Aláírták az MSZP és az SZDSZ vezetői a két párt közti koalíciós megállapodást vasárnap a Magyar Tudományos Akadémia épületében.

Vasárnap 16 órakor a Magyar Tudományos Akadémia Klubtermében aláírta az MSZP és az SZDSZ közötti koalíciós megállapodást Medgyessy Péter kijelölt miniszterelnök, Kovács László, az MSZP elnöke és Kuncze Gábor az SZDSZ elnöke.

Medgyessy Péter kijelölt miniszterelnök hangsúlyozta: azért fontos a koalíciós megállapodás létrejötte, mert ez teszi lehetővé a közösen megfogalmazott program megvalósítását. Elmondta, hogy a programnak három csomópontja van: a jóléti rendszerváltás megteremtése, a modernizáció, valamint a demokratikus intézmények megerősítése. Szükségesnek tartja, hogy egy olyan politikai vezetése legyen az országnak, amely tudatosan készül arra, hogy a jólétet szélesebb körben kiterjessze és bár ez nem egy ciklus vagy nem egy generáció ideje alatt megoldható probléma, mégis sürgető feladat hozzákezdeni.

Medgyessy Péter megfogalmazása szerint ez egy szerencsés kormány, mert eljuttatja az országot az Európai Unióba. A kijelölt miniszterelnök a következő kabinetet a nemzeti közép és a demokratikus koalíció kormányának nevezte, mert az egész nemzetet és a nemzeti egységet kívánja képviselni - mint mondta -, azt a politikai közepet, amely a szélsőségmentes politizálás híve. Kiemelte az új kormány integráló szerepét is, amely egyszerre képviseli a szabadelvűséget és a szociáldemokráciát. Megjegyezte, hogy ez egy olyan koalíció, amely megfelel a modern európai felfogásnak, azoknak a törekvéseknek, amelyek eredményeként Magyarország valóban egy működő, a nemzeti létére büszke, európaiságában közismert és az Európai Unióba jól beilleszkedő állam lehet. Fontosnak tartotta megemlíteni: a koalíciós megállapodás olyan értelemben nem hagyományos, hogy nem szabályoz részletekbe menően mindent. Indoklása szerint az MSZP és az SZDSZ ismeri egymást, bíznak és hisznek abban, hogy közös törekvéseik határozzák meg munkájukat.  

Kuncze Gábor szabad demokrata pártelnök jelezte: a szabad demokraták küldöttgyűlése felhatalmazást adott a koalíciós szerződés aláírására, ezzel minden feltétel adottá vált az új kormány hétfői megalakulásához és a demokratikus koalíció munkájának megkezdéséhez. Emlékeztetett arra, az SZDSZ a rendszerváltás következetes híve volt, ezért vállaltak szerepet 1994 és 1998 között, most pedig azért kötöttek koalíciót, mert végig kell vinni a rendszerváltást. - A következő ciklusban lehetőség lesz csatlakozni az Európai Unióhoz, csatlakozni a győztesekhez, és ezen keresztül gyermekeink, utódaink részére hosszú távon is stabil, biztonságos jólétet, érvényesülést jelentő jövőt kell biztosítani, ezért lép az SZDSZ a koalícióba - mondta Kuncze Gábor. Hozzátette: a közösen kialakított kormányprogram mindezen feltételeket megteremti.

Kovács László, az MSZP elnöke úgy fogalmazott: egy olyan kormány léphet a távozó kabinet helyére, amely az ország nagyobb részének a javát szolgálja. A pártelnök álláspontja szerint ez a kormányzás teszi lehetővé a szabadság, a demokrácia érvényesülését, az esélyteremtést mindenki számára, a tiszta, korrupciómentes közéletet.

Medgyessy Péter és Kuncze Gábor az nyilatkozta: a dokumentum teljes tartalmát nyilvánosságra hozták, annak nincs titkos záradéka. Mindkét politikus megerősítette, hogy nem született elvi megállapodás a koalíciós szerződés kapcsán az önkormányzati választásokon történő együttműködésről és a köztársasági elnökre vonatkozó jelölés jogáról sem.

