Pokorni Zoltán vagyonnyilatkozata - 2002. június

Név: Pokorni Zoltán 

Házastárs: Beck Andrea

Gyerekek: Benedek Donát, Ágoston Jakab, Ábel Boldizsár, Barnabás Vince

Ingatlanok:

Település neve: Bp. II.

Ingatlan területnagysága: 135m2

Művelési ága:

Épület jellege:

Ingatlan jogi jellege: családiház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/2

Szerzés jogcime, ideje: vette, 1999

Gépjárművek:

Típus:

Szerzés ideje, jogcíme:

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdij hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír:

Takarék:

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz: 1.667.000 

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés

Forint:

Deviza:egyéb:

Egyéb vagyonárgy: könyvgyűjtemény

Tartozások:

Magánszemélynek: 4 millió 

Jövedelemnyilatkozat, foglalkozás:

Foglalkozáson kívüli jövedelem:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "P" - 2002. február

Vagyonnyilatkozatok "P" - 2002. június