített beszámolót tegyék nyilvánossá.

A program azzal számol, hogy szükség lesz új alkotmányra, ezért haladéktalanul tárgyalást kezd a parlamenti ellenzékkel az alkotmányozásra vonatkozó álláspontok tisztázására. Támogatja a félbehagyott igazságszolgáltatási reform befejezését, ezen belül az új Polgári törvénykönyv becikkelyezését, egy modern és egységes Büntető törvénykönyv megalkotását. 2003-ban létrehozzák a három ítélőtáblát és a fellebbviteli főügyészségeket Budapesten, Pécsett és Szegeden - tartalmazza a dokumentum.

A kormány maradéktalanul tiszteletben tartja a Magyar Nemzeti Bank, illetve a Gazdasági Versenyhivatal függetlenségét.

A korrupciómentes közélet érdekében támogatja az Országgyűlésben azon vizsgálóbizottságok felállítását, amelyek létrejöttét az előző ciklusban a kormánytöbbség megakadályozta. A kormány törvényjavaslatokat nyújt be az Országgyűlésnek, amelyek a korrupciós lehetőségeket szűkítik, így érdemben csökkenti a közbeszerzési eljáráson kívüli beszerzések körét. Az 500 millió forintnál nagyobb kiadási előirányzattal rendelkező intézményeknél kötelező lesz a beszámoló auditáltatása és a külső szállítókkal kötött szerződések megnevezése, összegének feltüntetése.

Mint a dokumentumból kiderül, a szociálpolitikában jóléti fordulatot hirdet a kormány. Ennek részeként a családi pótlék összegének idei jelentős emelését követően évente gondoskodik a juttatás értékének megőrzéséről és növeléséről. A kormány a terhesség negyedik hónapjától járó, a családi pótlékkal megegyező összegű új ellátást vezet be. Az anyasági támogatás értékvesztését 50 százalékos emeléssel ellensúlyozza. A Medgyessy-kormány azt ígéri, hogy még az idén 50 százalékkal emeli a szociális ellátásban dolgozók alapbérét, s rendszeresen gondoskodik keresetük megfelelő növeléséről.

A dokumentum szerint az 1998-ban megkezdett nyugdíjreformot négy év kiesés után folytatják, a magánpénztári tagdíjat hat százalékról nyolc százalékra emelik, s visszaállítják a garanciális elemeket is. A nyugdíjasok megkapják azt az 52 milliárd forintot, amit 1999-ben elvettek tőlük, biztosítják, hogy a nyugdíjak éves emelése az előző évi bér és infláció, valamint a nyugdíjas fogyasztói kosár változása alapján kiszámítható módon történjen. Az özvegyi nyugdíjakat 50 százalékkal emelik, s a kormányzati ciklus végéig fokozatosan bevezetik a 13. havi nyugdíjat - tartalmazza a program.

A kormány tiszteletben tartja a lakástámogatással kapcsolatban tett korábbi kötelezettségvállalásokat, ezen túl a bérlakás-építéssel és az új lakások építési támogatásával egyenrangú célnak tekinti a használt lakások felújítását, a panel- és tömbházak rekonstrukcióját, valamint a pályakezdőknek garzonlakás-építési programot indít.

A kormány segítséget kíván nyújtani a helyi önkormányzatoknak az elesettek terheinek enyhítéséhez, hiszen a lakosság 25-30 milliárd forintos közüzemidíj- és lakáskölcsön-tartozást halmozott fel - olvasható a dokumentumban.

Az egészségügyben - a kormány 100 napos programjának részeként - 50 százalékos béremelést hajtanak végre, s azok az ápolást végző egészségügyi dolgozók, akik már legalább négy éve ellátják munkakörüket, egyévi bruttó keresetüknek megfelelő hűségjutalmat kapnak. A kormány fokozatosan meg kívánja szüntetni az egészségügyi hozzájárulást, s kiemelt támogatást ad az egyes életmentő, és az idősek számára nélkülözhetetlen gyógyszerekhez.

A közoktatásban szeptember 1-jétől 50 százalékos béremelés lesz, majd ezt követően a ciklus egészében folyamatos reálbér-növekedés valósul meg. Bevezetik a közszférában a 100 ezer forintos diplomás-minimálbért. Szintén szeptembertől 30 százalékkal emelik a hallgatói ösztöndíjakat, továbbfejlesztik a diákhitelt - szól az ígéret.