Az MSZP és az SZDSZ közötti koalíciós megállapodásban foglaltak szerint a szociáldemokrata-szabad demokrata koalíció szándéka, hogy helyreállítsa a társadalmi békét, a demokráciát, biztosítsa a szabadságjogok maradéktalan érvényesülését, mindenki számára esélyt teremtsen a biztonságra és a jólétre, visszaszerezze a munka, a tudás, a teljesítmény becsületét, illetve fellépjen a korrupció ellen, a közélet tisztaságáért.

A koalíció céljai közt szerepel továbbá, hogy előkészítik az Európai Unióhoz való csatlakozást, ugyanakkor óvják és gazdagítják a nemzeti értékeket. A dokumentum szerint az MSZP és az SZDSZ közösen vesz részt a döntés-előkészítésben és a döntések végrehajtásában. A két párt közösen vállal felelősséget a kormányzásért és a parlamenti munkáért. A megállapodásban szerepel: a koalíciós partnerek együtt határozzák meg a kormány ügyrendjét, közösen fogadják el a kormány munkaterveit és rendeleteit. "A koalíciós pártok frakcióvezetése folyamatos egyeztetés útján biztosítja a hatékony parlamenti munka feltételeit és a közös kormányzáshoz szükséges megfelelő parlamenti támogatást" - áll a megállapodásban.

A dokumentumból kiderül: a bizottságokban megvalósuló koalíciós egyeztetés, együttműködés felelőse az adott testület szocialista vagy szabad demokrata elnöke, vagy alelnöke.

A megállapodás szerint csak a két frakcióvezető egyetértésével lehet parlamenti előterjesztést, képviselői kezdeményezést benyújtani. "A két párt frakcióinak tagjai interpellációikat, kérdéseiket előzetesen egyeztetik frakcióvezetésükkel és az érintett miniszterrel, illetve megbízottjával" - áll a koalíciós szerződésben. Mint olvasható, a koalíciós együttműködés érvényesítésének alapvető feltétele a két frakció együttes szavazása. Az egyetértéssel benyújtott javaslatokat mindkét frakció tagjainak egységes szavazással kell támogatnia. A megállapodás rögzíti: egyik koalíciós frakció sem támogat olyan önálló, módosító, vagy kapcsolódó módosító javaslatot, amellyel a másik frakció nem ért egyet.

A koalíciós megállapodás melléklete szerint az alakuló kormány névsora a következő: Medgyessy Péter miniszterelnök. Lamperth Mónika belügyminiszter, Pál Tibor politikai államtitkár. Csehák Judit egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, Göncz Kinga és Kökény Mihály politikai államtitkár. Kiss Péter foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, Csizmár Gábor politikai államtitkár. Németh Imre földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, Szanyi Tibor politikai államtitkár.

Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter, Szalay Gábor politikai államtitkár. Jánosi György gyermek- ifjúsági és sportminiszter, Mesterházy Attila politikai államtitkár. Juhász Ferenc honvédelmi miniszter, Iváncsik Imre politikai államtitkár. Bárándy Péter igazságügyi miniszter, Hankó Faragó Miklós politikai államtitkár. Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter. Kóródi Mária környezetvédelmi és vízügyi miniszter, Kis Zoltán politikai államtitkár.

Kovács László külügyminiszter, Bársony András politikai államtitkár. Görgey Gábor, a nemzeti kulturális örökség minisztere, Kocsi László politikai államtitkár. Magyar Bálint oktatási miniszter, Hiller István politikai államtitkár. László Csaba pénzügyminiszter, Burány Sándor politikai államtitkár. Kiss Elemér, a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter, Nagy Sándor területfejlesztési politikai államtitkár, Pál Béla, a turizmusért felelős politikai államtitkár, Szabó Vilmos a határon túli magyarokért felelős politikai államtitkár, Horn Gábor koordinációs politikai államtitkár, Szekeres Imre általános politikai államtitkár, Draskovics Tibor kabinetfőnök, kormánymegbízottként Baja Ferenc, társadalmi kapcsolatokért felelős politikai államtitkár, illetve Baráth Etele, a Nemzeti Fejlesztési Tervért felelős politikai államtitkár.

Ajánlat:

Videofelvétel az aláírásról
(3,8 MByte, 52 mp)

Az MSZP és az SZDSZ koalíciós megállapodása

Korábban:

SZDSZ: felhatalmazás a koalícióra