Az ügyészség mai sajtótájékoztatóján visszautasították azt a vádat, hogy már korábban is tudható volt a Happy End törvénysértése, mégsem tettek semmit. Varga Zs. András, a legfőbb ügyész helyettese közölte: szó sincs arról, hogy szándékosan csak a választások után foglaltak állást az ügyben. A milliárdos állami megrendeléseket kapó cég ügyében két szocialista képviselő tett feljelentést márciusban.

Keller László szocialista képviselő szeptemberi levelét az ügyészség nem feljelentésként értékelte, mint mondják: sem formailag sem tartalmilag nem felelt meg a feljelentés kritériumainak. A levélben Keller kérdést tett fel az Országimázs Központ és a Happy End kapcsolatáról, az ügyészség ennek megfelelően "szakmai kérdésre szakmai választ adott" - hangsúlyozta Varga Zs. András, a legfőbb ügyész helyettese hétfői sajtótájékoztatóján. Az ügyészség helyettes vezetője kronologikus sorrendre támaszkodva arra kérte az újságírókat, tájékoztassák a nyilvánosságot, hogy addig semmit sem tehettek, ameddig nem találtak bűncselekményre utaló adatot, amikor is megérkezett (idén márciusban) a feljelentés.

Előzőleg közigazgatási és magánjogi vizsgálatokat folytattak, amely során valóban észlelték, hogy - többek között - a közbeszerzési törvény megsértése miatt jogszabály ellenesek egyes szerződések az Országimázs Központ és a Happy End Kft között, ám a közbeszerzési pályázatok mellőzése nem bűncselekmény - mondta Varga.

Ebben az esetben az volt a feladatuk, hogy jelezzék a Miniszterelnöki Hivatal felé a törvénytelenségeket, amit - februárban - meg is tettek, de a két szerződő fél feladata lett volna megtámadni - a semmisségre hivatkozva - a szerződést. Semmissé válik a szerződés, ha például jogszabály-ellenesen kötötték meg - mondta Varga Zs. András, a szerződések azonban szolgáltatásra vonatkoztak, így nem fordulhatott elő, hogy a semmisnek tekinthető szerződések szankcióját, azaz az eredeti állapot visszaállítását indítványozzák.

Így fordulhatott elő, hogy a törvénytelenségek megállapítása ellenére nem folyt nyomozás, mondta Varga, aki hozzátette, hogy Juhász Ferenc és Keller László márciusi feljelentése után, megindult a nyomozás. Ennek keretében feljelentés-kiegészítést rendeltek el. Ekkor - a megvizsgált és teljesített szerződések ismeretében - meg is indították a nyomozást hűtlen kezelés alapos gyanúja miatt. A nyomozás az ügyészség fokozott felügyelete mellett folyik.

Az ügyészség mindezzel visszautasítja azokat a vádakat, hogy már korábban is tudható volt a Happy End törvénysértése, mégsem tettek semmit. A Legfőbb Ügyészség jelentése az Állami Számvevőszék tavalyi jelentéséhez képest nem tartalmazott újdonságokat.

Korábban:

Rég tudható volt a Happy End törvénysértése