Az Országgyűlés hétfőn Mádl Ferenc köztársasági elnök javaslatára Medgyessy Pétert, az MSZP miniszterelnök-jelöltjét választotta meg kormányfőnek. A döntéssel egyúttal a képviselők elfogadták az MSZP-SZDSZ koalíciós kormány programját is. A kormányfő és a 15 miniszter letette az esküt a parlament előtt, ezzel megalakult az új kormány.
A köztársasági elnök gratulál az új kormányfőnek
Mádl Ferenc kinevezte az új kormányt, melynek tagjait Medgyessy Péter miniszterelnök mutatta be néhány mondattal az Országgyűlésnek. Az új kormány tagjai: Lamperth Mónika belügyminiszter, László Csaba pénzügyminiszter, Kovács László külügyminiszter, Csillag István gazdasági és közlekedési miniszter, Magyar Bálint oktatási miniszter, Görgey Gábor kulturális miniszter, Juhász Ferenc honvédelmi miniszter, Csehák Judit egészségügyi miniszter, Kovács Kálmán informatikai és hírközlési miniszter, Kóródi Mária környezetvédelmi és vízügyi miniszter, Jánosi György ifjúsági és sportminiszter, Kiss Péter munkaügyi miniszter, Kiss Elemér kancelláriaminiszter, Bárándy Péter igazságügyi miniszter és Németh Imre agrárminiszter.

A miniszterek és a kormányfő letették az esküt az Országgyűlés előtt, ezzel hivatalosan is megalakult az új kabinet. A köztársasági elnök a miniszterek mellett az államtitkároknak is átadta a kinevezésükről szóló oklevelet a Parlamentben.

Medgyessy Pétert és kormányát 197 igen, 178 nem szavazattal, egy tartózkodás mellett választották meg. Csapody Miklós MDF-es képviselő jelezte a szavazás előtt, hogy tartózkodni fog. A politikus ellen várhatóan fegyelmi vizsgálat indul. Ezt már akkor jelezték az MDF vezetői, amikor a képviselő támogatta Kovács László jelölését a külügyminiszteri posztra. Az MDF-es politikus szerint a kormányprogram és az azt előterjesztő miniszterelnök személye szorosan összefügg, mindkettő "a választások eredményének következménye". Ebből adódóan a felelősség is az övék, én tehát, mint konstruktív ellenzéki, csupán tartózkodhatok - mondta Csapody Miklós az MTI-nek.

A szavazásban nem vehet, így nem is vett részt a szocialista házelnök, Szili Katalin, ezért volt csak 197 igen szavazat. Az ellenzék 188 lehetséges nem szavazatából egy hiányzott tartózkodás miatt, ez volt Csapody Miklósé, kilencen pedig nem vettek részt a szavazásban. Hiányzott Áder János, Babák Mihály, Bartha László, Kerényi János, Láyer József, Lengyel János, Pósán László, Végh László fideszes és Hende Csaba MDF-es képviselő.

A döntéssel egyúttal elfogadták a kormány programját is.

Medgyessy Péter a szavazás előtt elmondott beszédében a kormányprogram vitájára reagált, több felszólalást külön is megemlítve. Legnagyobb visszhangot Pokorni Zoltán korábbi felszólalásával kapcsolatos megjegyzései keltették. Medgyessy azt javasolta, hogy Pokorni "ne fárassza magát", ő bármilyen támadással szemben érvelő és higgadt marad. "Tegye meg azt, hogy ne csak Sigmund Freudot olvasson, bár megértem, hogy néha igénye van rá" - közölte az új miniszterelnök, majd hozzátette, hogy az általa képviselt, higgadt vita tézis-antitézis-szintézis rendszerű - ezt a megszólalását az ellenzékből nevetés és "Marxista!" bekiabálások követték. Medgyessy erre úgy válaszolt: csak a tudatlanok hiszik azt, hogy a dialektika rossz.