A kulturális területen a kormányprogram kiemeli a csonka médiakuratóriumok azonnali felszámolását, a közmédia feletti ellenőrzés kiegyensúlyozott viszonyainak helyreállítását. A kormány azt ígéri, hogy a közszolgálati rádiót és a televíziókat mind anyagi, mind pedig személyi feltételeiben konszolidálja - olvasható a Népszabadságban.

A program azt ígéri, hogy 2003-tól helyreállítják az egyéves költségvetés gyakorlatát. A középtávú célokat négy évre szóló középtávú költségvetési kerettörvényben kívánják megszabni. A cél az államháztartás hiányának csökkentése, 2006-ra a bruttó hazai össztermék 2,5 százalékára. A dokumentum szerint a 2003/2004-re szóló adótörvény módosításának keretében csökken a lakosság szja-terhelése, és a minimálbért kereső alkalmazottak adómentességet kapnak. Bevezetik az egyszerűsített vállalkozói adót, csökkentik az adónemek számát. Megszüntetik az adórendőrséget az APEH keretein belül, és az adócsalásokat üldöző szervezetet más nyomozó hatóság keretében működtetik tovább.

A közszférában felzárkóztató program indul, 2002 közepétől 2004. január 1-jéig egyszeri jelentős bérkiigazítást tervez a Medgyessy-kormány. Kezdeményezik a Munka törvénykönyve módosítását, és ennek keretében szavatolják a heti két teljes pihenőnapot úgy, hogy ezek egyike vasárnap legyen.

Az energiapolitika területén a kormányzat alapvetően piaci eszközökkel kívánja befolyásolni a fogyasztói-termelői magatartást, és végrehajtja a liberalizációt - derül ki a tervekből. A gazdaságilag szükséges, de a lakosság számára túlzott terhet jelentő hazai áremelkedések elkerülését az energiatermelők nem finanszírozzák, itt csakis állami szerepvállalás lehetséges szögezi le a kormányprogram. A fogyasztóiár-változások esetén a szükséges kompenzációról a rászorultak körében szociális alapon költségvetési és egyéb külső források bevonásával, szociális tarifa alkalmazásával az állam gondoskodik.

A lap ismertetése szerint a vidék- és agrárfejlesztés érdekében az idén hatályba lép az új intervenciós módszer a gabonaszektorban. A pénzügyi válság enyhítésére a kormány 2002-ben mérsékli a termelés hitelterheit. A kedvezőtlen adottságú térségekben hároméves adósságcsökkentő programot hirdet. A kormány az EU-csatlakozási tárgyalásokon a külföldiek földszerzésével kapcsolatban a magyar gazdálkodók számára az eddig elértnél kedvezőbb kompromisszumra törekszik - tartalmazza a dokumentum. A kormány azt ígéri, befejezi a szövetkezeti üzletrészek felvásárlását, javítja a szövetkezeti gazdálkodás jogi feltételeit, egyszerűsíti a szőlő- és bortermelőket sújtó jövedéki szabályokat, és erősíti a családi gazdaságokat.

A kormány felelősséget érez a határon túli magyarságért, annak szülőföldjén való boldogulásáért. Politikai és erkölcsi kötelességének tekinti a határon túli magyarság támogatását, ezért támogatja a kedvezménytörvény végrehajtását, ugyanakkor szükségesnek tartja az OrbánNastase megállapodás felülvizsgálatát - olvasható.

A program azt ígéri, hogy a ciklus végére a kor színvonalán működő rendőrséget teremt a kormány. Ennek érdekében az eddigieknél több pénzt szán a rendőrség ellátására. A sorkatonai szolgálat megszüntetését és az önkéntes, hivatásos honvédség felállítását a program a kormányzati ciklus végéig fokozatosan megvalósíthatja - írja a Népszabadság a birtokába került dokumentum alapján.

Ajánlat:

A kormányprogram szövege

Korábban:

MSZP frakcióülés kedden

Megalakult az új Országgyűlés

Fórum:

Honfitársaim! Kezdődik a pünkösdi királyság