Név: Csizmár Gábor

Házastárs:

Gyerekek: Ilona, Panna

Ingatlanok:

Település neve: Bp. IV.

Ingatlan területnagysága:

Művelési ága:

Épület jellege: lakás, 71m2

Ingatlan jogi jellege: társasház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/2

Szerzés jogcíme, ideje: vette, 1994

Település neve: Bp. XII.

Ingatlan területnagysága:

Művelési ága:

Épület jellege: lakás 52 n2

Ingatlan jogi jellege: társasház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/1

Szerzés jogcíme, ideje: vette, 1989

Település neve: Bp. XIII

Ingatlan területnagysága:

Művelési ága:

Épület jellege: lakás, 59m2

Ingatlan jogi jellege: szövetkezeti ház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/4

Szerzés jogcíme, ideje: öröklés, 1989

Település neve: Bp. IV.

Ingatlan területnagysága:

Művelési ága:

Épület jellege: lakás, 126m2

Ingatlan jogi jellege: társasház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/4

Szerzés jogcíme, ideje: vette, 1997

Gépjárművek:

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír: diszkont kincstárjegy 4.290.000

PB hozamgarancia 295.279

Takarék:

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz:

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint:

Deviza:

Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek: 225.000

Magánszemélynek:

Egyéb közlendő: felesége 1999-ben meghalt, a két gyerek megtakarítását ő kezeli

Jövedelemnyilatkozat:

Foglalkozás: politikai államtitkár

Munkahely: Foglalkoztatásügyi és Munkaügyi Minisztérium

Szünetelteti-e: nem

Jövedelem: 390.000

Foglalkozáson kívüli jövedelem: könyvsorozat szerkesztője

Kifizető: KJK-Kerszöv Üzleti Kiadó Kft

Jövedelem rendszeressége: eseti

Összege: 240.000/év

Gazdasági érdekeltség:

Társaság neve:

Formája:

Érdekeltség formája:

Tulajdonosi hányad:

Tisztség:

Juttatások:

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "C", "Cs" - 2002. június

Vagyonnyilatkozatok "C", "Cs" - 2002. február