Az első sorban az új kormány tagjai ülnek
Az ellenzéki észrevételekkel kapcsolatban megszívlelendőnek nevezte Horváth Balázs (MDF) felvetését a szervezett bűnözés elleni koordinációs központ megtartásáról, valamint Harrach Péter népességfogyással kapcsolatos észrevételeit. Azt ígérte: a kormány egyetlen családtámogatási vagy lakhatási kedvezményt sem fog visszavonni. 2003-ban 20 százalékkal, a gyermekeiket egyedül nevelő szülők számára pedig 30 százalékkal emelik fel a családi pótlékot - közölte.

Pokornit azzal vádolta, hogy ő akarja megmondani, mit jelent Erdélyben magyarnak lenni, miközben - saját erdélyi származására utalva - kijelentette: erre ott nincs szükség. Azt ígérte, hogy a kedvezménytörvény teljes megvalósulását fogják támogatni.

Medgyessy Péter szemére vetette az előző kormánynak, hogy 2000 eleje óta csökken a gazdasági növekedés, tudatosan alultervezett az infláció, egy éve csökken a foglalkoztatottak száma, csökken az export, stagnál az ipari termelés.

Az új miniszterelnök beszédét így fejezte be: "Szándékom minden eddigi árok betemetése. Politikai viták miatt ne bomoljanak fel baráti társaságok, az iskolában tanuljanak, a munkahelyen dolgozzanak, a templomokban imádkozzanak, az utcán pedig közlekedjenek az emberek."

A miniszterek bevonulása előtt fanfárok szólaltak meg, és történelmi

medgyessy eskü
Medgyessy esküszik
zászlókkal vonultak be a díszőrség tagjai. Medgyessy esküjét egy nemzeti zászló sarkát fogva mondta el, és az "Isten engem úgy segéljen" fohásszal fejezte be.  

Medgyessy megválasztása után néhány mondattal bemutatta kormánya tagjait. Elsőként Görgey Gáborról szólt, aki szerinte biztosítani fogja a kultúra politikamentességét, de kultúrát vihet a politikába. Kóródi Máriát harcosságáért dicsérte, Kiss Péterről pedig megállapította, hogy a társadalmi párbeszéd elkötelezett híveként képes lesz nemzeti konszenzust teremteni. Medgyessy szerint Csehák Judit egészségügyi és szociális miniszternek lesz a legnehezebb a dolga, de bízik benne, "mert ártatlan nagy kék szemekkel olyan keményeket tud mondani, ami az ellenfeleket is elgondolkodtatja". Juhász Ferencről szólva azt mondta, hogy ő a tehetséges fiatal politikusgeneráció tagja, akire a haderőreform befejezése vár. Lamperth Mónikáról megtudhattuk, hogy határozott és kemény személyiség. Kovács László külügyminiszter kapta a legnagyobb tapsot a kormánypárti képviselőktől, Medgyessy elismerően szólt nemzetközi tekintélyéről és arról a kihívásról, hogy Kovács vezetheti be az Európai Unióba Magyarországot. Kiss Elemér közigazgatási jártasságát, Magyar Bálint oktatásügy iránti elkötelezettségét dicsérte. Bárándy Pétert a demokrácia és jogbiztonság feltétlen hívének nevezte. Csillag István gazdasági miniszter Medgyessy szerint egyszerre a kutatás és a gyakorlati gazdaság szakértője is. Kovács Kálmántól az internethasználat általánossá tételét várja a miniszterelnök, László Csabáról pedig megállapította, hogy ugyan a kormány legfiatalabb tagja, mégis elismert nemzetközi szaktekintély. Németh Imre bemutatásakor kiemelte, hogy nemcsak elkötelezett az agrárügyek fejlesztése iránt, "de hozzáértő ember is". Jánosi György kitűnő munkabírását emelte ki Medgyessy Péter, aki így fejezte be kormánya bemutatását: "Azt kívánom minisztereimnek, hogy jól szolgálják az országot."   

Korábban:

Ma teszi le az esküt az új kormány

Aláírták az MSZP-SZDSZ koalíciós megállapodást

Informális tanácskozást tartott a leendő kormány

Ajánlat:

Ismerje meg az új kormány tagjait!