Név: Gyimesi Endre

Házastárs: gyimesiné Papp Malvina

Gyerekek: Márton, Katalin

Ingatlanok:

Település neve: Zalaegerszeg

Ingatlan területnagysága:

Művelési ága:

Épület jellege: lakóház 106m2

Ingatlan jogi jellege: társasház

Nyilatkozó jogállása: tulajdonos

Tulajdoni hányad: 1/4

Szerzés jogcíme, ideje: vette, 1999

Gépjárművek:

Típus: Suzuki Sedan 1,3

Szerzés ideje, jogcíme: vette 1995

Védett műalkotás, gyűjtemény:

Egyéb, a képviselői alapdíj hathavi összegét meghaladó értékű ingóság:

Értékpapír:

Takarék:

Hathavi alapdíjat meghaladó készpénz:

Hathavi alapdíjat meghaladó pénzkövetelés:

Forint:

Deviza:

Egyéb:

Egyéb vagyontárgy:

Tartozások:

Köztartozás:

Pénzintézetnek:

Magánszemélynek:

Jövedelemnyilatkozat, foglalkozás:   polgármester

Munkahely: Zalaegerszeg

Szünetelteti-e: nem

Jövedelem: 494.000

Foglalkozáson kívüli jövedelem: megyei önkorményzat tagja

Kifizető: Zala megye

Jövedelem rendszeressége: havi

Összege: 77.220

Gazdasági érdekeltség:

Társaság neve:

Formája:

Érdekeltség formája:

Tulajdonosi hányad:

Tisztség:

Juttatások:

Ajándékok:

Ajánlat:

Vagyonnyilatkozatok "G", "GY" - 2002. február

Vagyonnyilatkozatok "G", "GY" - 2002. június